Referatai Kursiniai Diplominiai

Įmonės analizė: AB "Lietuvos paštas" filialas "Utenos centrinis paštas".
Turinys. Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Paslaugos. Pašto paslaugos. Kitos paslaugos. Struktūra, personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas, dokumentų registravimo tvarka. Priedų sąrašas. Tikslas: susipažinti su AB "Lietuvos paštas" filialu "Utenos centrinis paštas", išnagrinėti įmonės dokumentus, palyginti juos su taisyklingais bei ištaisyti rastas klaidas. Uždaviniai. Pateikti pagrindines įmonės charakteristikas. Susipažinti su pagrindinėmis dokumentų tvarkymo bei registravimo taisyklėmis.
Administravimo referatas (13 pus.)


Įmonės UAB "Plienas" informacijos ir komunikacijos valdymo analizė
Įvadas. UAB "Plienas" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Strateginis informacinių technologijų naudojimas įmonėse. Valdymo organizavimo esmės analizė. Organizacinės valdymo sandaros apžvalga. UAB "Plienas" istorijos apžvalga. UAB "Plienas" kokybės politika. Informacinė komunikacija. Informacinės komunikacijos samprata. Informacijos teikimas. Kliūtys, pavojai ir problemos. Informacinės technologijos (IT) ir komunikacijos valdymas įmonėse. IT poveikis organizacijoms. Informacijos poreikio nustatymas. UAB "Plienas" informacinės komunikacijos valdymas. Specializuotas požiūris į informacijos išteklių valdymą. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Administravimo kursinis darbas (25 pus.)


Korupcija
Korupcijos sampratos problematika. Korupcinio pobūdžio veikos. Korupcijos subjektai. Korupcijos samprata. Korupcijos apibrėžimai. Kyšių tipai. Sisteminė korupcija. Korupcija. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Korupcijos samprata tarptautinėje teisėje. Kiti nusikaltimai, tarptautinėje teisėje siejami su korupcija. Korupcijos teorijos. Integruotos korupcijos teorijos reikšmė. Organizacinė teorija. Etinės – kultūrinės korupcijos teorijos. Integruota korupcijos teorija. Korupcijos klasifikavimas. Korupcijos rūšys, jų reiškimosi sritys ir formos. Korupcija viešajame administravime. Sričių ir paslaugų pažeidžiamumo analizė. Medikų paslaugos. Susidūrimai su kelių policija. Prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas. Socialinės paramos teikimas. Susidūrimai su policija (išskyrus kelių policiją). Asmens dokumentų tvarkymas, civilinės būklės aktų registravimas. Priėmimas į darbą. Kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas. Licenzijų, pažymų išdavimas, registravimas. Mokesčių administravimas. Teisminės paslaugos. Studijos aukštojoje mokykloje. Muitinės formalumų tvarkymas. Mokymasis mokykloje. Ikimokyklinių įstaigų paslaugos. Ūkininkų ūkių registravimas. Valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymas, socialinių būstų suteikimas. Teritorijų planavimas, statinių priežiūra, registravimas. Privatizavimas. Dalyvavimas šaukiant į privalomąją karo tarnybą. Korupcijos priežastingumas, sąlygos. Jos užkardymas, pasekmės. Korupcijos tyrimo metodai. Korupcijos indikatoriai. Korupcijos latentiškumas ir kiti specifiniai jos bruožai. Antikorupcinė politika. Teisinė bazė. Korupcijos prevencijos priemonės. Veiksmingumo problema. Antikorupcinė politika. Institucinė bazė. Antikorupcinis švietimas ir antikorupcinė kultūra.
Administravimo konspektas (75 pus.)


Nevyriausybinė organizacija: "Lietuvos mokslininkų sąjunga"
Apie Lietuvos mokslininkų sąjungą. Lms bendrieji nuostatai. Lms svarbiausi tikslai. Lms struktūra, struktūriniai padaliniai. Lietuvos mokslininkų sąjungos nariai. Narių priėmimas. Lietuvos mokslininkų sąjungos lėšos. Lietuvos mokslininkų sąjungos institucijos. Laikraštis "Mokslo lietuva". Mokslininkų sąjungos institutas. Lietuvos mokslininkų sąjungos teisinė padėtis. Išvados. Nevyriausybinės organizacijos terminas susiformavo verčiant iš anglų kalbos terminą "non governmental organization". Dėl to, kokias konkrečiai organizacijas apima šis terminas, neretai nesutariama. V. Ilgius apibendrina, kad nevyriausybinių organizacijų terminas pačia plačiausia prasme gali apimti netgi bažnytines organizacijas, profesines sąjungas, savišalpos kasas, kooperatyvus, nepriklausomas visuomenės informavimo priemones bei nepriklausomas švietimo įstaigas, taip pat neformalius judėjimus. Tačiau nevyriausybinės organizacijos toli gražu neapima visų organizacijų, kurios nėra sukurtos viešosios valdžios institucijų.
Administravimo referatas (10 pus.)


Personalo valdymas informacinių technologijų imonėje
Įvadas. IT įmonės veiklos aprašymas. IT įmonės veiklos charakteristika. IT įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių darbo vietų darbo analizė. Pareigybių darbo vietų parinkimas. Pasirinktų pareigybių darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms darbo vietoms. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopų sudarymas ir jų vertės (balais) nustatymas. Pareigybių darbo vietų vertinimas ir bazinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Personalo parinkimo procedūros pasirinktoms pareigybėms darbo vietoms sudarymas. Išvados.
Administravimo kursinis darbas (23 pus.)


Sekretorė
Įvadas. Sekretorės profesionalumo paslaptis. Pasiekimas ir pripažinimas. Valdyti irgi reikia mokėti. Maksimali kompetencija. Bendravimas kaip vidinis variklis. Efektyvus vadovo ir sekretorės darbas. Kaip pristatyti įmone telefonu. Kaip elgtis kalbant telefonu. Įmonės hierarchinė struktūra. Klientų bei darbuotojų priėmimo tvarka. Kokie darbai sekretorei privalomi apskritai ir kokie - tam tikrais atvejais. Sekretorės ir vadovo kabinetų įrengimas. Trumpas projektuojamos patalpos aprašymas. Darbo priemonių parinkimas. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinka. Sekretorės ir vadovo kabinetų išplanavimas. Sekretorė - darbuotoja, tvarkanti įstaigos raštus, talkinanti įstaigos direktoriui ar skyriaus vadovui, organizuojanti susitikimus. Dažniausiai šios profesijos atstovės yra moterys. Žodžio "sekretorius" pirminė reikšmė - "asmuo, saugantis paslaptis" (lot. sercretus - "slaptas, paslėptas"). Sekretorė dažniausiai iš tiesų žino visas direktoriaus paslaptis. Neretai jai tenka ir pameluoti, kad direktoriaus nėra vietoje ar direktoriui paprašius dėl kokios nors priežasties nukelti susitikimą.
Administravimo referatas (9 pus.)


Valdymo metodai
Įvadas. Valdymo metodų esmė. Gamybiniai techniniai valdymo metodai. Organizaciniai administraciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų privalumai ir trūkumai. Išvados. Literatūra. Vadyboje vartojamas valdymo metodo, arba valdymo technikos, terminas gali būti apibrėžiamas kaip valdymo subjekto poveikio būdas valdomajam objektui (valdomai sistemai); valdymo veiklos atlikimo variantas; atskirų valdymo veiklos sričių, funkcijų realizavimo būdas.
Administravimo referatas (15 pus.)


Viešasis administravimas žiniasklaidos pranešimuose
Darbe nagrinėjama valstybinė sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos veikla. Taigi visuomenės sveikata privalo būti bendras mūsų visų - ir pačių gyventojų, ir valstybės, ir visuomenės sveikatos specialistų, ir darbdavių - interesas ir rūpestis. Sveika valstybė ne ta, kurioje daug ligoninių, poliklinikų, aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Sveika valstybė yra tokia, kurios žmonės mažai serga. Tai pamatinė ir moralinės, ir materialinės gerovės sąlyga. Savo darbe mes išskyrėme keturias pagrindines, mums atrodžiusias aktualiausiomis, problemas, kurios ir atsispindės pateiktuose žiniasklaidos pranešimuose.
Administravimo referatas (18 pus.)


Viešieji pirkimai
Įvadas. LR viešųjų pirkimų įstatymo bendrosios nuostatos. Perkančioji organizacija. Viešųjų pirkimų tarnyba ir komisija. Bendravimas ir keitimasis informacija. Pirkimų sutartys ir ataskaitos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Viešasis prekių pirkimas - Viešasis prekių pirkimas - viešasis pirkimas, kurio dalykas yra prekių pirkimas, nuoma, lizingas (finansinė nuoma), pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant, taip pat perkamų prekių pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos jų parengimo naudoti paslaugos. Pirkimo tikslas - sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (LR VPĮ 2 str. 30d.). Tikslas - Apžvelgti ir trumpai apibendrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bendruosius nuostatus. Uždaviniai. Apžvelgti LR viešųjų pirkimų įstatymą. Apibendrinti LR viešųjų pirkimų įstatymo bendruosius nuostatus.
Administravimo kursinis darbas (14 pus.)


Viešieji pirkimai Lietuvoje. Organizavimas ir problematika
Įvadas. Viešieji pirkimai - sąvokos. Kaip vykdomi viešieji pirkimai Lietuvoje? Pirkimų proceso etapai. Perkančių organizacijų procedūrų pasirinkimas laimėtojui nustatyti. Pagrindinės skelbimų rūšys. Atrankos ir kvalifikaciniai kriterijai. Ribinės pirkimų vertės pagal sektorius ir valdžios lygius. Svarbūs minimalūs terminai įvairioms viešųjų pirkimų procedūroms. Viešieji pirkimai Lietuvoje. Viešojo pirkimo sunkumai užsienio šalyse. Išvados. Literatūros sąrašas.
Administravimo referatas (16 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 |