Referatai Kursiniai Diplominiai

Apkrovų prognozavimas ir jų grafikų modeliai
Apkrovos prognozės yra labai svarbios visoms įmonėms. Rementis šiomis prognozėmis imonės gali priimti svarbius sprendimus. Tiksliai suprognozavus apkrovas imonės turi labai dideli taupymo potencialą. Apkrovų prognozes galima suskirstyti į tris dalis. Trumapalaikę, kuri trunka nuo vienos valandos iki vienos savaitės. Vidutine, kurios trukmė yra nuo savaitės iki mėnesio, ir ilgalaikę, kuri trunka vienerius metus ir daugiau.
Elektrotechnikos referatas (6 pus.)


Asinchroninis variklis
Asinchroninių mašinų darbas pagrįstas statoriaus sukamojo magnetinio lauko ir rotoriaus apvijos srovių sąveika. . Skirtingai nuo sinchroninių mašinų asinchroninių mašinų sukimosi greitis priklauso ne tik nuo prijungtosios įtampos dažnumo, bet ir nuo apkrovimo dydžio (veleno stabdymo momento). Asinchroninė mašina yra apgręžiama; ji gali dirbti ir kaip generatorius, ir kaip variklis. Tačiau labiausiai paplitę asinchroniniai varikliai.
Elektrotechnikos referatas (1 pus.)


Atsinaujinanti energetika Lietuvoje
Įvadas. Tyrimo tikslas. Darbo eigos aprašymas. Saulės energijos panaudojimas. Vėjo energija. Vandens jėgainės. Biomasės panaudojimas Lietuvoje. Žemės (geoterminės) energijos panaudojimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektrotechnikos referatas (10 pus.)


Atsinaujinantys energijos šaltiniai: Saulės ir vėjo energija
Įvadas. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo pasaulinės tendencijos. Egzistuojančios rizikos rūšys. Pramonės ir rinkos tendencijos. Aei panaudojimo skatinimo ir reguliavimo mechanizmai. Saulės energija. Būsto energetinio apsirūpinimo galimybės. Atsipirkimo laikas. Pvm dotacijos. Naudojami ne šildymo sezono metu. Saulės energiją naudojanti vandens šildymo sistema. Saulės energija industrijoje. Potencialas. Mokslo tyrimai ir taikymas. Technologijos ir gamyba. Fotoelektra. Fotoelektros naudojimas lietuvoje. Fotelektros plėtros perspektyvos. Vėjo energija. Vėjo jėgainės. Vavj ir havj charakteristikų palyginimas. Vėjo energijos panaudojimas. Potencialas. Instaliuoti pajėgumai. Vėjo energetikos plėtros zonos. Lietuvos pajūrio vėjo jėgainių parkas. Vėjo jėgainių poveikis aplinkai. Triukšmas. Vizualinis poveikis. Saugumas ir poveikis gyvūnijai bei augalijai. Elektromagnetiniai trikdžiai. Energijos kaina ir aplinkos teršimas. Reljefo formos suardymas. Šešėlių mirgėjimas. Šviesos atspindėjimas. Hibridinės jėgainės. Vėjo energetikos privalumai ir trūkumai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Elektrotechnikos referatas (17 pus.)


Automobilinės signalizacijos
Įvadas. Automobilinės signalizacijos. Ketvirtojo lygio signalizacijos pliusai ir minusai lyginant su kitomis. Mechaninės apsaugos priemonės. Elektroninės priemonės. Kaikurų automobilinių sistemų funkcijų palyginimai. Dvipusio ryšio automobilių apsaugos sistemos veikimo principas. Gsm + gps automobilio apsaugos sistema. Išvados.
Elektrotechnikos referatas (13 pus.)


Elektromechanika (2)
Transformatoriaus paskirtis ir darbo principas. Galios transformatoriaus konstrukcija. Transformatoriaus elektromechaninių procesų analizė. Transformatoriaus lygiagretus darbas. Lygiagrečiojo darbo sąlygos. Transformatoriaus tuščioji eiga. Tuščiosios eigos bandymo schema. Redukuotasis transformatorius. Neredukuoto transformatoriaus apvijos aktyvieji nuostoliai. Redukuotojo transformatoriaus atstojamoji schema. Redukuotojo transformatoriaus vektorių diagrama. Nusistovėjęs trumpasis jungimas. Trumpojo jungimo eksperimentinis nustatymas. Trumpojo jungimo charakteristika. Apkrautojo transformatoriaus savybės. Transformatoriaus naudingumo koeficientas. Vienfazių transformatorių lygiagretus darbas. Trifazių transformatorių lygiagretus darbas. Žvaigždė-žvaigždė. Žvaigždė- trikampis. Trifazio transformatoriaus jungimo schemos įtaka jo darbui. Trečioji laiko harmonika. Transformatorių nesimetrinis darbas. Trifazio transformatoriaus konstrukcija. Specialieji transformatoriai. Autotransformatorius. Pikinis transformatorius. Matavimo transformatoriai. Neapkrauto transformatoriaus jungimas prie tinklo. Staigus trumpasis jungimas
Elektrotechnikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Elektromechanikos paruoštukė
Reaktyvieji sinchroniniai varikliai. Histereziniai varikliai. Sinchroninės mašinos su nuolatiniais magnetais. Sinchroninis variklis su riedančiu rotoriumi. Reduktoriniai sinchroniniai varikliai. Žingsniniai sinchroniniai varikliai. Sinchroninės mašinos darbo charakteristikos. Autonominis rėžimas. Sinchroninių mašinų V charakteristikos. Sinchroninių mašinų nesimetrinė apkrova. Superlaidžių kontūrų savybė. Staigaus trump jungi simetrinis atvejis. Staigaus trump jungi asimetrinis atvejis. Sinchroninio variklio V kreivės. Sinchroninio variklio darbo charakteristikos. Sinchroninis kompensatorius. Sinchroninės mašinos tuščioji veika. Sinchr. mašin. skersinė inkaro reakcija. Sinchroninės mašinos išilginė inkaro reakcija. Inkaro reakcijos kiekybinė analizė. Neįsotintas sinchroninis generatorius. Isotintas sinchroninis generatorius. Išilginė išmagnetinanti inkaro reakcija. Neryškiapolė mašina.
Elektrotechnikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Elektromechanikos paruoštukė (2)
Trumpai sujungtas rotorius. Fazinis rotorius. Statoriaus apvijos. Viensluoksnės apvijos. Dvisluoksnė apvija. Trumpai sujungto rotoriaus apvijų narvelinė analizė. Sutrumpinimo koeficientai. Paskirstymo koeficientas. Įstrižumo koeficientas. Elektros mašinos magnetovara. Asinchroninė mašina su sustabdytu rotoriumi. Asinchroninės mašina su besisukančiu rotoriumi. Asinchr. variklių energijos balansas. Elektromagnetinis momentas. Aukštesniųjų harmonikų įtaka sukimo momentui. Asinchroninių variklių sukimosi greičio reguliavimas. Asinchroninių variklių stabdymas. Asinchroninių variklių paleidimas (būdai). Vienfaziai asinchroniniai varikliai.
Elektrotechnikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Elektros inžinerija
Omo dėsnis. EVJ ir srovės šaltiniai. Galios balansas. I Kirchofo dėsnis. Lygegrečiai sujungti imtuvai. II Kirchofo desnis. Nuosekliai sujungti imtuvai. Elektros grandinės tuščiosios eigos režimas. Elektros grandinės trumpojo jungimo režimas. Elektros grandinės suderintasis režimas. Kintamosios srovės pagrindinės charakteristikos bei jų vaizdavimas. Kintamosios srovės aktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės induktyvusis imtuvas. Galia. Kintamosios srovės talpinis imtuvas. Galia. Kimntamosios srovės nuoseklia sujungtu imtuvu grandinė. Įtampų trikampis. Nuosekliai sujungtu imtuvu grandine. Omo dėsnio išraiška kompleksiniais dydžiais. Kintamosios srovės lygegrečiai sujungtu imtuvu grandinė. Kintamosios srovės grandinės galia. Galių trikampis. Galios koeficiantas. Kintamosios srovės grandinės galia. Galios koeficiento derinimas. Kintamosios srovės grandinės įtampų rezonansas. Kintamosios srovės grandinės srovių rezonansas. Kintamosios srovės trifazė grandinė. Galia. Žvaigžde sujungtu simetriniu imtuvu grandinė. Žvaigžde sujungtu nesimetriniu imtuvu grandinė. Trikampiu sujungtu simetriniu imtuvu grandinė. Trikampiu sujungtu nesimetriniu imtuvu grandinė. Transformatoriaus sandara. Neapkauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Transformatoriaus sandara. Apkrauto idealaus transformatoriaus atstojamoji schema. Redukuotasis transformatorius. Trampo jungimop bandymas. Redukuotasis transformatorius. Tusciosios eigos eigos bandymas. Nuolatines sroves masinos veikimop principas, charakteristikos ir atstojamoji schema. Nuolatinės srovės mašinos konstrukcija. Nuolatinės srovės variklio veikimo principas. Nuolatinės srovės variklių savybės, tipai ir charakteristikos. Nepriklausomo ir lygegrataus žadinimo variklis. Nuoseklaus ir mišraus žadinimo variklis. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas. Asinchroninio variklio atstojamoji schema. Nuostoliai. Statoriaus atstojamoji schema ir vektorinė diagrama. Rotoriaus atstojamoji schema ir vektorine diagrama. Asinchroninio variklio mechaninė charakteristika. Greičio reguliavimas. Elektros pavaros darbo mašinos mechaninė charakteristika.
Elektrotechnikos špera/ paruoštukė (5 pus.)


Elektros mašinų kursinis darbas
Kursinio darbo užduotis. Patikrinamojo skaičiavimo pradiniai duomenys gaunami, atlikus asinchroninio variklio statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių geometrinius matavimus. Kursiniam darbui reikalingi šie duomenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Apvijos tipo parinkimas ir pagrindimas. Statoriaus apvijos parametrų nustatymas. Apvijos vijų skaičiaus ir laido parametrų nustatymas. Griovelių izoliacijos parinkimas. Asinchroninio variklio galios nustatymas. Statoriaus apvijų lentelių ir elektrinių schemų sudarymas. Skaičiavimo rezultatai ir išvados.
Elektrotechnikos kursinis darbas (20 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 |