Referatai Kursiniai Diplominiai

Mėsos konservų elektros technologijos įrenginių projektas
Įvadas. Projektuojamo obejkto analizė. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai elektros tinklų projektavimui. Automobilių plovyklos irenginiū projektavimas. Vienfazių elektros įmtuvų apkrovų skaičiavimas. Elektros tinklo schemos sudarymas. Apšvietimo elektros tinklo skaičiavimas ir parinkimas. Patalpų šildymo kabelių skaičiavimas ir parinkimas. Skirstomųjų elektros įrenginių parinkimas. Įvado skaičiavimas ir parinkimas. Technologinių įrenginių montavimas ir eksploatavimas. Aplinkos ir žmonių sauga. Išvados. Informacijos šaltinių sarašas. Grafinė dalis. Priedai. Šiame baigiamajame darbe analizuojama mėsos apdirbimo įmonės elektros įrenginiai. Projektuojamame objekte dauguma patalpų priskiriamos E kategorijai. Daugumą projektuojamo objekto patalpų yra pavojingos patalpos, nes visose gamybinėse patalpose bus įrengtos elektros srovei laidžios grindys taip pat kai kuriose patalpose didelė drėgmė. Pagal elektros energijos tiekimo patikimumą objektas priskiriamas trečiai kategorijai. . Objektas gauna maitinimą iš vienos transformatorinės pastotės. Paskaičiuota pilnoji elektros galia, įvadui parinktas jėgos kabelis ir apsaugos aparatas. Parinkta ir paskaičiuota vidaus tinklų radialinė schema, kuri išpildyta trimis galios skydeliais ir trimis apšvietimo skydeliais. Įrengta ir paskaičiuota bendra apšvietimo galia, parinkti šviestuvai. Apskaičiuota kompensuojama galia ir parinktas kompensacinis įrenginys. Apskaičiuoti ir patikrinti apsaugos aparatai trumpojo jungimo poveikiui. Aplinkos ir žmogaus saugos klausimai atitinka šių dienų reikalavimus. Paskaičiuota ekonominė dalis.
Elektrotechnikos kursinis darbas (36 pus.)


Metalo staklių modernizavimas
Įvadas. Dėžučių gamybos technologijos proceso automatizavimo sistemos analizė. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai dėžučių gamybos technologijos procesui automatizuoti. Dėžučių gamybos technologijos proceso automatizavimo sistemos sintezė. Dėžučių gamybos technologijos proceso funkcinės (technologinės) schemos sudarymas ir analizė. Dėžučių gamybos technologijos proceso automatizavimo schemos sudarymas ir analizė. Dėžučių gamybos technologijos proceso suvartojamos galios apskaičiavimas, vykdymo įtaisų pasirinkimas ir įvertinimas. Ryšių schemos sudarymas ir analizė. Automatizavimo ir valdymo priemonių ir įtaisų pasirinkimas ir įvertinimas. Valdymo algoritmo ir automatinio valdymo schemos sudarymas. Eksploatavimo instrukcijos sudarymas. Darbo išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Kursinio darbo tikslas modernizavimas metalo staklių automatizavimas procesą siekiant pagerinti darbo kokybę bei našumą, taip maksimaliai sumažinant žmogaus darbą rankiniu būdu. Metalo pjaustymo staklių modernizavimas turi buri būti taip kad darbininkui butu kuo lengviau dirbti su staklėmis. Stakles turės pačios nuimti nupjautą detalę, kad iškarto galėtų ruošti sekančią detalę pjauti. Norėdamas automatizuoti procesą turėjau atlikti vygdymo įrenginių skaičiavimus, naudodamasis pateiktais katalogais pagal paskaičiuotas vertes parinkti variklius. Parinkau optimaliausius procesą seksiančius jutiklius.
Elektrotechnikos kursinis darbas (32 pus.)


Nikola Tesla - išradėjo kelias
Įžanga. Jaunystės metai. Kelias į Ameriką. Srovių mūšis. Niagaros pažabojimas. Aukšti dažniai. Kas išrado radiją? Kolorado šaltiniai. Svajų bokštas. Ginklas nutrauksiantis karą. Prarastieji dokumentai. Išvados. Informacijos šaltiniai. Nikola Tesla - vienas labiausiai nusipelniusių išradėjų žmonijos istorijoje, išsiskyręs neįprastinėmis intelektualinėmis vizijomis bei globaliniais užmojais. Jį pagrįstai galima krikštyti "Laisvosios energijos tėvo" vardu. Būtent jo sukurta kintamosios srovės sistema iššaukė antrąją pramonės revoliuciją. Būtent Teslos patentai lėmė radijo ryšio atsiradimą, bei platų jo panaudojimą. Ir tai tik dalis viso to, ką jis davė mums.
Elektrotechnikos referatas (13 pus.)


Perejnamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros grandinėse
Aš gavau kursinį darbą, kurio tema: Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinese elektros grandinėse, kur yra nagrinejamas procesas, vykstantis grandinėja tuo metu, kai vienas nusistojęs režimas keičiasi kitu nusistojusiu režimu. Šį darbą reikia išspresti žinomais grandinių analizes metodais, tai yra išspresti uždavinį klasikiniu ir operaciniu metodais. Šio darbo analizės tikslas yra nustatyti tiesinės elektros grandinės srovių ir įtampų momentines reikšmes per laiko tarpą nuo pereinamojo proceso pradžios (t), tai yra nuo tuo momento, kai vienas nusistovėjęs režimas staiga pakinta, iki tada, kai nusistovės kitas režimas Aš manau, kad kursinio darbo tikslas yra patvirtinti, kad sprendimo rezultatai ne priklauso nuo tuo, kuri sprendimo metodą mes pasirinksim, tai yra rezultatą gausim ta pati. Taip pat reikes nubraižyti perejnamųjų procesų grafikus. Iš šitų grafikų bus matysime kaip kinta tam tikros srovės ir įtampos laikui begant, kiek trunka pereinamasis procesas, kaip nuo grandinės elementų parametrų priklauso srovės ar įtampos kitimo greičiai ir dar kartą patikrinti gauta rezultatą. Elektrotechnikos kursinis darbas
Elektrotechnikos kursinis darbas (20 pus.)


Rezonansinių grandinių parametrai ir charakteristikos
Esant nuosekliajam virpesiu kontūrui, Grandines schema atrodo taip. Esant lygiagrečiajam virpesių kontūrui grandinės schema atrodo taip. Esant dvikontūrei sistemai grandinės schema atrodo taip. Ištyriau nuoseklų ir lygiagretų virpesių kontūrus, taipat dvikontūrę sistemą. Apskaičiavau: rezonansines sroves, įtampas bei dažnius, pralaidos juostą, kontūro kokybę, o dvikontūrei sistemai ryšio koeficientą. Nubraižiau amplitudines dažnines charakteristikas bei fazines dažnines charakteristikas. Pagal atliktus tyrimus pastebėjau, kad nuosekliajame virpesių kontūre vyksta įtampų rezonansas, o lygiagrečiajame - srovių rezonansas.
Elektrotechnikos kursinis darbas (6 pus.)


Saulės šviesos energijos konversija į elektros energiją ir panaudojimo galimybės Lietuvoje
Įvadas. Saulės energijos konversija į elektros energija. Aplinkosauga. Ekonominiai-politiniai veiksniai. Fotoelektros naudojimas lietuvoje. Fotoelektros panaudojimo perspektyvos lietuvoje. Išvados. Literatūra. Saulės energiją galima tiesiogiai versti elektra. Tai atliekama vadinamuosiuose fotovoltiniuose elementuose. Tai plokšti puslaidininkiniai dariniai, kuriuose šviesa sukuria elektros krūvius, tie krūviai atskiriami ir gali būti panaudoti srovės grandinės maitinimui.
Elektrotechnikos referatas (9 pus.)


Taikomosios elektromechanikos referatas
Nuolatinės srovės mašinų konstrukcija ir veikimo principas. Transformatoriaus konstrukcija ir veikimo principas. Asinchroninės mašinos. Sinchroninės mašinos sandara ir veikimo principas. Nuolatinės srovės mašinoje galima išskirti dvi dalis, tai statorius ir rotorius. Nuolatinės srovės mašinos statoriaus svarbiausia dalis yra induktorius, kuris sukuria nuolatinį žadinimo magnetinį srautą. Jis turi dvi dalis: polius ir jungą, prie kurio pritvirtinami poliai.
Elektrotechnikos referatas (5 pus.)


Transformatoriaus, jo apsaugų, transformatorinės ir 10kv tinkle skaičiavimas ir parinkimas
Darbo tikslas – 10kV oro linijos rekonstravimas į kabelių liniją. Tinklo schemą sudaro 7 transformatorinės, kurioms bus tiekiama elektros energija. Būtina užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą vartotojams, todėl skaičiavimai ir matavimai turi būti atlikti tiksliai. Įdiegsime tinkamus apsaugos aparatus, kurie apsaugos liniją nuo ištinkančių problemų. Bus siekiama sudaryti tokį projektą, kuris atitiktų visus reikalavimus. Transformatoriaus ir modulinės transformatorinės parinkimas. Transformatoriaus apsaugų parinkimas. 10/0,4kV galios transformatorių saugiklių parinkimas. 10kV tinklo skaičiavimas ir elementų parinkimas. Trumpo jungimo srovių skaičiavimas. 10kV linijos kabelio parinkimas. 0,4kV tinklo skaičiavimas ir elementų parinkimas. 0,4kV laido skerspjūvio parinkimas. Po avarinio režimo linijos atkarpų apkrovų ir srovių skaičiavimas. Parinkto kabelio patikrinimas atsižvelgiant į po avarinio režimo ilgalaikę leistiną srovę ir nuostolius. Elementų parinkimas 0,4kV tinkle. Trumpo jungimo, bei nuostolių skaičiavimas. Parinktų saugiklių patikrinimas pagal apskaičiuotas trumpo jungimo sroves. Transformatorinės ir 0,4kV linijų pakartotinio nulinio laido įžeminimų skaičiavimas
Elektrotechnikos kursinis darbas (14 pus.)


Transporto energetika Lietuvoje
Įvadas. Pasaulio ir Lietuvos energetika xxi a. Pradžioje. Atmosferos tarša transportu. Naujos transporto technologijos. Vietinio biokuro panaudojimas. Vandenilio panaudojimas transporte. Kuro elementai. Hibridiniai automobiliai. Elektriniai automobiliai. Išvados. Literatūra. Šiame darbe apžvelgiame transporto energetikos problemos Lietuvoje bei pateikiami šios problemos sprendimo būdai. Pateikta keletą būdų, kaip efektyviai buvo galima išspręsti Lietuvai kylančias problemas. Išskirtos ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių transporto įtaka mūsų atmosferai. Pastebėta, kad dauguma šalių vis dar nesupranta vis labiau didėjančio pavojaus.
Elektrotechnikos kursinis darbas (11 pus.)


Trifazis asinchroninis variklis su trumpai sujungtu rotoriumi
Įžanga. Projekto užduotis. Statoriaus duomenu skaičiavimas. Statoriaus ir rotoriaus magnetolaidžių matmenys. Statoriaus apvija. Statoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Rotoriaus griovelio, danties, jungo ir apvijos matmenys. Magnetinės grandinės skaičiavimas. Variklio darbo režimo parametrai. Statoriaus ir rotoriaus apvijų aktyviosios varžos. Statoriaus ir rotoriaus apvijų sklaidos induktyviosios varžos, abipusė induktyvioji varža. Magnetiniai ir mechaniniai nuostoliai.
Elektrotechnikos kursinis darbas (17 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 |