Referatai Kursiniai Diplominiai

Atsakomybė ir pasitikėjimo dorybė
Įvadas. Moralinė įmonės atsakomybė. Verslo etikos būklė lietuvoje. Moralinė atsakomybė Lietuvoje. Organizacijos socialinės atsakomybės istorinė raida. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Socialinė įmonės atsakomybė. Socialinė atsakomybė kaip socialinė reakcija. Socialinė atsakomybė kaip socialinis jautrumas. Ekonominė įmonės atsakomybė. Juridinė įmonės atsakomybė. Pasitikėjimo dorybė. Būti žmogumi - tai tik ir reiškia būti atsakingam. Jausti gėdą dėl skurdo , kuris tarsi nepriklauso nuo tavęs. Didžiuotis kiekviena savo draugų pasiekta pergale. Jausti, kad kiekviena tavoji plyta taip pat prisideda prie pasaulio statybos...
Etikos referatas (8 pus.)


Dora ir dorovingumas
Įvadas. Kas yra dorovė? sąvokos. Dorovinis švietimas ir auklėjimas. Dorovinio auklėjimo kryptys. Dorovinis, etinis švietimas. Dorovės jausmų ugdymas. Dorovinės patirties ir atminties turtinimas. Elementarių mandagumo normų diegimas. Asmenybės pagrindinių vertybių ir įsitikinimų ugdymas. Dorovinio švietimo ir auklėjimo įgyvendinimas. Dorinis savarankiškumas kaip psichologinė, pedagoginė, socialinė problema. Idealų vaidmuo ugdant dorą asmenybę. Dorinio bei tautinio ugdymo galimybės lietuvių liaudies. Dorinio ugdymo prielaidos i-ii klasių pamokose ir pamokų tikslų. Šeimos vaidmuo ugdant vaikų dorą. Vaikų ir paauglių dorinis ugdymas. Dorinis auklėjimas. Dorinio auklėjimo esmė. Dorinė kultūra. Humaniškumo ugdymas. Altruizmo ugdymas. Empatiškumo ugdymas. Sąžiningumo ugdymas. Tyrimas. Literatūra.
Etikos referatas (25 pus.)


Dvasinės žmogaus kultūros ugdymas
Melas. Melo rūšis. Melo šalinimas. Šiurkštumas. Šiurkštumo šalinimas. Egoizmas. Egoizmo šalinimas. Tingėjimas. Tingėjimo šalinimas. Pavydas. Pavydo šalinimas. Dvasinės žmogaus kultūros ugdymas nėra paprastas, epizodinis dalykas – tai sistemingas, nuolatinis, kruopštus tėvų dėmesys vaikų auklėjimui. Dabar žengianti į gyvenimą karta mato dar daugiau blogio: tingėjimą, nesąžiningumą, emocinį nekultūringumą, estetinį skurdą, egoizmą. Ir šito proceso neįmanoma sustabdyti, nes visada atsiras kažkuo nepatenkintas, pavydintis ir blogą linkintis žmogus. Reikia mokėti iš šito viso purvo išsiversti, lankyti daugiau kultūrinių, dorovę skatinančių įstaigų.
Etikos referatas (8 pus.)


Elegantiškas vyriškis
Įvadas. Kostiumas. Išeiginis kostiumas. Dalykiško vyro apranga. Dalykiškam vyrui netinka. Smokingas. Frakas. Kaklaryšis. Puskojinės. Avalynė. Papuošalai. Kosmetikos priemonės. Kas žinotina vyrams. Visada išlikti vyriškam. Apie vyrą galima spręsti pagal jo batus - ar jie švarūs, išblizginti, ar pakalti užkulniai. Retai avimą apavą patartina laikyti užmautą ant kurpalio. Raištelių galai ir mazgai neturi matytis. Prie vakarinių drabužių avimi juodi lakiniai batai arba labai geros odos juodi batai plonais padais. Gatvinius batus bei aulinius būtina suderinti su kostiumu, su paltu. Prie kostiumo nedera avėti sportinių batų, taip pat visokiausių sandalų.
Etikos referatas (8 pus.)


Elgesio etika
Kas yra įvaizdis? Pirmasis įspūdis. Įsiteikimas. Įbauginimas. Savęs aukštinimas. Pavyzdingumas. Kentėjimas. Kaip pristayti save. Formalus pristatymas. Neformalus pristatymas. Pristaymas prieš didelę auditoriją. Jūsų balso skambesys. Pasiruošimas viešam pasisakymui. Kūno kalba. Punktualumas- ne tik karalių mandagumas.
Etikos referatas (10 pus.)


Elgesio normos prie stalo
Įvаdаs. Stаlo įrаnkiаi. Ko nederėtų dаryti prie stаlo. Didžiаusios klаidos prie stаlo. Kаip vаlgyti. Nаudojimаsis stаlo įrаnkiаis. Tаurės. Tаisyklės kviestiniаms pietums. Tаisyklės švediškаm stаlui. Tаisyklės furšetui. Išvаdos. Literаtūrа.
Etikos referatas (12 pus.)


Etika ir jos mokymas
Pedagoginės etikos samprata. Pedagoginės etikos uždaviniai. Pedagoginės etikos principai. Dorovinė veikla. Pagrindinės dorovės kategorijos. Gėris ir blogis. Laisvė ir atsakomybė. Garbė ir savigarba. Gyvenimo prasmė ir laimė. Pedagoginė veikla ir jos specifika. Pedagogo asmenybės dorovinis tapsmas.
Etikos konspektas (4 pus.)


Etikos įtaka priimamam sprendimui
Įvadas. Etiškumas dalykiniuose santykiuose. Etiško sprendimo supratimas. Sprendimo teisėtumas ir etiškumas. Etiško sprendimo svarba. Išvados. Literatūra.
Etikos referatas (9 pus.)


Etikos konspektas
Deivido Hiumo empiristine etika. Nyčes etika. Krikščioniška etika jos dorybės. E. Kanto etika. Sokrato ir Aristotelio etika. Dorybes. Glaustas konspektas etikos egzaminui pasiruošti.
Etikos konspektas (3 pus.)


Etikos objektas
Etikos objektas. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijos. Dorovinės vertybės. Dorovė - tai moralė, tapusi visuomenine norma. A.Anzenbacher išskiria žmogaus praktikos prasmės lygmenis, kurie yra tampriai susiję. E.A.Henderson pateikia etikos ir teisės sąryšio matricą.
Etikos konspektas (7 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 |