Referatai Kursiniai Diplominiai

Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos
Darbo užduotis. Išmatuoti srovės stiprumus, įtampas. Apskaičiuoti varžas. Rasti absoliutines ir santykines matavimų paklaidas. Naudojantis gautaisiais rezultatais užpildyti lentelę. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Elektrolizė
ELEKTROS SROVĖ SKYSČIUOSE. ELEKTROLIZĖ. Elektrolizės taikymas. ELEKTROLIZĖS DĖSNIS. FARADĖJAUS DĖSNIS. ELEKTROS KRŪVIO NUSTATYMAS. ELEKTROS “ATOMŲ“ ATRADIMAS.
Fizikos konspektas (6 pus.)


Elektromagnetinai virpesiai
Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Kvazistacionarioji srovė. Elekromagnetinių virpesių diferencialinė lygtis. Laisviej virpesiai idealiame kontūre. Slopinamieji elektromagnet. Virpesiai. Virpesių kontūro kokybė. Priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai. Rezonansas. Elektromagneinių bangų spinduliavimas. Banginė optika. Šviesos bangos. Monochromatinė šviesa. Absoliutinis lūžio rodiklis. Šviesos intensyvumas. Šviesos bangų koherentiškumas ir interferencija. Monochromatin bangų interferencija. Realų šviesos bangų koherentiškumas. Šviesos interferencija plonose plėvelėse. Vienodo polinkio ir vienodo storio juostelės. Optiniai interferometrai. Šviesos difrakcija. Heigenso ir frenelio principas. Frenelio difrakcija. Frenelio difrakcija diske. Fraunhoferio difrakcija. Fraunhoferio difrakcija siaurame plyšyje. Fraunhoferio difrakcija tiesinėj gardelėj. Bangų difrakcija erdvinėje gardelėje. Holografijos principai. Fotografinė gardelė. Fotografin zoninė plokštelė. Kūno holografijos gavimas ir atvaizdo atkūrimas. Erdvinė holograma. Šviesos absorbcija ir sklaida. Šviesos dispersija. Grupinis greitis. Šviesos poliarizacija. Kristalų optikos elementai. Dvejopas šviesos lūžimas. Pleochroizmas. Dirbtinė optinė anizotropija ir magnetooptiniai reiškiniai kristaluose bei skysčiuose. Poliarizacijos plokštumos sukimas. Kero reiškinys. Faradėjaus reiškinys. Čerenkovo spinduliavimas. Doplerio reiškinys. Netiesinės optikos samprata.
Fizikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Elektromagnetiniai virpesiai
ELEKTOMAGNETINIAI VIRPESIAI. q, U, I KITIMAS VIRPESIŲ KONTŪRE. KINTAMOJI ELEKTROS SROVĖ. EFEKTINĖS I, U, EVJ VERTĖ. VARŽOS KINTAMOJOJ GRANDINĖJ. OMO DĖSNIS GRANDINEI. REZONANSAS.
Fizikos konspektas (2 pus.)


Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos
Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Elektromagnetinių virpesių samprata. Kondensatorius. Virpesių kontūras. Virpesių periodas. Neslopinamųjų elektromagnetinių virpesių gavimas. Diodas. Triodas. Lempinis generatorius. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas. Elektromagnetinės bangos. Antena. Radijo ryšys. Radijo siųstuvas. Radijo imtuvas. Televizija. Radiolokacija. Elektroninis vamzdis. Televizijos laidų perdavimas ir priėmimas. Radiolokacija. Elektriniai virpesiai – tai svyravimai kurių dažnis labai didelis. Jie yra ne kas kita, kaip periodiškas arba beveik periodiškas.
Fizikos referatas (22 pus.)


Elektromagnetinių bangų poveikis žmogaus organizmui
Įvadas. Elektromagnetinių bangų poveikis medicinoje. Gydymas kintamais aukšto dažnio laukais. Ultraaukšto dažnio terapija (UAD). Decimetrinių bangų terapija. Mikrobangų terapija. Milimetrinių bangų terapija. Magnetoterapija. Ultragarso terapija. Fototerapija arba gydymas šviesa. Infraraudonieji spinduliai. Ultravioletiniai spinduliai. Lazerio terapija. Regos organas – akis. Elektromagnetinių bangų šaltiniai. Elektromagnetinių bangų poveikis buityje. Mobilieji telefonai - pavojingų elektromagnetinių bangų šaltinis. Radijo bangos. Kompiuterio įtaka vartotojui ir aplinkai. Žmogus kompiuterio aplinkoje. Kompiuterio įtaka sveikatai. Televizoriaus "nauda". Biologinis elektromagnetinių laukų poveikis. Kaip žmogų veikia elektromagnetiniai laukai? Elektromagnetinės spinduliuotės šiluminis poveikis. Silpnos elektromagnetinės spinduliuotės poveikis. Literatūra. Mokslininkai tebetiria, kokį poveikį žmogaus, ypač vaiko, sveikatai daro elektromagnetinės bangos. Tačiau negalime laukti, kol viskas pagaliau išaiškės. Pasirodžius, kad poveikis didesnis, nei tikėtasi, laiko rato nepasuksi atgal ir sveikatos vaikui nesugrąžinsite. Tad geriau pasisaugoti”, - sako habilituotas medicinos daktaras, pasakojantis, kaip apsaugoti vaiką nuo įvairių buities prietaisų poveikio sveikatai (13).
Fizikos referatas (20 pus.)


Elektromagnetizmas. Radijo ryšio principai
Elektromagnetinis laukas. Elektromagnetinės bangos. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas. Popovo radijus. Radijo ryšio principai. Moduliacija. Detekcija. Elektromagnetinių bangų savybės. Radijolokacija.
Fizikos konspektas (3 pus.)


Elektromegnetizmas
Magnetinis laukas. Magn. laukų grafinis vaizdavimas. Kas būdinga magn. linijoms? Dešinės taisyklė. Magn. lauko stiprumas. Medžiagų magnetinės savybės. Elektromagnetinė jėga. Magn. indukcija. Ampero dėsnis. Kairės taisyklė. Magn. srautas. Darbas magn. lauke. Sukimosi momentas. Lorenco jėga. Kairės rankos taisyklė. Lorenco jėgos pritaikymas. Žemės magnetinis laukas.
Fizikos konspektas (6 pus.)


Elektroninis oscilografas ir statmenųjų svyravimų sudėties tyrimas
Darbo tikslas. Teorinė dalis. Kreipiamųjų plokštelių jautris. Statmenųjų svyravimų sudėtis. Darbo eiga. Išvados. Darbo tikslas - susipažinti su elektroninio oscilografo įranga ir paskirtimi, su elektrostatinio lęšio veikimo principu ir taikymu elektronų pluošteliui formuoti, išmatuoti kreipiamųjų plokštelių jautrį ir ištirti dviejų statmenųjų svyravimų sudėties rezultatą.
Fizikos laboratorinis (6 pus.)


ELEKTRONO JUDĖJIMO MAGNETRONE TYRIMAS
Darbo tikslas: elektrono specifinio krūvio nustatymas magnetrono metodu. Paprasčiausias magnetronas yra dviejų elektrodų elektroninė lempa, kurios katodas K ir anodas A yra bendrą ašį turintys cilindrai, patalpinti pakankamai ilgoje ritėje lygiagrečiai jos ašies.
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |