Referatai Kursiniai Diplominiai

Gyventojų pajamų mokestis: objektas, mokėtojai, tarifai, taikymo problemos ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Mokesčių administravimas Lietuvoje. Gyventojų pajamų mokestis: objektas, mokėtojai. Teisinė mokesčių mokėtojo padėtis. Pajamų mokesčių tarifai. 15 procentų tarifas taikomas šioms pajamoms. 33 procentų pajamų mokesčio tarifo taikymas. Už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Gyventojų pajamų mokesčio taikymo problemos ir jų sprendimo būdai. Išvados. Šio darbo tikslas - apžvelgti Gyventojų pajamų mokestį.
Finansu kursinis darbas (19 pus.)


Įmonės "a" finansinė strategija
Įvadas. Įmonės "A" finansinės padėties analizė. Įmonės charakteristika. Įmonės finansinių atskaitomybių analizė. Įmonės balanso horizontali ir vertikali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Įmonės finansinių rodiklių (santykinė) analizė. Įmonės SWOT analizė. Įmonės analizės apibendrinimas ir išvados. Įmonės strateginių tikslų formulavimas. Alternatyvių strategijų formavimas. Strategijų finansinis įvertinimas. "Nieko nedarom" strategijos finansinis įvertinimas. Projekto vykdymo finansinis įvertinimas. Projekto pajamų skaičiavimas. Projekto išlaidų skaičiavimas. Projekto efektyvumo įvertinimas. Įmonės vertės nustatymas. Strategijos rizikos įvertinimas ir strategijos atranka. Išvados ir komentarai. Literatūra. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti įmonės "A" praeities finansines ataskaitas, aplinkos sąlygas, vidaus galimybes ir pagal tai nustatyti jos padėtį (problemas ir galimybes, stipriąsias ir silpnąsias puses), suformuluoti strateginius tikslus ir numatyti tolimesnės veiklos galimybes, remiantis praeities rodikliais.
Finansu kursinis darbas (37 pus.)


Įmonės finansinė analizė: AB "Vilniaus degtinė"
Trumpa AB "Vilniaus degtinė" veiklos apžvalga. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Trumpa AB "Vilniaus degtinė" balanso apžvalga. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. AB "Vilniaus degtinė" vertikalioji balanso analizė. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. AB "Vilniaus degtinė" 20012001–20032003 metų lėšų gavimo ir panaudojimo ataskaita. AB "Vilniaus degtinė" 2001–2003 metų finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Konkurentinių įmonių finansinių rodiklių palyginimas. Išvados. Literatūra.
Finansu kursinis darbas (18 pus.)


Įmonės finansinės būklės įvertinimas
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės tikslai. Finansų analizės uždaviniai. Finansų analizės reikšmė. Įmonės finansinės būklės įvertinimo būdai. Finansiniai koeficentai ir jū grupės. Pelningumo koeficentai. Likvidumo (mokumo) koeficentai. Finansų struktūros koeficentai. Turto panaudojimo efektyvumo koeficentai. X įmonės finansinė analizė 2006-2010 metams. X įmonės vertikalioji ir horizontalioji analizės. X įmonės koeficentų skaičiavimai. Tobulinimo galimybės. Išvados. Literatūra.
Finansu kursinis darbas (25 pus.)


Įmonės finansų analizė: UAB "Žemaitė"
Bendra UAB "Žemaitė" charakteristika. SWOT analizė. Įmonės balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Finansiniai rodikliai. UAB "Žemaitė" kapitalo struktūra. Išvados. Literatūra. UAB yra žinoma kaip alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų didmenine ir mažmenine prekyba užsiimanti bendrovė, taip pat ir superkanti ir parduodanti tarą...
Finansu kursinis darbas (20 pus.)


Įmonės finansų balansas: statybinių medžiagų tiekimas UAB "Lakaja"
Įvadas. UAB "Lakaja" turto ir nuosavybės likučiai 2009 m. sausio mėn. 01 d. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. ūkinės operacijos. Ūkinių operacijų apskaitos lygybė. Bendrasis žurnalas. UAB "Lakaja" specialieji žurnalai. Pirkimų skolon (PI) žurnalas. Pardavimų skolon (PA) žurnalas. Pinigų gavimo (PG) žurnalas. Pinigų mokėjimo (PM) žurnalas. Tiesiojinių gamybos išlaidų apskaitos (TGIA) žurnalas. Didžiosios knygos sąskaitos. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. bandomasis balansas. UAB "Lakaja" 2009 m.sausio mėn. pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Lakaja" 2009 m. sausio mėn. 31 d. balansas. Išvados. Darbo uždaviniai. Įregistruoti ūkines operacijas vykusias UAB "Lakaja" į registravimo žurnalus. Įregistruoti sąskaitas į Didžiąją knygą. Sudaryti UAB "Lakaja" bandomąjį balansą. Sudaryti UAB "Lakaja " pelno (nuostolio) ataskaitą.
Finansu kursinis darbas (26 pus.)


Infliacijos priežastys ir pasekmės Lietuvoje
Įvadas. Infliacija. Infliacija, jos formos. Infliacija Lietuvoje. Infliacijos priežastys lietuvoje. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Labiausiai infliacją įtakojantys veiksniai. Infliacijos pasekmės lietuvoje. Infliacijos mažinimo priemonės. Netinkamos priemonės, siūlomos infliacijai mažinti. Tinkamos infliacijos mažinimo priemonės. Infliacija - ne stichinė nelaimė. Ją sukuria tie, kas dalyvauja finansinėse operacijose, nustatinėja kainas ir darbo užmokesčius, t.y. gyventojai, kurie didindami paklausą, reikalaudami didesnio darbo užmokesčio, sudaro visas sąlygas infliacijos atsiradimui. Tačiau bet kurioje sistemoje pagrindinis vaidmuo infliacijoje tenka vyriausybei, tiksliau valstybės finansinėms institucijoms...
Finansu kursinis darbas (29 pus.)


Investiciniai fondai
Turinys. Įvadas. Kas yra investicinis fondas. Kodėl žmonės investuoja į investicinius fondus. Investicinių fondų atsiradimas ir jų įtaka. Investicinių fondų raida lietuvoje. Iš kur kilo poreikis steigtis investicinėms bendrovėms lietuvoje. Investicinių fondų rūšys. Investiciniai fondai lietuvoje. Išlaidos ir mokesčiai. Klasifikavimas pagal investavimo objektus. Investicinių fondų sąrašąs. Išvados. Naudoti šaltiniai
Finansu referatas (12 pus.)


Išvestinių finansinių priemonių rinkos
Įvadas. Išvestinės finansinės priemonės. Ateities sandoriai. Išankstiniai sandoriai. Pasirinkimo sandoriai. Apsikeitimo sandoriai. Išvestinės finansinės priemonės. Išvestinės finansinės priemonės lietuvoje. Išvestinės finansinės priemonės europoje. Išvestinės finansinės priemonės pasaulyje. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiandieniniame finansų rinkų pasaulyje akcijų kaina, jų indeksų vertė, valiutos keitimo kursas, indėlių palūkanos svyruoja didžiuliais punktais, kiekiais. Pasaulinės bankininkystės bei kitų finansinių institucijų spartus augimas, prasidėjęs aštuntojo dešimtmečio antrojoje pusėje, atskleidė investuotojams bei besiskolinantiesiems didesnę valiutų ir palūkanų normų riziką.
Finansu kursinis darbas (21 pus.)


Kainodara AB "Lelija"
Įvadas. Teorinė dalis. Aplinkos analizė. Kainodaros tikslai. Kainų nustatymo metodai. Kainodara skirtinguose rinkos tipuose. Segmentinė kainodara. Pagrindinės kainų rūšys. Kainų politikos strategijos. Nuolaidos. Praktinė dalis. Teisinė įmonės veiklos organizavimo forma. Įmonės ūkinės-komercinės veiklos aprašymas. Produktų grupių realizavimo rinkų analizė. Rinkos, kurioje veikia AB "Lelija" analizė. Nagrinėjamos įmonės produkto kainos nustatymas. Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas. Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu. Optimalaus kainų lygio nustatymas. Esama įmonės kainų strategija, taikomos nuolaidos. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Finansu referatas (30 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |