Referatai Kursiniai Diplominiai

Verslo etika ir etiketas
Verslo normų ir etikos principų taikymo ypatumai nacionalinėje ekonomikoje. Etiniu požiūriu verslą galima vertinti 5 aspektais. Kas gi sudaro verslininko etinį kodeksą? Kokių etinių nuostatų jam dera laikytis? Verslas neturi kelti ir didinti kitų žmonių skausmo. Verslas neturėtų pažeisti ir juo labiau naikinti žmogaus (visuomenės) ekologinės ir ekonominės erdvės, kenkti sveikatai. Verslininkas neturi užmiršti, kad rinkos erdvėje jis veikia ne vienas, ir todėl privalo paisyti kito interesų, siekti ne sunaikinti konkurentą, bet ieškoti abipusiai naudingos partnerystės. Verslininkas turi sąžiningai vykdyti savo įsipareigojimus partneriams ir siekti, kad šie taip pat elgtųsi jo atžvilgiu.
Etikos referatas (5 pus.)


Verslo etikos problemos UAB "Gausoja"
UAB "Gausoja" pristatymas. Verslo etikos problemų analizė UAB "Gausoja". Verslo etikos problemų sprendimo galimybės ir būdai UAB "gausoja". Išvados. Daugelyje įmonių vyksta įvairiausi nesutarimai, problemos todėl svarbu į juos atkreipti dėmesį, kad jie nesukeltu nepageidaujamu nemalonumų, kurie gali sustabdyti ar pabloginti įmonės veiklą. Organizacijoje neetiški sprendimai yra neišvengiami. Tai lyg sudėtinė jos gyvenimo dalis. Neetiškoms situacijoms sugaištama labai daug laiko ir išeikvojama gerokai energijos. Darbuotojų santykius lengviau reguliuoti, kai vadovas ir kolektyvo nariai yra kultūringi, kai visi laikosi etinių principų.
Etikos referatas (9 pus.)


Vokietijos Federalinės Respublikos etiketas
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodas. Vokietijos federalinė respublika. Elgesys viešose vietose. Vaikščiojimas ir stovėjimas eilėse. Elgesys prie stalo. Kada atvykti, ar padėti susiruošti. Arbatpinigiai. Neverbalinė kalba. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Dovanos. Kreipiniai. Religija. Mokslas ir švietimas. Derybos. Sveikinimasis ir susipažinimas. Tinkamos ir netinkamos temos. Išvados. Naudota literatūra. Darbo tikslas: Išanalizuoti Vokietijos Federalinės Respublikos etiketą. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti vokiečių verbalinę ir neverbalinę kalbas. Aprašyti dalykinius susitikimus. Išanalizuoti formalų ir neformalų elgesį. Aprašyti bendravimo ypatumus Vokietijoje. Darbo objektas. Vokietijos Federalinės Respublikos etiketas. Darbo metodas. Deskriptyvinis metodas.
Etikos referatas (18 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 |