Referatai Kursiniai Diplominiai

Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas
Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo aprašymas. Skaičiavimai. Išvados. Darbo užduotis. Išbrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą. Teorinė dalis. Metaluose daug laisvų elektronų, kurie laisvai juda tik metale. Elektronui išlėkus į vakuumą, toje vietoje metale lieka teigiamo krūvio perteklius, kuris traukia.Todėl metaluose susidaro labai plonas dvigubas elektrinis sluoksnius.
Fizikos laboratorinis (7 pus.)


Termoelemento gradavimas
Darbo tikslas - susipažinti su kontaktinio potencialų skirtumo metalų sąlytyje atsiradimo priežastimis ir mechanizmu bei ištirti termoelekrovaros priklausomybę nuo salyčių temperatūrų skirtumo. Teorinė dalis. Kontaktinis potencialų skirtumas atsiranda dviejų metalų sąlytyje. Italų fizikas A.Voltas eksperimentiškai nustatė šiuos dėsnius. Kontaktinis potencialų skirtumas priklauso tik nuo besiliečiančių metalų cheminės sudėties ir sąlyčio temperatūros. Nuosekliai sujungtų kelių skirtingų metalų kontaktinis potencialų skirtumas nepriklauso nuo tarpinių metalų cheminės sudėties ir lygus kraštinių metalų kontaktiniam potencialų skirtumui.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


TIESINĖ DIFRAKCINĖ GARDELĖ
Darbo tikslas: Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Tiesinė difrakcinė gardelė
Darbo užduotis. Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Tiesinė difrakcinė gardelė (2)
Darbo užduotis. Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. Teorinė dalis. Šviesos bangos, susidūrusios su mažomis (bangų ilgio eilės) kliūtimis, mažomis angomis arba siaurais plyšiais, pastebimai užlinksta. Visi šie reiškiniai vadinami šviesos difrakcija. Skiriame dvejopą šviesos difrakciją: plokščiųjų bangų, vadinamąją Fraunhoferio difrakciją, ir sferinių bangų - Frenelio difrakciją.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas
Darbo tikslas. Nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Naudota literatūra.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


TIRALŲ LŪŽIO RODIKLIO PRILAUSOMYBĖS NUO KONCENTRACIJOS TYRIMAS REFRAKTOMETRU
Darbo tikslas. Išmatuoti įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklius ir nustatyti nežinomo tirpalo koncentraciją.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio radimas
Darbo tikslas: apskaičiuoti rutulio, riedančio nuožulniu loveliu, pagreitį. Teorinis darbo pagrindimas. Rutuliukas nuožulniu loveliu tolygiai greitėjo, nes lovelio paviršius buvo lygus ir rutulio kelyje nebuvo jokių kliūčių kas galėjo jo greičiui pakenkti. Mes apskaičiavome rutuliuko vidutinį greitį: sužinojome rutuliuko poslinkio vidurkį; sužinojome pagreičio vidurkį. Keisdami lovelio aukštį, atskirose judėjimo atkarpose rutuliuko greitis skyrėsi, nes rutuliuko greitis tolygiai greitėja.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Transformatoriaus tyrimas
Darbo tikslas: Susipažinti su transformatorių sandara, veikmo principu ir ištirti transformatoriaus transformacijos ir naudingumo koeficientų priklausomybes nuo srovės stiprio antrinėje apvijoje. Darbo užduotis: Išmatuoti transformatoriaus pirmine ir antrine apvija tekančių srovių stiprius bei įtampas, esant skirtingoms apkrovoms. Po to išskaičiuoti transformacijos ir naudingumo koeficientus ir nubrėžti grafines jų priklausomybes nuo apkrovos dydžio.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Trinties jėgų tyrimas
Užduotis: 1. Patikrinti sausosios trinties Kulono dėsnį ir įvertinti statinį trinties koeficientą. 2. Patikrinti riedėjimo trinties formulę ir išmatuoti riedėjimo trinties koeficientą. Pagrindiniai teoriniai klausimai. Tyrimų metodika ir aparatūra. Eksperimentas. Matavimo paklaidų įvertinimas.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16 | 17 |