Referatai Kursiniai Diplominiai

Elektrotechnikos paruoštukė (2)
Nuolatinės srovės grandinės. Kirchhofo dėsniai. Mazginės įtampos kontūrinių srovių ir ekvivalentinio generatoriaus metodai. Ekvivalentiniai pakeitimai (trikampis - žvaigždė, žvaigždė - trikampis). Kintamoji elektros srovė. Efektinė ir vidutinė kintamosios įtampos ir srovė reikšmės. Nuolatinės stovės variklių sukimosi greičių reguliavimas. Paleidimo reostatai. Universalus kolektorinis variklis. Liuminiscentinės lempos. Liuminiscentinių lempų uždegimo schema. Trikampio jungimas trifaziniuose tinkluose. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Trifaziniai transformatoriai. Alyviniai jegos transformatoriai. Aktyvinė varža kintamos srovės grandinėje. Vektorinė diagrama. Nuoseklus R, L, C elementų jungimas kintamos srovės grandinėse. Kompleksinių skaičių metodas kintamos srovės grandinės skaičiavimas. Aktyvinė, reaktyvinė ir pilnoji galia kintamoje srovėje (P, Q, S). Trifazes elektros sroves gavimas trifazio generatoriaus pagalba, momentines itampos reiksmes ir vektoriu diagramos. Kondensatorius kintamos srovės grandinėje. Vektorinė diagrama KONDENSATORIAUS ĮKROVIMAS. KONDENSATORIAUS ĮŠKROVIMAS. Žvaigždės jungimas trifaziuose elektros tinkluose. Fazinės bei linijinės įtampos ir srovės. Vektorinė diagrama. Mechaninės asinchroninio elektros variklio charakteristikos; M=F(S); n=F(M). Nuolatinės srovės elektros mašinos. Jų klasifikacija pagal žadinimo būdą. Kolektorius. Induktyvumas sinusinės srovės grandinėje. Sukamasis magnetinis laukas ir jo pritaikymas asinchroniniuose elektros varikliuose. Paleidimas. Asinchroninių variklių paleidimas. Sinchroninės elektros mašinos.
Elektrotechnikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Elektrotechnikos paruoštukė (3)
Nuolatinės srovės grandinės Omo Kirchhofo dėsnis. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Nuosekliai sujungtų elementų grandinės. Lygiagrečiai sujungtos grandinės. Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Kirchhofo dėsnių metodas. Kintamosios srovės grandinės. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. Idealių imtuvų savybės, galia ir energija. Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinės. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Kintamosios srovės grandinės galia. Kompleksinė galia; galių balansas. Rezonanso reiškiniai kintamosios srovės grandinėse. Trifazes sroves grandines. Trifazių grandinių savybės, šaltiniai ir imtuvai. Žvaigžde sujungtų imtuvų grandinė. Trikampiu sujungtų imtuvų grandinės. Trifazių grandinių galia. Simetrinis imtuvas. Pereinamieji procesai. Pereinamųjų procesų svarbiausios charakteristikos. Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su kondensatoriumi. Kondensatoriaus įkrovimas. Pereinamieji procesai nuolatinės srovės grandinėje su induktyvumo rite. Magnetines grandines. Magnet. laukas. Magnet. Kintamos srovės grandinės. Lygintuvai. Puslaidininkinės medžiagos. Puslaidininkių laidumas. Lyginimo diodai. Tranzistoriai. Tiristoriai. Integralinės mikroschemos. Vakuuminiai elektronikos elementai. Vienfazei lygintuvai. Transformatoriai. Transformatoriaus ribinių režimų bandymai ir atstojamosios schemos. Svarbiausieji transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. Nuolatinės srovės mašinos. Elektros mašinų paskirtis ir ypatumai. Variklių bendrosios savybės. Paleidimas ir reversavimas mech ch-ka. Skirtingų variklių tipų ypatumai. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. Generatorių ypatybės ir charakteristikos. Nepriklausomo žadinimo generatorius. Lygiagretaus žadinimo generatorius. Asinchronines masinos. Statoriaus magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara. Vienfaziai asinchroniniai varikliai.
Elektrotechnikos špera/ paruoštukė (5 pus.)


Gamybinės įmonės elektros tinklų projektavimas
Įvadas. Užduoties analizė. Elektros energijos tiekimo schemos sudarymas. Apkrovų centro nustatymas. Galios elektros tinklų skaičiavimas. Paskirstymo elektros tinklų skaičiavimas. Magistralinių elektros tinklų skaičiavimas. Galios tinklų patikrinimas. Apšvietimo elektros tinklų skaičiavimas. Šviestuvų tipų, išdėstymo parinkimas. Apšvietimo elektros tinklų skaičiavimas. Avarinio apšvietimo parinkimas. Apšvietimo tinklų patikrinimas. Galios transformatoriaus, jo apsaugų, transformatorinės ir kv kabelio parinkimas. Įžeminimo įrenginių skaičiavimas ir parinkimas. Darbų sauga ir aplinkos apsauga. Specifikacija. Priedai. Galios elektros tinklo planas. Apšvietimo elektros tinklo planas. Galios ir apšvietimo elektros tinklų schema.
Elektrotechnikos kursinis darbas (37 pus.)


Generatoriai
Įvadas. Generatorius. Nuolatinės srovės generatorius. Kintamos srovės generatorius. Generatoriaus veikimo principas. Generatoriaus ekploatavimas. Dažniausi generatoriaus gedimai. Priežiūra ir remontas. Nuolatinės srovės generatoriaus priežiūra ir remontas. Kintamos srovės generatoriaus priežiūra ir remontas. Išvados. Literatūra. Šiame darbe išnagrinėsime vieną iš svarbiausių automobilyje esančių agregatų, kuris aprūpina elektrinius elementus elektros energija, tai generatorius. Aptarsime jo sandara, klasifikacijas, veikimo principą, eksploatavimo aspektus, dažnai pasitaikančius gedimus, bei jų šalinimo būdus.
Elektrotechnikos referatas (15 pus.)


Grandinių teorijos kursinis darbas
Neperiodinių procesų apžvalga. Užduotis. Analizės metodų apžvalga. Grandinės reakcijų - šakų srovių ir visų elementų įtampų skaičiavimai veikiant poveikiui: klasikiniu ir operaciniais metodais. Pereinamųjų charakteristikų nustatymas. Pradinės sąlygos - nulinės. Darbo grafinė medžiaga: visų apskaičiuotų reakcijų grafikai. Išvados. Išanalizavę sprendimo metodus, nustatome pereinamųjų charakteristikas, kai sąlygos yra nulinės. Šiuo atveju procesas yra periodinis.Klasikiniu bei operaciniu metodu, pritaikę klasikiniame metode išskaidymo teoremą, randame šakų sroves ir visų elementų įtampas. Gauti sprendiniai tokie patys, tai matyti iš grafikų, juose tiek operaciniu, tiek klasikiniu metodu gautos reikšmės bei kreivės sutampa. Sprendžiant esant kitoms pradinėms sąlygomis operaciniu metodu, pirmiausia jas ir įvertiname, surasdami atitinkamą vaizdą U(t) sąlygai.
Elektrotechnikos kursinis darbas (9 pus.)


Grandinių teorijos kursinis darbas (2)
Įvadas. Analitinė dalis. Uždavinio duomenys. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Rezultatų tikrinimas. Rezultatų palyginimas. Pereinamųjų procesų grafikai. Išvados. Literatūra. Pereinamasis procesas vadinamas toks elektromagnetinis procesas, kuris vyksta elektros grandinėje kol pereinama nuo vieno nusistovėjusio režimo prie kito. Tai įvyksta, kai šuoliu pakinta grandinės struktūra, jos elementų parametrai, taip pat kai prijungiami ir atjungiami šaltiniai. Tačiau pereinamieji procesai galimi tik tokiose grandinėse, kuriose yra reaktyviųjų elementų.
Elektrotechnikos kursinis darbas (14 pus.)


Grandinių teorijos kursinis darbas (3)
Pereinamųjų procesų elektros grandinėse analizė. Įvadas. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Išvados. Naudota literatūra. Darbo tikslas - apskaičiuoti ir nubraižyti tiriamos grandinės įtampų ir srovių laikines charakteristikas. kadangi būdingosios lygties šaknys yra kompleksinės jungtinės tai pereinamojo proceso laisvosios reakcijos laikinė charakteristika yra virpamojo pobūdžio. Operacinio ir klasikinio metodo skaičiavimo rezultatai yra vienodi tai reiškia, kad skaičiavimo metodas rezultatams įtakos neturėjo, tačiau klasikinio metodo skaičiavimai yra sunkesni, nes srovės ir įtampos grandinės elementuose yra susietos sunkiomis integralinėmis ir diferiancialinėmis lygtimis.Šis trūkumas labai pasireikštų esant sudėtingai,daug elementų turinčiai grandinei. Šio trūkumo neturi operacinis metodas, kuriame ieškomas reakcijos po transformacijos yra sprendžiamos paprastomis omo ir kirchhofo lygtimis.
Elektrotechnikos kursinis darbas (10 pus.)


Įmonių elektros sistemos. Cecho elektros tiekimo schema
Mechaninio - surinkimo cecho skaičiuojamosios apkrovos. Cechinių transformatorinių pastočių galia ir kiekis. Šynolaidžiai ir jų planas. Elektros tinklo schema. Cecho įrenginių grupių pavadinimai, įrengta galia arba jų kiekis ir nominalioji galia, o apšvietimo skaičiuojamajai apkrovai apskaičiuoti cecho matmenys pateikti 2.1.1 - 2.1.2 lentelėse. Aukštosios įtampos (6 kV) sinchroniniai varikliai dirba nominalia apkrova, o jų galios koeficientas cos peržadintame režime – 0,9.
Elektrotechnikos namų darbas (12 pus.)


Kondensatoriai ir jų taikymas
Turinys. Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo tikslai. Kondensatorių klasifikacija. Orinio tipo dielektriko kondensatoriai. Kietojo kūno dielektriko tipo kondensatoriai. Elektrolitinio dielektriko tipas. Kondensatorių jungimo būdai. Kondensatorių parametrai. Kondensatorių ženklinimas. Išvados. Literatūra. Šiame darbe mes kalbėsime apie kondensatorius ir jų panaudojimą. Išsiaiškinsime kas yra kondensatorius, jo veikimo principą, pagrindinius parametrus pagal kuriuos yra skirstomi kondensatoriai. Aptarsime jų panaudojimą įvairiuose elektrinėse grandinėse.
Elektrotechnikos referatas (15 pus.)


Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
Įvadas. Kruonio HAE. Istorija. Statybos prielaidos. Statyba. Svariausios Kruonio HAE raidos datos. Funkcijos. Kruonio HAE techniniai parametrai. Išvados Kruonio HAE turi dvi saugyklas - baseinus: aukštutinį ir žemutinį. Sumažėjus energetikos sistemos apkrovai, hidroakumuliacinė elektrinė naudoja kitų elektrinių gaminamą energiją (perteklių), pumpuoja vandenį iš žemutinio baseino į aukštutinį ir taip sukaupia energiją.
Elektrotechnikos referatas (3 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 |