Referatai Kursiniai Diplominiai

Etikos problemos
Kiekvieną dieną susiduriama su įvairiomis etikos problemomis, kurios gali būti įvardytos ir kaip etinės dilemos. Vienas jų sukuriame patys, kitas stebime iš šalies. Apie vienas problemas sužinome per oficialius kanalus ,kitas išgirstame iš draugų.Su vienomis dilemomis susiduriame asmeniniame gyvenime, kitos dažniausiai iškyla profesiniame gyvenime. Kai kurios problemos yra universalios, nes pasitaiko tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. Apgavystė, korupcija, piktnaudžiavimas, interesų konfliktas, seksualinis priekabiavimas
Etikos referatas (12 pus.)


ETIKOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
Seksualinis priekabiavimas. Policininkas darantis nusikaltimą. Narkotikai. Šiame referate bandysime įsigilini į tris skirtingas situacijas, kurias galime įvardinti kaip etines problemas. Bandysime rasti šių problemų sprendimo būdus.Tačiau ne visada lengva tas problemas išspręsti.Šios problemos pastebimos ne tik Lietuvoje, bet ir kitose užsienio šalyse.
Etikos referatas (7 pus.)


Etiniai viešojo administravimo principai
Pastaruoju metu mūsų šalyje žiniasklaida vis dažniau pateikia neetiškų vadovų elgesio pavyzdžių. Didėjant valdžios veiklos mastams, valstybės tarnautojų profesionalumas įgyja vis didesnę vertę. Tačiau labai dažnai tenka susidurti su etikos problemomis viešajame administravime. Beveik kiekvieną dieną televizijoje, spaudoje, pasirodo straipsniai apie įvairaus rango valdininkų piktnaudžiavimo užimama padėtimi ar korupcijos atvejus. Netinkami politikų ir valstybės tarnautojų veiksmai nėra būdingi tik šiandieninei Lietuvai. Su netinkamu valdžios pareigūnų elgesiu kovojama nuo senų laikų.
Etikos referatas (19 pus.)


Gyvūnų teisių problema etikoje
Elgesio su gyvūnais etikos raidos istorija liudija sunkias pastangas atsisakyti tradicinio asmens apibrėžimo. Tradicinė etika vadovaujasi rūšizmo principu. Locke‘as taip apibrėžia asmenį: "Mąstanti, protinga būtybė, turinti protą ir sugebanti reflektuoti save kaip mąstančią būtybę kiekvieną kartą skirtingu laiko momentu ir skirtingoje vietoje". Taigi asmuo turi būti sąmoninga ir protinga būtybė, t.y. Homo sapiens rūšies atstovas. Dar viena opi nūdienos problema - tai bandymai su gyvūnais. P.Singeris itin kritikuoja beprasmį gyvūnų kankinimą laboratorijose, išbandant įvairiausius preparatus. Jei gyvūnai neprilygsta Homo sapiens rūšies atstovams, tai kodėl bandymai atliekami su jais, o ne su ryškiais sklaidos defektais gimusiais kūdikiais ar žmonėmis, esančiais vegetacinėje būklėje? Jei žmogus ir gyvūnai taip skiriasi, tai kodėl daugybė naujų vaistų išmėginama juos taikant gyvūnams?
Etikos referatas (12 pus.)


Gotai
Paklausus gatvėje paprastų žmonių kas yra gotai ir kaip jie juos įsivaizduoja, dažnai galime išgirsti tokių "epitetų" ir apibūdinimų: sektantai, satanistai, kapinių vandalai, visuomenės padugnės, benamiai valkatos ir netgi psichiniai ligonys. Tačiau kad suprastume kas iš tikrųjų yra gotika, gotikinis judėjimas ir apibrėžtume, kas apskritai yra gotas, turime apžvelgti istoriją- kodėl kilo šita juodoji banga, kokia yra šio judėjimo idealogija ir t.t.
Etikos referatas (2 pus.)


Įvaizdis ir jį formuojantys elementai
Įvadas. Įvaizdis ir jį formuojantis elementai. Verslininkų tikslas – įvaizdis ir sėkmė. Nemokėdami gerų manierų, nesvajokite apie karjerą. Šeimininko pareigos. Nepriekaištinga išvaizda ir kaip reikia rengtis. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai. Įmonės įvaizdis atrankos metu. Įmonės įvaizdis tarptautiniu mastu. Literatūra. Kiekvienai organizacijai – verslo bendrovei ar nepelno įstaigai, svarbu, kad klientas sužinotų apie jos teikiamas paslaugas ir siūlomas prekes, atskirtų jas tarp gausybės kitų ir įsimintų. Kiekviena įmonė, kaip ir žmogus, turi tik jai būdingą charakterį ir bruožus, kuriuos priimdami ir suvokdami, žmonės susikuria jos įvaizdį.
Etikos kursinis darbas (23 pus.)


Kaip dievo tema atsispindi Dekarto ir Spinozos darbuose?
Įvadas. Dievo pažinimas Rene Dekarto filosofijoje. Dievo pažinimas Benedikto Spinozos filosofijoje. Išvados. Literatūros sąrašas. šio darbo tikslas yra išnagrinėti Naujųjų laikų racionalizmą, o būtent išsiaiškinti, kaip Dievo tema atsispindi Dekarto ir Spinozos darbuose. Pasirinkti yra būtent šie du filosofai, nes jie yra vieni pagrindinių racionalinio mokymo šalininkai Naujųjų laikų filosofijoje ir kiekvienas iš jų turi ryškius nusistatymus Dievo tema. Darbe bus apžvelgti racionaliniai R. Dekarto mokymai apie Dievą, Spinozos dieviškojo absoliuto suvokimą. Pabaigoje bus padarytos išvados išnagrinėtos literatūros pagrindu.
Etikos rašinys (13 pus.)


Kalbos etiketo vaidmuo paslaugų sferos darbuotojų kalboje
ĮVADAS. KALBOS ETIKETAS IR ŽMOGAUS KULTŪRA. KALBOS ETIKETO NORMOS. SVEIKINIMASIS IR SVEIKINIMAS. ATSISVEIKINIMAS. LINKĖJIMAI. UŽUOJAUTOS BEI PAGUODOS ŽODŽIAI. DĖKOJIMAS. MANDAGUMO ŽODŽIAI PRAŠOM, PRAŠYČIAU. MANDAGUS KREIPIMASIS Į NEPAŽĮSTAMUS, PASITEIRAVIMAS. IR GINČYTIS REIKIA MANDAGIAI. SUSIPAŽINIMAS. KALBAMĖS TELEFONU. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Kad kalba būtų ne tik taisyklinga, graži, bet ir kultūringa, mandagi rūpinasi kalbos etika. Kalbos etika - daugiausia psichologų, sociologų, iškalbos meno specialistų ir apskritai visos visuomenės reikalas. Tačiau kalbininkams labiau rūpi tik jos atšaka - kalbos etiketas, reikalaujantis kreipiantis, prašant, atsiprašant, dėkojant, linkint, pasisveikinant, atsisveikinant ir t.t. tinkamai, savo vietoje vartoti savas, o ne išsiverstas svetimas mandagumo formules.
Etikos kursinis darbas (15 pus.)


Kultūra ir jaunimas
Vos tik gimęs žmogus pasisavina tam tikrus elgsenos, pasaulėžiūros kodus, kitaip vadinamus - kultūra. Savo pasakojime norėčiau paaiškinti kas yra kultūra, kaip ji susikūrė. Taip pat norėčiau papasakoti apie kultūrų įvairovę ir galiausiai apie jaunimo subkultūras. Pirmiausia norėčiau atsakyti kas yra kultūra? Kultūra yra žmogaus veiklos būdų, priemonių, normų, vertybių ir idealų visuma, kurią bendrai naudojasi grupė žmonių...
Etikos referatas (3 pus.)


Netaisyklingo komunikavimo pasėkmės
Įvadas. Komunikacija. Netaisyklingas bendravimas. Netaisyklingo komunikavimo pasekmės. Išvados. Deje bendravimas su žmonėmis turi ir neigiamų savybių ir pasėkmių. Juk bendraujama su įvairaus charakterio žmonėmis ir ne visus įmanoma žmones suprasti ir perprasti. Taip pat pačio žmogaus susiformavęs charakteris dažnai neleidžia nusileist kito žmogaus įtakai.
Etikos referatas (13 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 |