Referatai Kursiniai Diplominiai

Alternatyviųjų energijos šaltinių panaudojimas lietuvoje
Įvadas. Alternatyviųjų energijos šaltinių samprata. Alternatyviejų energijos šaltinių rūšių skirstymas bei jų savybės. Alternatyviųjų energijos šaltinių raida. Alternatyviųjų energijos šaltinių svarba ir nauda. Pasaulinių organizacijų dėmesys alternatyviesiems energijos šaltiniams. Alternatyviųjų energijos šaltinių padėties ir perspektyvų apžvalga. Lietuvos alternatyviųjų energijos šaltiniių panaudojimo potencialas. Mokslinių tyrimų apžvalga. Nesklandumai diegiant alternatyviuosius energijos šaltinius lietuvoje. Esminiai pakitimai naudojant alternatyviuosius energijos šaltinius. Išvados. Literatūra.
Ekologijos referatas (31 pus.)


Aplinkos apsauga
Įvadas. Aplinkos tarša. Aplinka ir visuomenė. Aplinkos taršos šaltiniai. Teisinės aplinkos apsaugos objektas. Lietuvos Respublokos aplinkos apsaugos teisiniai aktai. Visuomeninės aplinkos apsaugos formos. Tarptautinė aplinkos apsauga. Išlaidos aplinkosaugai. Išvados. Literatūra.
Ekologijos referatas (12 pus.)


Aplinkos tarša
Teršalų migracija aplinkoje. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Atmosfera ir jos tarša. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Rūgštieji lietūs. Smogas. Oro taršos sukeliamos globalinės problemos. Vandens (hidrosferos) tarša. Dirvožemio tarša. Teršalų koncentracijos nustatymo metodai. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Sparčiai plintant žmogaus ūkinei veiklai, buvo nepaprastai nuniokota gamta, labai padidėjo aplinkos užterštumo mastai, dėl to sutriko ekologinės sistemos pusiausvyra. Žmogus veikė gamtą jau nuo seniausių laikų, kai pradėjo naudoti primityviausius darbo įrankius, tačiau tas poveikis buvo pastebimas tik labai ribotoje teritorijoje – ten kur žmogus gyveno. Vystantis žmonių gamybinei veiklai, intensyvėjant žemės ūkiui ir pramonei, stiprėjant mokslo ir technikos pažangai, gilėjo prieštaravimai tarp žmonių veiklos ir gamtos
Ekologijos referatas (12 pus.)


Aplinkos užteršimas kenksmingomis cheminėmis medžiagomis
Įvadas. Cheminių medžiagų klasifikavimas pagal poveikį aplinkai. Dirvožemio tarša. Koks dirvožemio taršos poveikis? pavojingos chemines medžiagos ir jų kontrolė. Cheminė aplinka. Kenksmingų medžiagų poveikis žmogui. Kenksmingųjų cheminių medžiagų skirstymas, jų savybės, poveikis žmogaus organizmui. Kenksmingųjų cheminių medžiagų skirstymas ir jų savybės. Darbo tikslas: apžvelgti Aplinkos užteršimą kenksmingomis cheminėmis medžiagomis. Pagal poveikio pasireiškimo greitį kenksmingos cheminės medžiagos skirstomos į ūmaus ir lėtinio poveikio kenksmingas chemines medžiagas, o pagal poveikio žmogaus organizmui ypatumą skirstomos į fibrogeninio, jautrinančio, kancerogeninio, mutageninio ir reprodukcijai toksiško poveikio kenksmingas chemines medžiagas.
Ekologijos referatas (13 pus.)


Aplinkos veiksnių įtaka žmogaus sveikatai
Įvadas. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Vandens taršos poveikis žmogaus sveikatai. Dirvožemio tarša ir jo įtaka žmogaus sveikatai. Išvados. Naudota literatūra. Žmogaus sveikatą lemia daugelis veiksnių, tarp jų ir genetinis polinkis, gyvenimo būdas, maistas, socialinė ir ekonominė būklė, galimybė gauti tinkamą sveikatos priežiūrą. Pastovi žmogaus sveikatos ir išlikimo sąlyga priklauso nuo aplinkos išteklių: oro, vandens, maisto ir vietovės, kurioje jis gyvena.
Ekologijos referatas (10 pus.)


Arbaras
Lietuviškas pavadinimas – Turkinis lazdynas Lotyniškas pavadinimas – Corylus colurna. Lietuvos žemės ūkio universiteto skaidrės su augalų lotyniškais pavadinimais bei augalų nuotraukomis
Ekologijos namų darbas (86 pus.)


Atliekos ir jų tvarkymas
Įvadas. Atliekų rūšiavimas. Popierius. Plastikai. Stiklas. Kitos atliekos. Metalai. Pavojingos medžiagos. Žaliosios atliekos. Atliekų tvarkymas. Savartynai. Deginimas. Perdirbimas. Atliekų tvarkymas lietuvoje. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Atliekų tvarkymas - paprastai nuo žmogaus veiklos atlikusių medžiagų (atliekų) surinkimas, pervežimas, apdirbimas, perdirbimas ar pašalinimas dėl sveikatos, estetinių ir kitų priežasčių. Per paskutiniuosius dešimtmečius didesnis dėmesys taip pat skiriamas pastangoms sumažinti atliekų poveikį gamtai ir natūraliai aplinkai. Darbo objektas: Atliekos ir jų tvarkymas. Darbo tikslas: Išnagrinėti atliekų rūšis. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti kokios yra atliekų rūšys. Išanalizuoti atliekų tvarkymo metodus. Atliekų tvarkymas Lietuvoje.
Ekologijos referatas (13 pus.)


Atliekų perdirbimas Lietuvoje
ATLIEKŲ PERDIRBIMAS LIETUVOJE. Kuo skiriasi atliekos ir šiukšlės? Kodėl ne visos atliekos tinka perdirbimui? Kur keliauja antrinės žaliavos? Kodėl reikia rūšiuoti atliekas? Kas atsitiks, jei pvz. į stiklo konteinerį bus įmesta kitokių atliekų? Kas yra pavojingos atliekos? Kartoninės gėrimų pakuotės antrinis panaudojimas. Pakuočių atliekos. Plastikų ciklas. Antrinių žaliavų rūšys. NAUDOTA LITERATŪRA.
Ekologijos referatas (6 pus.)


Atmosferos oro teršimas ir jo įtaka socialinei aplinkai
Oras, kuriuo kvėpuojame, gali būti teršiamas - natūraliais komponentais. Dulkėmis. Mikroorganizmais, grybeliais. Žiedadulkėmis. Fitvaleksinais. Balzaminėmis augalų medžiagomis. Organinių medžiagų irimo komponentais. Jie gali sukelti viršutinių kvėpavimo takų pažeidimus, bei alergines reakcijasdirbtinės taršos komponentais:pramonės dulkėmis, dūmaiskuro degimo produktais (pramonės ir transporto)...
Ekologijos referatas (8 pus.)


Darnusis vystymasis
Įvadas. Darnaus vystymosi politika. Darnusis vystymasis. Jungtinių tautų "darbotvarkė 21". Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Lietuvos darnaus vystymosi problemos ir perspektyvos. Žemas darbo našumas. Teritorinio vystymosi netolygumas. Energetikos problemos. Spartus kainų augimas. Atskirų atliekų srautų tvarkymas šilutės rajone. Buityje susidarančių pavojingų atliekų tvarkymas. Biodegraduojamų atliekų tvarkymas. Pakuočių atliekų tvarkymas. Antrinių žaliavų tvarkymas. Statybos ir griovimo atliekų tvarkymas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekologijos referatas (23 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |