Referatai Kursiniai Diplominiai

50 vietų restorano sąnaudų ir ekonominių rodiklių įvertinimas.
Įvadas. Trumpa projektuojamo oblejto charakteristika ekonominių- finansinių rodiklių suvestinė ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms (ipag.m). Netiesioginės darbo išlaidos. Išlaidos energijai. Išlaidų elektrai apskaičiavimas. Išlaidų vandeniui apskaičiavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Kitos netiesioginės išlaidos. Išlaidų spec.rūbams apskaičiavimas. Išlaidų skalbimui apskaičiavimas. Gamybos išlaidų suvestinė. Veiklos išlaidų apskaičiavimas. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Reklama ir pardavimų skatinimas. Indų dūžis. Taros išlaidos. Prekių nuostolių ir trūkumų išlaidos. Mokesčiai. Įmonės garantinis fondas. Žemės mokestis. Pelno / nuostolių ataskaita. Ekonominių finansinių rodiklių apskaičiavimas. Išvados. Darbo uždaviniai. įvertinti gamybos padalinio ilgalaikį turtą ir jo nusidėvėjimo sumą. nustatyti gamybos apimtį. įvertinti įmonės sąnaudas. apskaičiuoti pelną, ekonominius - finansinius rodiklius ir padaryti atitinkamas išvadas.
Ekonomikos kursinis darbas (32 pus.)


AB "Alita" balanso, pelno (nuostolių) horizontali ir vertikali analizė
ĮVADAS. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio analizė). ĮMONĖS FINANSINIAI RODIKLIAI. PELNINGUMO RODIKLIAI. APYVARTUMO RODIKLIAI. STABILUMO RODIKLIAI. LIKVIDUMO RODIKLIAI. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra viena iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Tai didžiausia jos reikšmė ir privalumas. Be to finansinė analizė padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausiai priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku. Geriausiai tai padaryti padeda analizė. Atskleisti perspektyvius rezervus ir bei valdyti sudėtingus ūkinius procesus bei reiškinius ir yra finansinės analizės esmė. Ji yra vienas svarbiausių valdymo sistemos elementas.
Ekonomikos referatas (2 pus.)


AB "Rokiškio sūris" finansinė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Gaminių asortimento analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo rodikliai. Pelno analizė. Du point analizė. Lūžio taško analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos prognozė. Papildomo kapitalo finansavimas. Prognozuojamo lūžio taško analizė. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Darbo tikslas: Susipažinus su AB „Rokiškio sūris" veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą. Darbo objektas: AB „Rokiškio sūris" ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.
Ekonomikos analizė (25 pus.)


Ab "Vilniaus baldai" ūkinės - komercinės veiklos ekonominė analizė
Ekonominės analizės teorinių aspektų apžvalga mokslinės literatūros šaltiniuose. Ekonominės analizės sąvoka. Ekonominės analizės objektas ir metodai. Ekonominės analizės objektas. Ekonominės analizės metodai. Ekonominės analizės tikslai ir uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės principai. Analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB „Vilniaus baldai“ ūkinės-komercinės veiklos rodiklių dinamika ir įvertinimas (- mm.). AB „Vilniaus baldai“ charakteristika. Trumpa įmonės istorija. Veiklos rūšis. Rinka ir pardavimai. Konkurentai. Ūkinės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Įmonės pelningumo analizė. Įmonės mokumo analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Bankroto rizikos analizė. AB „Vilniaus baldai“ veiklos perspektyvos ir prognozės. Darbo tikslas – pateikti kuo išsamesnę Akcinės Bendrovės “Vilniaus baldai” 2001-2008 m. ūkinės-komercinės veiklos ekonominę analizę ir įvertinti įmonės perspektyvas
Ekonomikos diplominis darbas (88 pus.)


AB „Klaipėdos mediena“ finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Turinys. Įvadas. Analitinė dalis. Įmonės veikla, darbo organizavimas ir struktūra. Įmonės konkurencinės aplinkos vertinimas. Įmonės apskaitos politikos vertinimas. Įmonės finansinės atskaitomybės nagrinėjimas. Įmonės mokamų mokesčių analizavimas. AB „Klaipėdos mediena“ užsiima medžio drožlių plokštės bei korpusinių baldų gamyba. AB „Klaipėdos mediena“ darbininkų darbas tinkamai organizuotas ceche ir visoje įmonėje. Visi darbuotojai tiek administraciniame pastate, tiek ceche yra paskirstyti taip, kad jie dirba darniai, tiksliai ir našiai
Ekonomikos ataskaita (15 pus.)


