Referatai Kursiniai Diplominiai

1 ir 2 analizinių grupių katijonų būdingos reakcijos
Analizinės chemijos laboratorinis darbas. Amonis. Amonio jonų reakcija. Magnio jono reakcijos. ANTROS GRUPĖS KATIJONŲ (BARIO IR KALCIO JONŲ) REAKCIJOS.
Chemijos laboratorinis (3 pus.)


Absorbcija
Ištrauka iš darbo. Teorinė dalis. Absorbcija – masės kaitos procesas, kai absorbtyvą (dujas ar garus) sugeria absorbentas (skystis). Tai grįžtamasis procesas, kuriame dalyvauja dvi fazės – dujinė ir skysta. Absorbcija plačiai taikoma naftos perdirbimo įmonėse, amoniakinio vandens gamyboje, dujų nuo kenksmingų priemaišų valyme ir kt. Absorbcijos procese pusiausvyra nusistovi, esant ilgalaikiam fazių sąlyčiui. Ji proklauso. Ji proklauso nuo temperatūros, slėgio absorbtyvo bei absorbento prigimties, proceso hidrodinaminių sąlygų.
Chemijos laboratorinis (3 pus.)


Akmens anglis
Akmens anglis. Akmens anglies rūšys. Akmens anglies kasyba. Akmens anglies panaudojimas. Akmens anglies Perdirbimas. Akmens anglies Geologija. Literatūra. Akmens anglis yra nuosėdinė augalinės kilmės uoliena, sudaryta iš anglies, hidrokarbonatų ir įvairių priemaišų (sulfidų, oksidų ir kitų junginių). Akmens anglis susidarė iš augalinių liekanų, kurios buvo suslėgtos, sukietintos ir veikiamos aukšta temperatūra, ir slėgiu. Manoma, kad didžioji akmens anglies klodų dalis atsirado iš augalų, augusių pelkių ekosistemose.
Chemijos referatas (5 pus.)


Aldehidai, ketonai ir jų dariniai
Aldehidų ir ketonų struktūra, nomenklatūra ir fizikinės savybės. Aldehidų ir ketonų cheminės savybės. Bazinės savybės. Rūgštinės savybės. Ketoenolinė tautomerija. Nukleofilinės jungimosi reakcijos (AN). Hidratavimas. Sąveika su alkoholiais. Žiedo grandinės izomerija. Reakcijos su N-nukleofilais. Polimerizacija. Oksidacijos-redukcijos reakcijos. Cianidanijono prijungimas. Aldolinė-krotoninė kondensacija. C-atomo oksidavimas. Aldehidų ir ketonų cheminis oksidavimas. Aldehidų ir ketonų biologinis oksidavimas. Aldehidų ir ketonų redukavimas. Kompleksodara. Aldehidai ir ketonai gamtoje.
Chemijos konspektas (11 pus.)


Alfredas Nobelis
Alfredas Nobelis gimė 1833 metų spalio 21d. Stokholme. Jo tėvas, Imanuelis Nobelis buvo inžinierius ir išradėjas, pastatęs daug pastatų ir tiltų Stokholme. Ryšium su tuo, kad jo darbas buvo susijęs su statyba, jis eksperimentavo, bandė įvairias statybos technikas. Alfredo motina, Andrieta Ahlsel buvo kilusi iš turtingos šeimos. Kartą atsitikus nelaimei statybose, kurios pagrindas buvo kelios paskendusios baržos su statybinėm medžiagom, Imanuelis buvo įstumtas į bankrotą ir tais pačiais metais gimė Alfredas Nobelis. 1837 metais Imanuelis Nobelis paliko savo šeimą ir išvyko kurti naujos karjeros į Rusiją ir Suomiją. Kad išlaikytų šeimą Andrieta Nobel pradėjo dirbti bakalėjinių prekių parduotuvėje kur gaudavo menką atlyginimą. Tuo metu Imanuelis Nobelis sėkmingai įsteigė savo įmonę Sankt Peterburge, Rusijoje, kuri gamino įrangą rusų kariuomenei. Nobelis įtikino rusų carą, kad jo gaminamos jūrų minos gali apsaugoti nuo priešų.
Chemijos referatas (3 pus.)


Alifatiniai ir aromatiniai angliavandeniliai
Alkanų struktūra ir savybės. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Cikloalkanų cheminių savybių ypatumai. Alkenų struktūra ir savybės. Konjuguotų dienų struktūra ir savybės. Aromatiniai angliavandeniliai (arenai). Antros eilės pakaitai (elektronų akceptoriai, m-orientantai).
Chemijos konspektas (15 pus.)


Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas ir oksido plėvelės patikrinimas
Nuplauname dviejų aliuminio plokštelių organines ir riebalines medžiagas, t.y. įmerkiame jas į 70-80oC temperatūros Na2CO3 (25-50 g/l), Na3PO4 (50 g/l), Na2SiO3 (30 g/l) tirpalą ir palaikome jame 3min. Po to plokšteles ištraukiame už briaunų ir gerai nuplauname vandeniu. Kad plokštelės pašviesėtų kelioms sekundėms įmerkiame jas į 30 % HNO3 tirpalą, paskui vėl gerai nuplauname vandeniu. Paruoštas plokšteles pakabiname elektrolizės vonelėje.
Chemijos laboratorinis (3 pus.)


Aliuminis ir jo reikšmė žmogaus veikloje
Aliuminis. Aliuminio pritaikymas. Aliuminio oksidai. Aliuminio hidroksidas. Aliuminis gamtoje. Aliuminio istorija. Aliuminio organiniai junginiai. Aliuminatai. Aliuminatinis cementas. Aliumininimas. Aliuminio chloridas. Aliuminio fluoridas. Aliuminio sulfatas. Aliumosilikatai. Aliuminio rūdos. Aliuminio lydiniai. Aliuminio pramonė. Aliuminotermija. Naudotos literatūros sąrašas. Turinys
Chemijos referatas (14 pus.)


Alkoholiai
Alkoholio vartojimas seniai yra viena iš pačių didžiausių žmonijos problemų. Anksčiau gerti alkoholį buvo tik vyrų “privilegija”, dabar, kaip bebūtų skaudu, svaiginasi moterys ir net paaugliai. Padidėjusiam alkoholinių gėrimų vartojimui didėlę įtaką turi ir prasta Lietuvos ekonominė padėtis. Dažnas nesusimąsto, kokį poveikį turi alkoholis jo organizmui, mato tik momentinius pakitimus - “apsinešimą”, apsvaigimą, “gerumo jausmą”. Tačiau mažai kas susimąsto, kokį iš pat pradžių nematomą, tačiau stiprų poveikį alkoholis daro jo organizmui, kad alkoholio vartojimas galbūt atsilieps senatvėje, o gal jos ir nebe sulauks.
Chemijos referatas (8 pus.)


Alkoholiai, fenoliai, eteriai, tioliai ir sulfidai
Alkoholių ir fenolių klasifikavimas, nomenklatūra, izomerija. Alkoholių ir fenolių fizikinės savybės. Alkoholių cheminės savybės. Fenolių cheminės savybės. Eterių cheminės savybės. Tioliai ir sulfidai.
Chemijos konspektas (15 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |