Referatai Kursiniai Diplominiai

Braižyba
Projektavimo metodai. Taško projekcijos. Bendros padėties tiesė, jos ilgio radimas trikampio būdu. Tiesės. Dvi tiesės. Linijinių kampų projekcijos. Stataus kampo teorema. Plokštuma, jos vaizdavimo būdai. Ypatingos padėties plokštumos. Tiesė plokštumoje. Bendros padėties tiesės, lygio tiesės. Taškas plokštumoje. Plokštumų sankirta. Matomumas epiūroje. Tiesės ir plokštumos sankirta. Tiesė lygiagreti plokštumai. Dvi lygiagrečios plokštumos. Projekcinių plokštumų pakeitimo būdas. Pasukimas apie ašį statmeną projekcijų plokštumai. Sudėtingi pjūviai, jų tipai. Kirtiniai. Vaizdai, jų sudarymas ir išsidėstymas. Paprasti pjūviai. Kai kurie ypatumai: Pjūviai per briauną ir ploną atraminę sienelę. Cilindrinė sraigtinės linijos, sriegio žymėjimas brėžinyje, kai sriegis paviršiaus išorėje ir viduje. Sujungimas 2 detalių sriegiu. Dviejų paviršių sankirta panaudojant sferas. Cilindro kirtimas plokštuma ir kirtimo tikrasis ilgis. Kūgio kirtimas plokštumomis (5 atvejai) kirtimo tikrasis dydis. Dviejų briaunainių sankirta.
Fizikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Braižybos konspektai
Projekcija. Stačiakampė koordinačių sistema. Epiūra. Bendros padėties tiesė. Dvi tiesės. Pėdsakai. Parametrai. Tiesė plokštumoje. Taškas plokštumoje. Plokštumos. Posūkiai. Paviršiai. Sriegis. Srieginiai sujungimai. Kūgis. Pražulniosios aksonometrinės projekcijos. Nuolydis. Apskritimo liestinės. Vietiniai vaizdai. Ovalas. Pjūvis. Kirtinys. Iškeltinis elementas. Eskizas. Surinkimo brėžiniai. Pražulni frontalinė dimetrinė projekcija. Stačiosios prizmės išklotinė. Piramidė. Brėžinių apipavidalinimas.
Fizikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Branduolinė energetika Lietuvoje
Ignalinos atominė elektrinė. AE skleidžiama radiacija. Branduolinės energijos pozicija Lietuvoje. Ištrauka iš darbo. Ignalinos atominė elektrinė yra šiaurės rytų Lietuvoje netoli sienos su Baltarusija. Banduolinė jėgainė pastatyta ant didžiausio mūsų šalyje Drūkšių ežero kranto. Ignalinos atominė elektrinė veikia kanalinio tipo šiluminių neutronų vandens-grafito branduoliniai reaktoriai RBMK-1500. Toks energinis reaktorius - galingiausias pasaulyje. Šluminė elektrinės vieno bloko galia - 4800 MW, elektrinė galia - 1500MW. Ignalinos AE, kaip ir visose elektrinėse, turinčiose RBMK tipo reaktorius, naudojama vieno kontūro šiluminė schema: į turbinas tiekiamas prisotintas 6,5 Mpa slėgio garas, kuris susidaro tiesog reaktoriuje, verdant per jį pratekančiam lengvajam vandeniui, cirkuliuojančiam uždaru kontūru. Pirmoji elektrinės eilė turi tik du energetinius blokus. Vieno reaktoriaus bloke yra dvi turbinos, kurių galia po 750MW.
Fizikos referatas (20 pus.)


Branduolinė fizika
Branduolio sudėtis; jo charakteristikos. Branduolio masė ir ryšio energija. Branduolių stabilumas. Branduolinės jėgos. Radioaktyvumas. Alfa skilimas. Beta skilimas. Gama spinduliai ir vidinė elektronų konversija. Branduolinės reakcijos. Grandininė reakcija. Termobranduolinė reakcija. Atominė energija. Atominiai reaktoriai. Elementariosios dalelės. Kosminiai spinduliai.
Fizikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Branduolio fizika
Radioktyvaus preparato aktyvumas, Vilsono kameros, Glaserio kameros, savaiminis skilimas, pusamžis, neutronai, izotopai, nukleonai, branduolinės jėgos, branduolio ryšio energija, masės defektas, radijacijos (spindulių) dozė, branduolio dalijimąsis, grandininė reakcija, branduolinių reaktorius, branduolinė sintezės reakcija, kosminiai spinduliai, pozitronai, neutrinas, leptonai, mezonai, barionai, antidalelės.
Fizikos konspektas (5 pus.)


Dielektrikų šiluminio laidumo koeficiento nustatymas
Laboratorinis darbas Nr. 20. Tikslas: išmatuoti dielektriko šiluminio laidumo koeficientą. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Paklaidos skaičiavimo formulė. Darbo eiga. Skaičiavimai.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Difrakcijos reiškinių tyrimas
Darbo tikslas. Susipažinimas su lazerių veikimu ir jų panaudojimas difrakcijos ir interferencijos reiškiniams tirti. Ant optinio stalelio išdėstome lazerį, difrakcijos gardelę, ekraną. Įjungiame lazerį. Gardelę pastatome statmenai lazerio spinduliui, t.y. taip, kad krintantis ir atsispindėjęs nuo gardelės spinduliai sutaptų. Ekrane stebime difrakcijos vaizdą - siauras raudonas juosteles (difrakciniai max), atskirtas tamsiais tarpais (difrakciniai min). Šios juostelės simetriškai išsidėstę nulinės eilės max atžvilgiu, kuris yra pats ryškiausias. Matuojame atstumus ∆xm tarp pirmos, antros ir trečios eilės maksimumų. Atstumus atskaitome nuo raudonų juostelių vidurio. Išmatuojame atstumą L nuo ekrano iki difrakcijos gardelės. Apskaičiuojame...
Fizikos konspektas (4 pus.)


Dujų molinių šilumų santykio CP-CV matavimas
LABORATORINIS DARBAS NR. 17. TIKSLAS: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį Cp/Cv ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių. PRIEMONĖS. PAGRINDINĖS FORMULĖS. BANDYMO EIGA. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Dulkėto oro valymas
Teorinė dalis. Darbo tikslai. Išnagrinėti kai kuriuos dujų valymo metodus ir valymui naudojamų aparatų konstrukcijas. Nustatyti aparatų hidraulinį pasipriešinimą. Apskaičiuoti nevienalyčių dujinių sistemų perskyrimo laipsnį gaunamą skirtinguose aparatuose.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Dvipolio tranzistoriaus tyrimas
Darbo tikslas: Išnagrinėti dvipolių tranzistorių sandarą, veikimą, jungimo schemas, charakteristikas ir parametrus, išmokti matuoti tranzistorių statines voltamperines charakteristikas ir pagrindinius parametrus. Matavimo rezultatai. Išvados.
Fizikos laboratorinis (5 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |