Referatai Kursiniai Diplominiai

PLANKO KONSTANTOS NUSTATYMAS
Darbo užduotis: Išmatuoti, apšvietus fotokatodą įvairų bangų ilgių monochromatinę šviesą, uždarymo potencialą ir apskaičiuoti Planko konstantą.
Fizikos laboratorinis (1 pus.)


POLIARIZACIJOS PLOKŠTUMOS SUKIMO TYRIMAS
Darbo užduotis. 1. Eksperimentiškai ištirti poliarizacijos plokštumos sukimo kampo priklausomybę, nuo optiškai aktyvaus tirpalo koncentracijos. 2. Nustatyti: a) žinomos koncentracijos tirpalo specifinį sukimą; b) nežinomo tirpalo koncentraciją.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Puslaidininkinių prietaisų fizikiniai pagrindai
Savojo laidumo puslaidininkis. Priemaišiniai puslaidininkiniai. n puslaidininkis. p puslaidininkis. Srovės kristale. Dreifo srovė. Difuzijos srovė. Elektroninė skylinė (pn) sandūra.
Fizikos konspektas (4 pus.)


Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas
Darbo užduotis. Ištirti puslaidininkio fotorezistoriaus šviesinę ir voltamperinę charakteristiką. Nustatyti vidutinę krūvininkų gyvavimo trukmę. Teorinė dalis. Kambario temperatūros puslaidininkyje dėl terminio laisvųjų krūvininkų generavimo pusiausvirųjų elektronų koncentracija yra n ir skylių p Šie laisvieji krūvininkai sąlygoja tamsinį elektrinį puslaidininkio laidumą. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas
TIKSLAS: išmatuoti puslaidininkinio lygintuvinio diodo voltamperinę charakteristiką, apskaičiuoti lyginimo koeficientą ir nubrėžti jo priklausomybės nuo įtampos grafiką`; iš voltamperinės charakteristikos įvertinti pn sandūros kontaktinį potencialų skirtumą
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Puslaidininkio varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas
Darbo tikslas - susipažinti su grynojo ir priemaišinio puslaidininkio elektrinio laidumo juostinės teorijos elementais, ištirti grynojo puslaidininkio varžos priklausomybę nuo temperatūros ir grafiškai išmatuoti jo draustinės juostos plotį. Teorinė dalis. Darbo metodika. Aparatūra ir darbo metodika. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Radijo ryšys
Praeitos temos pakartojimas. Pamokos tipas. Radijo siųstuvai. Radiotelegrafas. Radijo siųstuvas. Radijo imtuvai. Uždavinys. Sprendimas. Namų darbai. Ką vadiname elektromagnetine banga? Kokiu greičiu ji sklinda? Ką vadiname radijo bangomis? Kaip jos skirstomos?
Fizikos referatas (15 pus.)


Radioktyviųjų elementų spinduliuotė
Rentgeno spinduliai. Gama spinduliai. Anihiliacija. Alfa dalelės. Beta dalelės.
Fizikos konspektas (4 pus.)


Radiolokacija
Objektų aptikimas ir jų buvimo vietos tikslus nustatymas radijo bangomis vadinamas radiolokacija. Visą tai atlieka radiolokatorius, arba radaras, naudojant kryptingą radijo signalų spinduliavimą ir atspindėtų signalų priėmimą. Radiolokatoriais nustatomos objektų koordinatės erdvėje, jų judėjimo kryptys ir greičiai. Radiolokatorių sudaro galingas ultratrumpųjų radijo bangų siųstuvas ir labai jautrus imtuvas, suderintas to paties dažnio bangoms priimti. Atsispindėjusią bangą sugauna arba ta pati siuntimo antena, arba kita, priimanti taip pat tiktai tam tikros krypties bangas.
Fizikos referatas (11 pus.)


Radiolokacija
Ištrauka iš darbo. Objektų aptikimas ir jų buvimo vietos tikslus nustatymas radijo bangomis vadinamas radiolokacija. Visą tai atlieka radiolokatorius, arba radaras, naudojant kryptingą radijo signalų spinduliavimą ir atspindėtų signalų priėmimą. Radiolokatoriais nustatomos objektų koordinatės erdvėje, jų judėjimo kryptys ir greičiai. Radiolokatorių sudaro galingas ultratrumpųjų radijo bangų siųstuvas ir labai jautrus imtuvas, suderintas to paties dažnio bangoms priimti. Atsispindėjusią bangą sugauna arba ta pati siuntimo antena, arba kita, priimanti taip pat tiktai tam tikros krypties bangas. Antena esti paraboloido formos ir spinduliuoja labai siaurą radijo bangų pluoštą – radijo spindulį.
Fizikos referatas (5 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |