Referatai Kursiniai Diplominiai

Programos automatizuotam aparatūros projektavimui
Įvadas. Applied Wave Research. "Microwave Office". Tera Analysis. Galimybės. Agilent Eesoft EDA. Quantic EMC. Omega+ moduliai. Icucom "Acolade". Išvados. Literatūra.
Elektronikos referatas (22 pus.)


Aktyvinių dažnio filtrų tyrimas
Pasirinkau tirti du aktyvinius dažnio filtrus: Batervorto žemų dažnių filtrą su nuolydžiu (-40 db/dek) ir Batervorto aukštų dažnių filtrą su nuolydžiu (+60 db/dek.). Teorija. Aktyvinis žemų dažnių filtras. Aktyvinis aukštų dažnių filtras. Žemų dažnių filtras su nuolydžiu (-40db/dek). Aukštų dažnių filtras su nuolydžiu (+60db/dek).
Elektronikos tyrimas (7 pus.)


Aktyvių triukšmo slopinimo sistemų charakteristikų tyrimas
Įvadas. Aktyvios triukšmo slopinimo sistemos (ATS). Efektyvumo įvertinimas ir praktinė nauda. ATS sistemų tipai. Plačiajuostė tiesioginio ryšio schema. Siaurajuostė tiesioginio ryšio schema. Atgalinio ryšio schema. Adaptyvūs filtrai. Triukšmo slopinimas. Mažiausių kvadratų algoritmas. Diskretinis Kalmano filtras. Literatūros analizės apibendrinimas. Realios įrangos skleidžiamo triukšmo įrašymas ir apdorojimas. Eksperimento tikslas. Eksperimento planas. Eksperimento schema ir sąlygos. Signalų charakteristikos. Matavimų paklaidų šaltiniai bei matavimų neapibrėžtis. Eksperimento rezultatai. ATS sistemų tyrimas, panaudojant modeliavimą. Modeliavimas „Simulink“ aplinkoje, LMS filtras. Tyrimo metodika. Stacionarių signalų slopinimas. Nestacionarių signalų slopinimas. Parametrų kitimo įtaka sistemos adaptacijai. Filtro žingsnio dydžio įtaka. Filtro eilės įtaka. Pašalinio signalo stiprumo įtaka filtro darbui. Simuliavimas „Simulink“ aplinkoje, Kalmano filtras. Filtrų palyginimas. Išvados Šio darbo tikslas išanalizuoti ir palyginti ATS taikomus metodus, parinkti optimalų sprendimą pneumatinių įrankių skleidžiamų triukšmų slopinimui. Slopinimui keliama papildoma sąlyga: garsas sklindantis ne nuo triukšmo šaltinio turi būti slopinimas nežymiai, t.y. klausytoją turi pasiekti beveik nepakitęs (pvz., kalba, sirena, įspėjamieji tonai).
Elektronikos diplominis darbas (46 pus.)


Analoginiai mikrograndynai
Analoginiai mikrograndynai. Diferenciniai stiprintuvai. Operaciniai stiprintuvai. Komparatoriai. Stabilizatoriai. Įtampos stabilizatoriai. Kintamosios srovės įtampos stabilizatoriai. Kintamosios įtampos ferorezonansiniai stabilizatoriai (frs). Nuolatinės įtampos stabilizatoriai. Kompensaciniai stabilizatoriai. Integraliniai stabilizatoriai. Impulsiniai stabilizatoriai. Skaitmenų analoginiai ir analogo skaitmeniniai mikrograndynai. Skaitmenų analoginiai keitikliai. Analogo skaitmeniniai keitikliai. Naudoti literatūros (informacijos) šaltiniai.
Elektronikos kursinis darbas (22 pus.)


Apsauginės signalizacijos sistema
Įvadas. Užduoties analizė. Schemos paskirtis. Analogiškų schemų aptarimas. Schemos dalies tobulinimas. Struktūrinė schema. Struktūrinės schemos sudarymas. Struktūrinės schemos veikimo aptarimas. Elektrinė-principinė schema. Elektrinės - principinės schemos veikimo aptarimas. Elektrinės - principinės schemos tyrimas. Schemos maketo tyrimas. Gautų rezultatų aptarimas. Literatūra. Priedai. Struktūrinė schema. Elektrinė-principinė schema. Elektrinės-principinės schemos elementų parametrai. Elementų surinkimo schema. Spauzdintinės plokštės vaizdas iš viršaus ir apačios. Į mikrokontrolerį įrašyta programa.
Elektronikos kursinis darbas (16 pus.)


Audio ir video technika
Videomagnetofonai. Reikalavaimai VM. Analoginių VS įrašymo sistemos ir formatai. Profesionalūs videoformatai. Pusiau profesionalūs ir buitiniai video įrašų formatai. VHS VM struktūrinė schema ir veikimas. VHS formatas ir jo modifikacijos SVHS. 8mm formatai. Videokameros(VK). Videokamerų formatai ir struktūra. Pagrindiniai VK blokai. Šviesos sign., keitiklis ŠSK. VK objektyvas. Reguliavimai VK. ADN automatinis diafragmos nustatymas. Išlaikymo nustatymas. Automatinis juodo balanso nustatymas. Automatinis balto lygio balansas . Elektroninės atminties schema (EAS). Testai ir derinimo lentelės. Indikacija VK. Vaizdo ieškiklis (VI).
Elektronikos konspektas (3 pus.)


Batervorto, Čebyševo, Beselio filtrų sintezė ir tyrimas
Darbo tikslas. Išmokti sudaryti tipinių filtrų schemas; ištirti sintezuotų grandinių dažnines charakteristikas. Darbo eiga. Eksperimentų rezultatų apdorojimas. Kontroliniai skaičiavimai ir formulės. Nustatau, kokį filtrą tyrinėjau. Išvados.
Elektronikos laboratorinis (3 pus.)


BLUETOOTH TECHNOLOGIJA
IVADAS. BLUETOOTH TECHNOLOGIJA. Bluetooth galimybės. Sisteminiai Bluetooth reikalavimai. Bazinė Bluetooth sistemos architektūra. Ryšio užmezgimas ir palaikymas. Saugumo užtikrinimas. BLUETOOTH PERSPEKTYVOS. LITERATŪRA
Elektronikos referatas (21 pus.)


Diodai
Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindiniais puslaidininkinių diodų tipais, savybėmis bei taikymo sritimis. Ištirta diodo voltamperinė charakteristika (VACH). Tiriant VACH tiesiogine kryptimi, skaitmeniniu voltmetru išmatuota įtampa UD, krentanti diode VD, tiriant VACH atgaline kryptimi - įtampa UB , krentanti varžoje RB. Suskaičiuotos tiesioginės ir atgalinės diodo įtampos ir srovės UF, IF, UR ir IR .
Elektronikos ataskaita (9 pus.)


Diodinio detektoriaus tyrimas
Darbo tikslas: ištirti bazinio diodinio detektoriaus fizikinius procesus. Ištirti įėjimo signalo dydžio įtaką detektoriaus charakteristikoms. Užduotis. Išmatuoti detektoriaus išėjimo įtampos priklausomybę nuo aukšto dažnio virpesių amplitudės.
Elektronikos laboratorinis (3 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |