Referatai Kursiniai Diplominiai

Papildomojo ugdymo ir etikos specialybės praktikos ataskaita
Dalyvavau pokalbyje su direktorės pavaduotoja neformaliam ugdymui . Ji supažindino su mokyklos politika, strategija ir taktika, darbo turiniu, jo organizavimu papasakojo apie mokyklos tradicijas ir istoriją, taip pat apie mokinių ugdymo(si) problemas ir jų sprendimų galimybes, reikalavimus mokytojams, mokiniams. Aptarėmė ko, praktikos metu, organizatorė tikisi iš manęs.
Etikos ataskaita (47 pus.)


Protokoliniai vyrų aprangos reikalavimai
Įvadas. FRAKAS. SMOKINGAS. KOSTIUMAI. DU ARTIMIAUSI KOSTIUMO ELEMENTAI. Kaklaraištis. Marškiniai. KOSTIUMŲ MADOS TENDENCIJOS. IŠEIGINIS IR VIZITINIS KOSTIUMAS. SPECIALIOJI APRANGA. Paltai ir galvos apdangalai. VYRŲ AKSESUARAI. NAUDOTA LITERATŪRA. Daugelis žmonių kasdieniniame gyvenime susiduria su gausybe klausimų, susijusių su drabužiais, jų spalva, forma, elegantiškumo samprata, gerokai pasuka galvą, kuo apsivilkti einant į svarbų susitikimą, pasimatymą, net į darbą. Nesunku nuspręsti, kaip apsirengus eiti į sporto salę ar grybauti, nes laisvalaikio drabužių stiliui nėra taikoma griežtų taisyklių, taigi šiuo atveju pasirinkimas priklauso nuo žmogaus skonio ir pomėgių. Užtat darbe, susitikimuose su svarbiais asmenimis, derybose, pasitarimuose ar priėmimuose kiekvienas veiklus žmogus, kuriam svarbi aplinkinių nuomonė, privalo dėvėti tik tinkamus tai progai drabužius. Šią dalykiniame pasaulyje labai svarbią sritį reguliuoja visuotinai pripažinti bendrieji protokoliniai aprangos reikalavimai. Suprantama, jiems įtakos turi ir atitinkamos šalies papročiai, kultūra.
Etikos referatas (17 pus.)


Standartai ir draudimai Skandinavijos šalyse.
Darbo tikslas. Išanalizuoti Skandinavijos šalių standartus ir draudimus. Darbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Pasisveikinimas ir kreipimasis. Pašnekesio temos. Apranga. Dovanos. Elgesys prie stalo ir susodinimas.
Etikos pristatymas (13 pus.)


Svečių priėmimas
Įvadas. Priėmimai. Priėmimų rūšys ir ypatumai. Meniu sudarymas. Svečiai iš Vokietijos. Svečiai iš Prancūzijos. Svečiai iš Amerikos. Svečiai iš Olandijos. Svečiai iš Italijos. Svečiai iš Artimųjų Rytų. Svečiai iš Japonijos. Svečiai iš Korėjos. Svečiai iš Norvegijos. Rengiant priėmimą, būtina deramai jį suplanuoti: sudaryti svečių sąrašą, išsiųsti kvietimus, pasirūpinti stalo serviravimu, meniu, aptarnaujančiu personalu, priėmimo eiga, pagalvoti net apie smulkiausias detales. Labai svarbu iš anksto išsiaiškinti garbingiausią svečią ir jam parodyti deramą dėmesį - numatyti vietą prie stalo, laiką jo kalbai ir pan.
Etikos referatas (19 pus.)


Verslo etika
Verslo etika gali būti suprantama dvejopai: Kaip profesinė etika, išreiškianti profesionalo etinę laikyseną; Kaip etinių principų taikymas konkrečioms verslo situacijoms spręsti. Auksinė biznio taisyklė: rūpinkis savo klientais ir darbuotojais, o rinka pasirūpins tavimi. Etinės nuostatos. ..
Etikos referatas (8 pus.)


Verslo etika
Įvadas. Verslo etika ir kultūra. Verslininkystės idėja. Dirbančių versle etinės nuostatos. Verslininko elgesio taisyklės. Etiketo svarba verslo partnerių bendravimui. Verslininko elgsena derybų metu. Darbuotojų elgesio normos ir darbo etika. Darbuotojų ir vadovų elgsenos tipai. Moralinės savybės ir taisyklės. Dorovės vertinimas. Vadovo ir pavaldinių santykiai. Vadovo valdymo stiliai. Gero vadovo savybės ir valdymo kultūra. Bendravimas ir vadovo moralė. Dvasinis grožis. Išvados. Literatūra. Daugelis svajoja apie materialinę gerovę ir sėkmę, bet nežino, kaip to pasiekti. Jie nežino, kad reikia sutelkti dėmesį į dvasinius principus ir dėsnius. Sėkmė turi daug sudedamųjų dalių. Materialinė gerovė – tik viena jų. Tiesiog galima teigti, jog sėkmė yra tik kelionė, bet ne jos tikslas. O daiktai ir pinigai – tai veiksniai, kurie daro tą kelionę patogesnę. Sėkmę taip pat lemia gera sveikata, energija, entuziazmas, turiningi santykiai su žmonėmis, draugystė, emocijų ir psichikos stabilumas, pasitenkinimo jausmas, savitvarda.
Etikos referatas (25 pus.)


Verslo etika (3)
Įvadas. Verslo etika. Verslininko etikos kodeksas. Etiketas ir jo svarba versle. Išvados. Sunku įgyti gerą reputaciją – tam sugaištami ne vieneri metai, o prarasti ją galima akimirksniu ir dažniausiai dėl menkniekio: laiku neatsakius į telefono skambutį ar laišką, neišsiuntus fakso, kurio laukiama, kaip nors kitaip parodžius savo neišsiauklėjimą. Reputacijai svarbu viskas – ir kalbos kultūra, ir manieros, apranga, biuro interjeras ir kita...
Etikos referatas (10 pus.)


Verslo etika (4)
Etikos prigimtis ir esmė. Profesinės etikos samprata. Verslo organizacijos kultūra ir etika. Mikroetikos problemos versle. Etiniai sprendimai ir jų priėmimas verslo organizacijoje. Verslo makroetikos problemos. Etiketas verslo organizacijoje ir už jos ribų. Etikos kodeksas. Etikos kodeksų paskirtis, tikslai ir funkcijos. Trumpas vartojamų terminų ir etikos sąvokų žodynėlis. Etika (moralės filosofija) - tai mokslas, tiriantis moralę dar vadinama taikomąjavar praktine filosofija. Būtent etika padeda atskleisti ir pagrįsti veiksmus, kurie pripažįstami teisingi, (ar neteisingi), leidžia paaiškinti jų esmę, patikslinti argumentus, vertinant reiškinius, sudarančius moralės lauką.
Etikos špera/ paruoštukė (12 pus.)


Verslo etika (5)
Įvadas. Verslo etikos teoriniai aspektai. Verslo etikos samprata, pagrindiniai aspektai. Verslo etikos raida. Verslo etikos principai. Verslo etikos problemos. Verslo etikos įtaka sistemai. Aplinkos apsauga ir vartotojų saugumas. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Etika finansų veikloje. Etika tarp darbdavių ir darbuotojų. Etikos kodeksas. Socialinė atsakomybė. Etika audito veikloje. Verslo etikos reikšmės auditui analizė. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas - įvertinti verslo etikos svarbą, bei jos problematiką šiuolaikinėje ekonominėje sistemoje.
Etikos kursinis darbas (34 pus.)


Verslo etika (6)
Etikos mokslo objektas. Verslo etikos raida. Etika ir moralė. Moralės funkcijos. Etikos teorijos. Etinių problemų klasifikacija. Interesų konfliktas. Etinių sprendimų priėmimas. Moralinė ir socialinė atsakomybė. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Kodėl elgtis etiškai naudinga įmonei? Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Verslo etika ir reklama. Verslo etika ir kultūra. Profesinė etika ir etiketas. Darbas su klientais firmoje. Kritikos etika. Pagyrimo etika. Etiško bendravimo svarba. Tarptautinis verslo protokolas. Pristatymo ir prisistatymo etiketas. Vizitinės kortelės ir jų naudojimo etiketas. Telefoninių pokalbių etiketas. Neverbalinis elgesys derybose. Vadovo ir pavaldinio bendravimas. Etiniai kriterijai verslininkystėje.
Etikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 |