Referatai Kursiniai Diplominiai

TUNELINIO REIŠKINIO PN SANDŪROJE TYRIMAS
Darbo tikslas. Ištirti tunelinio diodo voltamperinę charakteristiką ir, ja naudojantis, nustatyti būdinguosius pn sandūros parametrus.
Fizikos laboratorinis (1 pus.)


Ultragarso slopinimas ore
Laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Ištirti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp plokščių. Apskaičiuoti. Teorine dalis. Matavimo schema. Eksperimento planas. Darbo priemonės. Rezultatai. Ultragarso slopinimas ore kai atstumas mažinamas. Išvados.
Fizikos laboratorinis (5 pus.)


Ultravioletiniai saulės spinduliai
Ultravioletinių spindulių savybės. UV skirstymas. UVA. UVB. UVC. UV nauda. UV žala. UV panaudojimas. Elektromagnetinio lauko virpesiai, sklindantys erdvėje šviesos greičiu (299 792.458 km/s) pagal bangos ilgį skirstomi į diapazonus: radijo bangas, infraraudonuosius spindulius, regimąją šviesą, ultravioletinius, rentgeno, gama spindulius.
Fizikos referatas (13 pus.)


Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentės nustatymas tangentiniu galvanometru
Naudojantis tangentiniu galvanometru ir keičiant srovės stiprumus nustatyti magnetinės rodyklės nukrypimo nuo pradinės padėties kampus, apskaičuoti ritės magnetinio lauko indukcijos Br modulį ir žemės magnetinio lauko horizontaliosios komponentės Bh modulį.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Žiedo inercijos momento matavimas
Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. bandymo eiga. Eksperimentiškai išmatuoti inercijos momentai. Teoriniai inercijos momentai. Paklaidų įvertinimas. Išvados. Tikslas: Išmatuoti plokščio ir toroidinio žiedų inercijos momentus harmoninių svyravimų metodu. Matavimų rezultatus palyginti su teoriniais skaičiavimais. Priemonės: Plokščias ir toroidinis žiedai, stovas su laikikliu, prizminis strypelis, sekundometras, slankmatis, svarstyklės.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  17 |