Referatai Kursiniai Diplominiai

Apsauginio įžeminimo tyrimas
Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Apskaičiuotas ir išmatuotos varžos dydis yra vienodas, todėl galima daryti išvadą, kad norint sužinoti varžos dydį galima pasirinkti vieną iš dviejų būdų (apskaičiuoti arba išmatuoti). Svarbu nustatyti grunto rūšį, jo sudėtį, būklę ir kitas savybes, kurios turi įtakos įžemikliui. Tai yra vienas iš veiksnių lemiančių srovės nutekėjimo į žemę varžą.
Ergonomikos laboratorinis (5 pus.)


Biuro darbo vietos įrengimas
Darbo patalpos įrengimas Įvadas. Darbo vietos aprašymas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Apšvietimas. Išvados. Literatūra. Legenda. Baldų išdėstimo schema. Šviestuvų išdėstimo schema. Šio darbo tikslas - sukurti ergonomišką darbo aplinką, kuri atliktų visus ergonominius reikalavimus. Savo darbui pasirinkau biuro kabinetą, kuriame dvi kompiuterizuotos darbo vietos bei sėdimos vietos lankytojams. Darbe aprašiau kabinetui parinktas darbo priemones, patalpos įrengimą, darbo aplinkos reikalavimus, pateikiau darbo priemonių išdėstymą, apskaičiavau apšvietą biuro kabinete ir šviestuvų išsidėstymą jame.
Ergonomikos namų darbas (15 pus.)


Chemiškai pavojingų objektų avarijos
Įvadas. Chemiškai pavojingi objektai lietuvoje, jų registravimas.cheminių avarijų prevencija. Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Cheminių medžiagų pavojingumo lygiai. Pavojingų medžiagų žymėjimas. Cheminės žvalgybos kontrolės prietaisai. Labai svarbu greitai nustatyti nuodingąsias medžiagas ir jų koncentraciją cheminio užterštumo židinyje. Nuo to priklauso gelbėtojų veiksmai atliekant avarijos likvidavimo darbus organizuojant gyventojų apsaugą.
Ergonomikos referatas (12 pus.)


Darbo aplinka ir šiluminė aplinka
Tarp žmogaus darbą lemiančių veiksnių svarbią vietą užima gamybos aplinka. Tai gamtinių, geografinių, klimatinių, socialinių, pedagoginių, psichologinių, kultūrinių ir kt. sąlygų visuma. Palanki darbo aplinka sąlygoja optimalų žmogaus funkcionavimą, gerą darbingumą, minimalius nuovargį bei monotoniją, kokybinius darbo rezultatus, pasitenkinimą darbu ir santykiais jame.
Ergonomikos referatas (19 pus.)


Darbo ir poilsio laiko kompiuterizuotoje darbo vietoje planavimas
DARBO TIKSLAS: Susipažinti su nuovargio, monotoniško darbo, darbo ir poilsio režimo sąvokomis; Susipažinti su darbo aplinkos veiksniais, turinčiais įtakos žmogaus sveikatai, papildomų pertrauku poilsiui būtinybe ir tikslais; Suprasti skausmo atsiradimo dėl ilgalaikio fizinio įtempimo darbe priežasties; Išmokti parinkti fizinius pratimus mankštai, jų seka ir trukmes; Susipažinti su darbo ir poilsio režimo normomis dirbant su videoterminalais.
Ergonomikos laboratorinis (2 pus.)


Darbo vietos įrengimo rodikliai
Įvadas. ERGONOMINIAI DARBO APLINKOS PRINCIPAI. Apšvietimas. Tinkamo apšvietimo parinkimas. Patalpų apdaila. Triukšmas. Vibracija. Vibracijos poveikis žmogaus organizmui. Spinduliuotė. KLIMATINĖ DARBO APLINKA. Šiluminė aplinka. Oro sausumas. DARBUOTOJO FIZIOLOGINIS VERTINIMAS. Nuovargis. Monotonijos išvengimo būdai. Stresas. DARBO VIETOS ERGONOMIKA. Bendrieji reikalavimai mechanizuotai darbo vietai. Bendrieji reikalavimai automatizuotai darbo vietai. KOMPIUTERIZUOTOS DARBO VIETOS ĮRENGIMAS. Darbo kėdė. Klaviatūra. Monitorius. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Ergonomikos referatas (18 pus.)


Darbuotojų sauga ir sveikata (2)
Įvadas. Darbuotojų pareigos. Darbuotojų teisės. Dardavio pareigos. Darbdavio teisės. Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir, atestavimas. Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikavimas. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Išvados. Literatūra. Darbo apsaugos tikslas - užtikrinti saugų darbą, apsaugoti žmogaus sveikatą ir ilgam išsaugoti darbingumą. Darbo sauga nagrinėja. teisines saugaus darbo organizavimo normas. darbo sąlygų gerinimo būdus. gamybinių traumatizmo, apsinuodijimo, profesinių ligų, profilaktikos klausimus. saugius technologinius procesus. apsaugos nuo elektros būdus. darbo higienos ir gamybinės sanitarijos klausimus. statybos ir remonto saugaus darbo būdus. apsaugos nuo gaisrų, sprogimų ir kitų avarijų būdus ir technines priemones.
Ergonomikos kursinis darbas (12 pus.)


Dirbančiųjų saugos ir sveikatos (DSS) organizavimas Stepono Gedvilo augalininkystės ūkyje
Stepono Gedvilo ūkio ekonominė veikla. Žieminių kviečių auginimas. Bendrieji saugaus darbo reikalavimai naudojant traktorius ir. savaeiges mašinas. Darbų saugos ir sveikatos valdymo struktūra Stepono Gedvilo ūkyje. Norminių dokumentų sąrašas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Ūkyje identifikuoti kenksmingi ir pavojingi rizikos veiksniai. Potencialiai pavojingų veiksnių neutralizavimas. Traktoriai ir savaeigės žemės ūkio mašinos turi atitikti operatoriaus vadove nurodytus techninius reikalavimus.Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos, kurių variklio galia didesnė nei 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės turi būti registruojami nustatyta tvarka ir turėti valstybinius numerius (eksploatuojami uždarose teritorijose ir nedalyvaujantys kelių eisme, gali būti neregistruojami). Eksploatuojami traktoriai ir savaeigės žemės ūkio mašinos turi būti saugūs, patikimi,techniškai tvarkingi, atliktos jų nustatytos techninės apžiūros ir naudojami pagal jų paskirtį.
Ergonomikos referatas (6 pus.)


Ergonomikos konspektai
Ergonomikos sąvoka (samprata). Ergonomika ir santykis su darbo sauga. Ergonomikos principai ir metodai. Tyrimų aplinkos pasirinkimas. Kintamųjų parinkimas. Subjektų tyrimų pravedimo atrinkimas. Duomenų surinkimas ir saugojimas. Darbo sąlygų tyrimas. užduoties ir veiklos analizė. Duomenų analizė ( laboratprinis darbas). anatominiai ir fiziologiniai aspektai. Žmogaus kūno funkcinė struktūra. Griaučiai. Raumenų sistema. Kraujotakos sistema. Virškinamasis traktas. Inkstai. Limfinė sistema. Kvėpavimo organai. Oda. Nervų sistema. Rega. Rega. Regėjimo aštrumas. Šviesos jutimas. Erdvinis mątymas. Spalvų jutimas. Regimosios informacijos pateikimas. Klausa. Garso prigimtis ir jo matavimai. Ausies anatomija. Garsų maskavimas. Girdimosios informacijos pateikimas. Odos jutimų organai. Darbo psichofiziologija. Raumenų struktūra. Energijos šaltiniai ir sąnaudos. Fizinio darbo krūvis. Nuovargis ir darbingumo atstatymas. Kūno judesių tipai. Judesių greitis ir jų valdymas. Psichologiniai darbo aspektai. Jutimas ir Suvokimas. Mąstymas. Atminti. Sprendimų priėmimas. Dėmesys. Emocijos ir jausmai. Stresas. Frustracija.
Ergonomikos konspektas (9 pus.)


Ergonomiškos darbo vietos projektavimas
Įvadas. Ergonomiškos UAB „Baltijos valda“ sekretorės darbo vietos projektavimo teorinė analizė. Darbo aplinka. Apšvietimas. Apšviestumas. Šiluminė aplinka. Spinduliuotė. Akustinis triukšmas. Patalpų apdaila. Darbo zonos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos ergonomika. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Darbo vietų įrengimas. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įranga. Klaviatūra. Monitorius. Ergonomiškos UAB „Baltijos valda“ sekretorės darbo vietos projektavimo praktinė analizė. Darbo aplinka. Apšvietimas. Šiluminė aplinka. Akustinis triukšmas. Patalpų apdaila. Darbo vietos ergonomika. Darbo vietų įrengimas. Darbo stalas. Darbo kėdė. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai ir įranga. Klaviatūra Monitorius. Išvados. Literatūra. Aplinka žmogaus darbui turi gan didelę įtaką, todėl labai svarbus yra patalpų interjeras, apšvietimas, triukšmas ir reikalavimai atitinkantys higieną. Kaip ir kiekviename darbe, taip ir biure dirbančiam žmogui įtaką daro daugybė veiksnių, lemiančių darbingumą ir gerą savijautą arba nuovargį. Labai svarbu, kad aplinka nekenktų žmogui. Tinkami baldai, įranga, apšvietimas, vėdinimo sistema, interjero spalva ir t. t., lemia darbo efektyvumą. Darbo vieta turi būti suprojektuota taip, kad nekeltų fizinių nepatogumų. Pagrindinis kompiuterizuotos darbo vietos organizavimo principas – technika turi tarnauti žmogui, o ne žmogus turi prisitaikyti prie technikos. Projektuojant naują kompiuterizuotą darbo vietą arba modernizuojant seną svarbu teisingai išdėstyti darbo vietoje naudojamus reikmenis.
Ergonomikos kursinis darbas (19 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 |