AB SEB banko veiklos analizė ir prognozė 2009 metams
Įvadas. AB SEB bankas charakteristika. Trumpa banko veiklos istorija. Banko klientams teikiamos paslaugos. AB SEB veiklos finansinė analizė. Vertikali ataskaitų analizė. Horizontali ataskaitų analizė. Pagrindiniai AB SEB banko finansiniai rodikliai. Pirmosios dalies išvados. AB SEB banko ekonominė aplinka. Ekonominių vertinimų rodiklis. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai ir ekonominės aplinkos vystymosi. Scenarijus. Antrosios dalies išvados. AB SEB banko stipriųjų ir silpnųjų pusių identifikavimas. AB SEB vilniaus banko ssgg analizė. Trečiosios dalies išvados. AB SEB vilniaus banko paskolų rinkos analizė. Ketvirtosios dalies išvados. AB SEB banko 2009 m. Veiklos prognozė. Penktosios dalies išvados. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursinis darbas (55 pus.)


AB Sparta eksporto tyrimas
Trumpai apie AB „Sparta“. Kokį būdą įeiti į užsienio rinką pasirinkome ir kodėl? Kokias šalis pasirinkome nagrinėti ir kodėl? Šalių analizė. Apie Estiją. Apie Nyderlandus. Apie Norvegiją. Porterio „Deimanto“ modelis apie tekstilės ir aprangos pramonę. Šalies atrinkimo būdas. Literatūros sąrašas. Sparta“ – viena didžiausių kojinių ir trikotažo gaminių gamintojų Lietuvoje. Be to, ji viena iš nedaugelio įmonių, kuriose atliekamas visas technologinis procesas: mezgimas, dažymas, taurinimas, siuvimas. Savo veiklos metus įmonė skaičiuoja nuo 1918-ųjų, kai pradėjo veikti nedidelis kojinių fabrikėlis. 1992 metais, privatizavus Valstybinį kojinių ir trikotažo fabriką, buvo įkurta akcinė bendrovė „Sparta“. Šiandien „Sparta“ yra subūrusi beveik 400 darbuotojų kolektyvą.
Ekonomikos referatas (20 pus.)


Alternatyvų ekonominė analizė
Įvadas. Alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Alternatyvų įvertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Vidinės pelno normos metodas. Atsipirkimo periodo metodas. Naudos-kaštų santykio metodas. Projekto balansas. Alternatyvos pasirinkimo priėmimo sprendimas. Investicinių projektų grupės. Projekto gyvavimo trukmės įvertinimas. Alternatyvų palyginimas, įvertinant pinigų srautų pokyčius. Ribotos kapitalo įdėjimų apimties įvertinimas. Skaičiavimo pavyzdžiai. Projektas "Apšvietimo schemos pakeitimas komerciniame pastate". Stiklo degimo krosnies modernizavimas butelius gaminančioje įmonėje. Antrinis šilumos panaudojimas tekstilės pramonės įmonėje. Hurvico metodas. Išvados. Literatūra
Ekonomikos kursinis darbas (45 pus.)


Aplinkos apsauga Lietuvoje
Įvadas. Aplinkos apsaugos problemos kilimo priežastys. Problemos sprendimo galimybės. Monitoringas. Aplinkos taršos veikimo priemonės. Kova su klimato kaita. Visuomenės dalyvavimas. Finansavimas aplinkai gerinti. Išvados. Aplinkos apsaugos problema nėra nauja ar netikėta. Žmogų evoliucijoje lydinti ekonomikos, gamybinių jėgų plėtra ir sukelia aplinkos taršos pavojų, gręsiantį katastrofiškomis pasekmėmis.
Ekonomikos referatas (9 pus.)


Apskaitos konspektai
Paprastos ir sudėtinės palūkanos. Pinigų srautų vaizdavimas laike. Ekonomiška turto tarnavimo trukmė. Atnaujinimo analizė esant skirtingiems tarnavimo laikams. Apskaitos samprata ir funkcijos. Mokesčiai. Rizikos įvertinimas priimant sprendimus. Neapibrėžtumo įvertinimas priimant sprendimus.
Ekonomikos konspektas (7 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |