Referatai Kursiniai Diplominiai

Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas
LABORATORINIS DARBAS NR. 1. TIKSLAS: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. PRIEMONĖS. PAGRINDINĖS FORMULĖS IR MATAVIMO METODIKA. BANDYMO EIGA. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


7-8 klasės trumpas fizikos žinynas
Pagrindiniai tarptautiniai sistemos matavimo vienetai. Kartotiniai vienetai. Ilgio vienetai. Ploto ir tūrio vienetai. Taisyklingos geometrinės formos kūnų ploto apskaičiavimas. Taisyklingos geometrinės formos kūnų tūrio apskaičiavimas. 1ml = 1cm³. Masės vienetai. Laiko vienetai. VII – VIII klasės kurso pagrindiniai fizikiniai dydžiai ir dėsniai.
Fizikos referatas (13 pus.)


a-Si:H sluoksnių gamyba karštos vielos metodu
Įvadas. Literatūros apžvalga. Amorfiniai puslaidininkiai. H – įtaka a-Si savybėms. Dydžiai, apibūdinantys kokybines sluoksnių savybes. A-Si:H sluoksnių gamybos technologijos. Dulkinimo metodas. Cheminio nusodinimo metodai. Rusenantis išlydis. Karštos vielos metodas. A-Si:H formavimo įrenginiai. Išvados. Literatūra.
Fizikos kursinis darbas (15 pus.)


Akis - optinė sistema
Lęšiai. Spindulių eiga per lęšį. Akis - regos organas. Lęšis - pagrindinė akies dalis. Vaizdas tinklainėje. Toliaregystė, trumparegystė.
Fizikos referatas (11 pus.)


Albertas Einšteinas
Biografija. Specialioji reliatyvumo teorija. Bendroji reliatyvumo teorija. Viena didžiausių Enšteino svajonių. Stygų teorija.
Fizikos referatas (9 pus.)


Archimedo jėga bei Archimedo dėsnis
Jeigu esate bandę vandenyje pakelti akmenį ar kokį kitą daiktą, turbūt pastebėjote, kad kelti ką nors vandenyje daug lengviau, negu ore. Kodėl taip yra? Jeigu ant spyruoklės pakabinsime kūną, jis tą spyruoklę šiek tiek ištemps. Tačiau jeigu kūną panardinsime į vandenį, kūnas truputį pakils, o spyruoklė susitrauks. Vadinasi, kūną turi veikti aukštyn nukreipta jėga, kuri kelia kūną aukštyn.
Fizikos referatas (21 pus.)


Atomo branduolio fizika
Vilsono kamera. Burbuliukų kamera. Aktyvumas. Pusamžis. Neutronas. Nukleonai. Masės defektas. Sugertoji radiacijos dozė. Branduolio dalijimasis. Grandininė reakcija. Branduolio skeveldros. Branduolinis sprogimas. Branduolinis reaktorius. Atominės elektrinės energinė sistema. Branduolinės sintezės reakcija. Silpnoji sąveika. Pozitronas. Fotonas. Leptonai. Barionai. Mezonai.
Fizikos konspektas (2 pus.)


Bernulio lygtis
Darbo tikslas: nustatyti tiriamo vamzdyno nurodytose vietose Bernulio lygties visų aukščių (slėgių) reikšmes, esant dviems skirtingiems debitams, palaikant pastovų skysčio lygį rezervuare. Iš eksperimentinių duomenų apskaičiuoti slėgio nuostolius vamzdyne. Teorinė dalis. Darbo eiga. Debito matavimo rezultatai. Bernulio lygties nariu nustatymo rezultatai. Bernulio lygties narių apskaičiavimo rezultatai.
Fizikos laboratorinis (5 pus.)


BIO IR SAVARO DĖSNIO TAIKYMAS
BIO IR SAVARO DĖSNIO TAIKYMAS ŽEMĖS MAGNETINIO LAUKO INDUKCIJOS HORIZONTALIAJAM KOMPONENTUI NUSTATYTI TANGENTINIU GALVANOMETRU. Darbo tikslas - suprasti Bio ir Svaro dėsnio esmę, susipažinti su jo praktinio taikymo galimybėmis ir išmokti pritaikyti jį žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliajam komponentui nustatyti tangentiniu galvanometru.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Biomasė energijai gauti
Biomasė yra vienas labiausiai paplitusių ir plačiausiai naudojamų atsinaujinančių energijos šaltinių. Biomasė yra fotosintezės produktas. Kasmet fotosintezės metu augalų stiebuose, šakose ir lapuose sukaupiamas energijos kiekis, keletą kartų didesnis už pasaulio energijos poreikius. Biomasė išsiskiria iš kitų energijos šaltinių tuo, kad tai akumuliuota saulės energija. Medienos pavidalo biomasė yra seniausiai žmonijos naudojamas energijos šaltinis. Tradicinis ir labiausiai paplitęs energijos gamybos iš biomasės būdas yra tiesioginis jos deginimas. Plėtojantis pramonei ir didėjant gamybos apimtims biomasė pamažu buvo išstumta labiau koncentruotų energijos šaltinių -akmens anglių, naftos ir gamtinių dujų. Tačiau jos indėlis energetikoje liko nemažas. Pastaruoju metu iš biomasės pagamintas energijos kiekis pasaulinėje energijos gamyboje sudarė apie 15 procentų. Kai kuriose, ypač mažiau išsivysčiusiose šalyse, biomasės naudojimas energijai gauti yra įspūdingai didelis. Pavyzdžiui, šio dešimtmečio pradžioje Nepale jis sudarė apie 95 proc., Kenijoje - 75 proc., Indijoje - 50 proc., Kinijoje - 33 proc., Egipte ir Maroke - po 20 proc. pagaminamo energijos kiekio. Biomasės, kaip ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių, naudojimo didinimas ypač aktualus pasidarė pastaraisiais dešimtmečiais.
Fizikos referatas (5 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |