Referatai Kursiniai Diplominiai

Hidrauliniai pasipriešinimai
Teorinė dalis. Darbo eiga. Darbo tikslas. Apskaičiuoti trinties ir vietinio pasipriešinimo koeficientus, tekant vandeniui nurodytoje stendo atšakoje.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Hidroelektrinės
Hidroelektrinės gaminama elektra yra pigesnė už gaminamą šiluminėje elektrinėje, nes naudojamas praktiškai nemokamas kuras. Vanduo yra atsinaujinantis energijos šaltinis, leidžiantis pagal galimybes sumažinti dažniausiai importuojamų kuro rūšių –anglių, naftos produktų ir gamtinių dujų poreikius energijos gamybai. Elektros gamyba hidroelektrinėje neteršia aplinkos. Hidroelektrinės agregatus galima greitai įjungti ir išjungti pagal elektros energijos poreikio padidėjimą ar sumažėjimą.
Fizikos pristatymas (22 pus.)


Išcentrinio ventiliatoriaus charakteristikų nustatymas
Darbo tikslas: Nustayti ventiliatoriaus charakteristikas, esant pastoviam nurodytam sukimosi dažniui. Apskaičiuoti vamzdyno charakteristiką. Surasti ventiliatoriaus darbo tašką.
Fizikos laboratorinis (4 pus.)


Išorinio fotoefekto tyrimas
Darbo užduotis. Ištirti vakuuminio fotoelemento voltamperinę ir šviesinę charakteristiką. Teorinė dalis. Elektronų spinduliavimas iš kietųjų kūnų (metalų, puslaidininkių, dielektrikų) ir skysčių, absorbavus jiems elektromagnetinių bangų energiją, vadinamas išoriniu fotoefektu. Elektronas, sugėręs fotoną, kurio energija h v didesnė už elektrono išlaisvinimo darbą A, išlekia, turėdamas didžiausią kinetinę energiją
Fizikos laboratorinis (3 pus.)


Izaokas Niutonas (1)
IZAOKAS NIUTONAS. 3 NIUTONO MECHANIKOS DĖSNIAI. Naudotos literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Izaokas Niutonas (Isaac Newton) yra bene įtakingiausia istorinė asmenybė Vakarų moksle. Savo laikais jis buvo laikomas didžiu intelektualu; beje, mokslininkų bendruomenė vis dar tebekeliaklupsčiauja prieš jį, nors šiek tiek mažiau negu prieš tris šimtus metų. Priežastis labai paprasta: fizinis pasaulis, kai Niutonas atėjo į ji, buvo vos suprantamas, o tuo metu, kai jisai mirė, pažvelgus į jo darbus, žinota, kad gamtą valdo nepaprastai tikslūs matematiniai dėsniai. Niutonas nepradėjo mokslinės revoliucijos, nes ji jau buvo pakeliui, kai jis gimė; jo moksliniai laimėjimai greičiau suteikė formą ir pagrindinius intelektualinius įrankius šiuolaikiniam fizikos mokslui. Niutono sąskaitoje — trys pagrindiniai judėjimo dėsniai, baltos šviesos skaitymo dėsniai ir visuotinės traukos dėsnis, su kuriuo visas fizikos fenomenas žemėje ir danguje pasidarė prognozuojamas.
Fizikos referatas (7 pus.)


Izaokas Niutonas (2)
Ištrauka iš darbo. Izaokas Niutonas (1643 – 1727) – anglų mokslininkas. Gimė miestelyje netoli Kembridžo, neturtingo fermerio šeimoje. 12 metų Niutonas buvo pasiųstas į miesto mokyklą, po to į vieną Kembridžo universiteto koledžą, kurį baigė 1665m., įgydamas bakalauro laipsnį (pirmasis žemiausias mokslinis laipsnis Anglijoje). 1664 –1667 m. Anglijoje siautė maro epidemija, nusinešusi daug žmonių gyvybių. Niutonas buvo priverstas iš Kembridžo išvažiuoti į gimtinę, kurioje pragyveno daugiau nei metus.
Fizikos referatas (10 pus.)


Kietojo kūno linijinio plėtimosi koeficiento matavimas
TIKSLAS: išmatuoti metalo linijinio plėtimosi koeficientą. PRIEMONĖS. PAGRINDINĖS FORMULĖS. Bandymo eiga ir rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Kietojo kūno tankio nustatymas
Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti TLS tipo sverstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Gautų rezultatų lentelė. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratorinis (4 pus.)


Kietųjų kūnų savybės
Įvadas. Kietieji kūnai. Kristalų rūšys. Monokrista-lų savybės. Kristalinių kūnų struktūra. Skirtingos rikiuotės. Klaidos. Kristalų auginimas. Kristalų inkubatoriai. Skystieji kristalai. Deformacijos. Deformacijų rūšys.
Fizikos referatas (7 pus.)


Konvekcinis džiovinimas
Darbo tikslas. 1. Nustatyti lyginamąsias oro ir šilumos sąnaudas konvekcinėje džiovykloje. 2. Grafiškai atvaizduoti visų termometrų rodomų temperatūrų ir džiovinamos medžiagos masės kitimo priklausomybes nuo trukmės. Teorinė dalis. Darbo eiga ir rezultatai.
Fizikos laboratorinis (2 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |