Referatai Kursiniai Diplominiai

Vėjo elektrinių parko prijungimas prie sistemos
Vėjo elektrinių parko prijungimas prie sistemos. Vėjo elektrinių parko prijungimo schemos parinkimas. Vietinių aktyviosios ir reaktyviosios galių balansų skaičiavimas. Tinklo įtampos kitimo ribų radimas. Elektros kokybės parametrų verčių apskaičiavimas. Harmoninių įtampų rodiklių tikrinimas. Vėjo elektrinių parko atsiperkamumo finansinis skaičiavimas. Literatūra.
Elektrotechnikos kursinis darbas (12 pus.)


Vėjo energija
Įvadas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energijos istorinė raida ir esama padėtis. Vėjo energijos panaudojimas Lietuvoje. Vėjo energijos panaudojimas užsienyje. Vėjo jėgainės eksploatacija. Vėjo jėgainės tipai. Vėjo jėgainių naudojimo atvejai. Vėjo jėgainių konstrukcijos ypatybės. Vėjo jėgainių ekonomiškumas, planavimas ir nauda. Vėjo energetikos projekto išlaidos. Vėjo jėgainių projektavimas. Vėjo energetikos privalumai ir trūkumai. Vėjo energijos naudojimo aplinkosauginiai aspektai. Gamtosauga vystant vėjo energetiką. Sveikata ir saugumas. Išvados.
Elektrotechnikos referatas (32 pus.)


Vėjo jėgainės (2)
Įvadas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Vėjo energijos panaudojimo istorija Lietuvoje ir pasaulyje. Vėjas - energijos šaltinis. Vėjo energijos ištekliai Lietuvoje. Vėjo turbinų technologijų vystymosi tendencijos. Vėjo jėgainių tipai. Pagrindiniai modernios vėjo turbinos elementai. Vėjo energijos panaudojimo būdai. Pavienio naudojimo sistemos. Mišriosios sistemos. Vėjo - dyzelio sistema. Panaudojimo Holuelo ūkyje (Jungtinėje Karalystėje) pavyzdys. Vėjo-saulės fotoelementų sistema. Į elektros tinklą įjungtų jėgainių darbas. Įjungimo sąlygos. Įjungimo kaina. Vėjo jėgainių tobulinimas. Vėjo jėgainių įtaka aplinkai. Triukšmas. Vizualinis poveikis. Saugumas ir poveikis gyvūnijai bei augalijai. Elektromagnetiniai trikdžiai. Energijos kaina ir aplinkos teršimas. Reljefo formos suardymas. Šešėlių mirgėjimas. Šviesos atspindėjimas. Vėjo energijos ekonominiai ir socialiniai aspektai. Skeptiškos nuomonės apie vėjo jėgaines. Išvados.
Elektrotechnikos referatas (29 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 |