Referatai Kursiniai Diplominiai

Sukamojo judėjimo tyrimas
Darbo tikslas. Darbo metodika. Darbo rezultatai. Išvados. Darbo tikslas. Ištirsime apie pastovią ašį besisukančios kūnų sistemos judėjimo dėsningumus. Darbo metodika. Darbe tirsime apie pastovią ašį besisukančią kūnų sistemą, kurios inercijos momentas kis. Sistemos inercijos momentą Iz, judesio kiekio momentą Mz apibrėšime bei pagrindinį dinamikos dėsnį užrašysime apie pastovią (nekeičiančią padėties erdvėje) ašį Oz besisukančio kūno atvejui.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Susisiekiantieji indai
Susisiekiantieji indai. Susisiekiančiaisiais indais vadinami du arba keletas atvirų indų, kurių apatinės dalys sujungtos viena su kita.Susisiekiančiuju indų pavyzdžiai. Vienalytis skystis susisiekiančiuosiuose induose pavyzdžiai. Nevienodi skysčiai susisiekiančiuosiuose induose. Nevienodi skysčiai susisiekiančiuosiuose induose bandymas. Taikymas praktikoje. Vandentiekis. Vandentiekio pavyzdys. Tai įdomu! Vandentiekis. Šliuzai. Šliuzo kameros vartai. Tai įdomu! Šliužai. Skysčio manometrai. Skysčio manometro schema. Skysčio manometro slėgis. Hidraulinis presas. Hidraulinio preso pavyzdžiai. Hidraulinis stabdys. Hidraulinio stabdžio schema.
Fizikos špera/ paruoštukė (22 pus.)


Suspensijų džiovinimas inertinės medžiagos pakibusiame sluoksnyje
Darbo tikslas. 1. Atlikti pakibusio sluoksnio hidrodinaminius tyrimus. 2. Išdžiovinti suspensiją pakibusiame inertinės medžiagos sluoksnyje ir apskaičiuoti pagrindinius džiovinimo rodiklius. Teorinė dalis. Pakibusio sluoksnio hidrodinamikos tyrimas. Suspensijų džiovinimo pakibusiame sluoksnyje tyrimai. Slėgio pokyčio priklausomybė nuo oro greičio džiovykloje.
Fizikos laboratorinis (4 pus.)


Sužadinimo potencialų nustatymas Franko ir Herco bandymas
Darbo tikslas: Susipažinti su Franko ir Herco bandymu ir nustatyti dujų sužadinimo potencialą. Darbo užduotis: Nustatyti anodinės srovės priklausomybę nuo tinklelio įtampos ir surasti pirmąjį sužadinimo potencialą.
Fizikos laboratorinis (1 pus.)


Svarstyklės
Apie svarstyklių padalą, tikslumą ir paklaidą. Minimali svėrimo riba. Apie maksimalią svarstyklių svėrimo ribą. Svarstyklės yra vienas iš pirmųjų, žmogaus išrastų prietaisų. Svarstyklių padala - masės vertė, atitinkanti svarstyklių diskretiškumą. Apie juvelyrines svarstykles. Rekomenduojamas laboratorinių svarstyklių pritaikymas. Apie skaičiuojančias svarstykles. Hidrostatinis svėrimas. Geležinkelio vagonų svarstyklės. Svėrimo taisyklės.
Fizikos referatas (4 pus.)


Šildymas vandens garais
Teorinė dalis. Darbo tikslas. Nustatyti vandens pašildymui reikiamą garo kiekį ir šilumos perdavimo koeficientą K bei vieno metro ilgio cilindrinio vamzdžio šilumos perdavimo koeficientą KL , esant nurodytiems garo slėgiams.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Šiluminio spinduliavimo tyrimas
Darbo užduotis. Ištirti įvairių paviršių spinduliavimo energijos tankio priklausomybę nuo paviršiaus temperatūros. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Kiekvienas kūnas, kurio temperatūra aukštesnė kaip 0 K, spinduliuoja energiją. Gamtoje labiausiai paplitęs spinduliavimas, kurį sužadina medžiagos dalelių šiluminiai virpesiai. Šitaip sukeltas elektromagnetinis spinduliavimas vadinamas šiluminiu, arba temperatūriniu.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Šliuzai
Vandens šliuzai. Sąvoka. Šliuzo istorija. Kaip veikia šliuzas. Keletas šliuzo pavyzdžių. Pabaiga. Šliuzas – kanalo įrenginys su keičiamu vandes lygiu laivams plukdyti iš vieno vandens telkinio į gretimą arba vandens naudojimo režimui keisti.
Fizikos referatas (10 pus.)


Šviesa
"Nuo balanos iki halogenų". Pirmosios "lempos". Šviesos revoliucija. Dienos šviesos lempa. Diodai. Dienos šviesos lempa buvo sukurta 1938 m. Dienos šviesos lempa yra sudaryta iš fosforu padengto vamzdžio. Lemputės vidus turi būti užpildytas inertinėmis dujomis – kitaip kaitinimo siūlelis perdegtų. Ilgą laiką kaitinimo lempų užpildymui būdavo naudojamas azoto ir argono mišinys. Šiomis dienomis moderniose lempose yra naudojamos retos dujos kriptonas, kurios leidžia lemputei funkcionuoti didesnėje temperatūroje, taip išskiriant šviesesnę šviesą.
Fizikos referatas (6 pus.)


Šviesa, šviesos spindulys ir atspindys
Šviesos greitis. Žinant šviesos bangos ilgį. Tiesiaeigis šviesos sklidimas. Atspindys. Sferiniai + paraboliniai veidrodžiai. Fotometrija.
Fizikos konspektas (2 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 | 17 |