Referatai Kursiniai Diplominiai

UAB "Stiklera" finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas
Įvadas. Finansinės būklės vertinimo ir prognozavimo teoriniai aspektai. Finansinės būklės vertinimas ir jo reikšmė. Įmonės finansinės būklės vertinimo šaltiniai. Įmonės finansinės būklės vertinimas finansinės analizės pagalba. Įmonės būklės vertinimas moderniais vertinimo metodais. Įmonės finansinės būklės vertinimas ekonominė pridėtinės vertės metodu. Įmonės finansinės būklės vertinimas finansiniais santykiniais rodikliais. Finansinės būklės prognozavimas. Jautrumo analizė. Investicijų prognozavimas. Bankroto prognozavimas ir jo modeliai. UAB "stiklera" finansinės būklės vertinimas ir prognozavimas. Darbo metodika. Įmonės charakteristika. Lietuvos makroekonominės aplinkos įvertinimas. Bendrasis vidaus produktas. Infliacija. Nedarbas. Finansų rinkos. UAB "stiklera" finansinės būklės vertinimas finansinių rodiklių pagalba. UAB "stiklera" turto analizė. UAB "stiklera" kapitalo analizė. UAB "stiklera" pagrindinių veiklos rodiklių vertinimas. UAB "stiklera" mokumo rodiklių įvertinimas. UAB "stiklera" finansinės būklės vertinimas eva metodu. UAB "stiklera" finansinės būklės prognozavimas. Jautrumo analizės taikymas prognozavimui. UAB "stiklera investicijų į trumpalaikį turtą prognozavimas. Bankroto tikimybės prognozavimas. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra ir šaltiniai.
Finansu diplominis darbas (51 pus.)


UAB Seesam Lietuva ir Industrijos garantas finansinės būklės palyginimas ir analizė
Visas žmogaus gyvenimas, jo veikla, neišvengiamai susiję su įvairiais pavojais, nelaimėmis, netikėtumais. Todėl poreikiai saugumui yra ne mažiau svarbūs nei fiziologinės reikmės. (). Draudimas - viena seniausių ekonominių kategorijų, atspindinčių žmonių tarpusavio santykius. Draudimas teikia saugumo jausmą dėl galimų nelaimių, apskritai, jis yra būdas kaip apsaugoti žmogų ar įmonę nuo finansinės nesėkmės, kuri patiriama praradus ar sugadinus turtą, žuvus, susižalojus, ar kitaip netekus darbingumo. Ilgainiui buvo pastebėta, kad draudimo veikla gali būti ir neblogą pelną duodantis verslas.
Finansu analizė (9 pus.)


Valiutų operacijų apskaita
Įvadas. Raštas "dėl valiutinių operacijų apskaitos". Pagrindinių valiutinių operacijų buhalteriniai įrašai. Nutarimas "dėl valiutų kurso kitimo rizikos". Nutarimas "dėl bazinės valiutos ir oficialaus lito kurso". Išvados. Naudota literatūra.
Finansu referatas (17 pus.)


Valstybės vaidmuo šalies ekonomikoje
Įvadas. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės poveikio ekonomikai priemonės. Išlaidos. Valstybės funkcijos. Mokesčiai. Lietuvos valstybės mokesčiai. Kaštai ir nauda. Skatina konkurenciją rinkose. Lietuvos valstybės vaidmuo šalies ekonomikoje. Antikrizinis planas. Vyriausybė numatyti antikrizinio plano punktai. Mažinti pareigūnų algas ir įvairius asignavimus. Didinti mokesčius. Skatinti verslą. Subalansuoti pinigų srautus. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Mūsų darbo uždavinys yra apžvelgti, kaip pasireiškia valstybės vaidmuo ekonomikoje ir kaip valstybės atstovai sugeba sureguliuoti išlaidas ir pajamas, užtikrinant valstybės stabilumą ekonomikoje.
Finansu kursinis darbas (19 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |