Referatai Kursiniai Diplominiai

11 klasės geografijos konspektas
Gamtinė geografija. ŽEMĖS KILMĖS HIPOTEZĖS. ŽEMĖ ERDVĖJE. SAULĖS SISTEMOS MODELIS. KOSMINIŲ RYŠIŲ ĮTAKA ŽEMEI. ŽEMĖS SUKIMASIS APIE SAVO AŠĮ IR JUDĖJIMAS APLINK SAULĘ. LAIKO JUOSTOS. ŽEMĖS FORMA IR DYDIS. VIDINĖ ŽEMĖS SANDARA. ŽEMĖS PLUTOS UOLIENOS IR MINERALAI. NAUDINGOSIOS IŠKASENOS. ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMŲ REIKŠMĖ. LITOSFERA. LITOSFEROS PLOKŠČIŲ TEORIJA. GEOLOGINĖ ŽEMĖS RAIDA. ŽEMĖS PAVIRŠIUS. PAVIRŠIAUS FORMOS. Vandenyno dugno dalys. SENŲJŲ IR JAUNŲJŲ PLATFORMŲ ATSPINDYS DABARTINIAME PAVIRŠIUJE. KALNODAROS IR KALNŲ SUSIDARYMAS. LIETUVOS PAVIRŠIUS. ŽEMYNAI. SALOS IR PUSIASALIAI. Vandens judėjimas pasauliniame vandenyne. Sausumos vandenys. Ežerai. Ledynai. Pelkės. Klimatą formuojantys veiksniai. Ciklonai ir anticiklonai.
Geografijos konspektas (46 pus.)


Afrika
Afrikos duomenys, kas tai yra. Klimatas. Miškai. Savanos. Dykumos. Oazės. Ištrauka iš darbo. Afrika yra antras žemynas pagal plotą.Jos plotas lygus 30.3 mln. km2. Pats aukščiausias kalnas yra Kilimandžaras (5895 m). 1999 metais Afrikoje gyveno 770 mln. žmonių. Prieš 135 mln. Metų Afrika priklausė Gondvanai, kurią sudarė dabartinės: Pietų Amerika, Afrika, Australija ir Antarktida. Afrika – vienintelis žemynas, kurį beveik per patį vidurį kerta pusiaujas. Didesnė jo paviršiaus dalis – plokščiakalniai.Tai pats karščiausias žemynas, kurio milžinišką plotą užima savanos ir dykumos. Afrikoje gyvena patys stambiausi žvėrys, didžiausi paukščiai. Žemyno miškuose auga daugybė vertingų rūšių medžių, o Žemės gelmėse gausu įvairių naudingųjų iškasenų telkinių.
Geografijos referatas (6 pus.)


Airija
Įžanga. Airija. Šalies pavadinimas. Nacionalinė vėliava. Himnas. Konstitucija. Prezidentas. Airių Vyriausybė. Užsienio politika. Jungtinių Tautų Organizacija. Europos Sąjunga. Emigracija. Švietimas ir mokslas. Mokslas ir Technologijos. Laikraščiai. Radijas. Televizija. Ekonomika. Gyvenimo sąlygų pagerėjimas. Struktūrinis ir Sanglaudos Fondai. Nacionalinis Plėtojimo Planas. Literatūra. Muzika ir šokiai. Kinas. Tautosaka. Virtuvės paslaptys.
Geografijos referatas (11 pus.)


Airijos ūkio apžvalga
Geografinė padėtis. Gamtiniai ištekliai. Energetiniai ištekliai. Pramonė. Žemės ūkis. Paslaugų sektorius. Literatūros sąrašas. Dėl švelnaus ir drėgno klimato, žalia Airijos žemė labai derlinga, todėl airiai daugiausia verčiasi žemės ūkiu, nors dabar jaunimas traukia ieškoti darbo į miestus arba svetur. Ievos ir ganyklos užima 68%, dirbamoji žemė- 15%, pelkės, krūmokšniai, dykynės- 10%, o miškai- 5% šalies teritorijos.
Geografijos referatas (9 pus.)


Anykščių rajonas
A. Baranauskas, J. Biliūnas, A. Žukauskas-Vienuolis, J. Tumas-Vaižgantas, nykščių šilelis, Niūronių kaimas, Puntukas, Romuldavos miškas, Šimonių giria, Rubikių ežeras.Ištrauka iš darbo. Išgarsintas mūsų literatūros klasikų A. Baranausko, J. Biliūno, A. Žukausko-Vienuolio, J. Tumo-Vaižganto, pasidabinęs kalvomis ir šilais, perjuostas melsvu Šventosios kaspinu Anykščių rajonas – viena iš labiausiai lankomų rytų Lietuvos vietų. Lankytojus traukia noras pamatyti šio krašto istorijos-kultūros paminklus, savo akimis pažvelgti į rašytojų gimtines ir vietas, aprašytas jų kūrininiuose, reto grožio gamtovaizdžius.
Geografijos referatas (4 pus.)


Antarktida
Klimatas. Pingvinai. Audrapaukščiai. Banginiai. Ruoniai. Jūrų drambliai. Augalija. Antarktidos atradimas ir tyrinėjimai. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Antarktida-pats šalčiausias žemynas. Jis yra išsidėstęs pietų pusrutulio poliariniame rate. Visa Antarktida yra apledėjusi. Ledo storis - apie 2000-3000 metrų. O rytinėje dalyje iki 4500 metrų. Tik 2 % žemyno nėra apledėję. Antarktida - penktas pagal dydį žemynas. Jo plotas 14,1 mln.km2. Niekas nėra matęs tikrojo Antarktidos paviršiaus, nes jį dengia storas ledo sluoksnis.Apie 32 % tikrojo paviršiaus yra žemiau jūros lygio. Ištirta, kad tikrajame reljefe yra kalnų, lygumų ir įdubų. Kai kurie kalnai yra labai aukšti-Vinsono kalnų masyvas - 5140 m. Tai pat yra gilių įdubų - -2555 m. Nuo Antarktidos krantų maždaug iki 500 metrų gylio tęsiasi gana lėkštas šelfas. Jame yra įdubų gilesnių kaip 1km. Nuo šelfo krašto dugnas stačiu šlaitu leidžiasi į vandenyno guolį (maždaug 4-5 km. gylio). Vandenyno dugne yra keletas didelių ir gilių duburių (Afrikos - Antarktidos iki 6972m., Australijos - Antarktidos iki 6089m. Belinghouzeno iki 5395m), kuriuos skiria povandeniniai kalnagūbriai. Daugelis salų yra tų kalnagūbrių viršūnės. Vidutinis Antarktidos aukštis kartu su ledu (2040 m.) yra trigubai didesnis už kitų žemynų. Antarktida nepriklauso nė vienai valstybei. Kadangi ten nėra nuolatinių gyventojų, o tik tyrinėjimų stotys šis žemynas vadinamas mokslo ir taikos žemynu.
Geografijos referatas (5 pus.)


Apgyvendinimo sistemos
Apgyvendinimo sistemos. Monocentrinė sistema. Policentrinė sistema. Mišrioji sistemos. Žiedinės sistemos. Švytuoklinė migracija. Norint tolygiai paskirstyti gyventojus reikia... Miesto teritorija skirstoma. Miesto funkcinės zonos. Miesto įtakos zonos nustatymas. Pramonės ir sandelių zona. Pramonio raj. plotas. Įmonę iškelti arba palikti nuliamia eilė veiksnių... Viso miesto sandelius galima suskistyti pagal paskirtį... Gyvenamoji zona. Tokia trilaipsnė sistema. Aptarnavimo įm. grupavimas į centrus. Gyvenamosios zonos struktūra priklauso nuo... Gyvenamosios teritorijos plotas. Poilsio teritorijos. Mieste poilsio zonas galima suskirstyti į... Želdinių plotai skirstomi į... Miesto plano struktūros formavimas... Planas priklauso nuo... Sudarant planą reikia atsižvelgti į... Miestų teritorija plečiasi... Atsižvelgiant į funkcijas ribojančius veiksnius plano struktūra gali būti... Statiškos struktūros. Dinamiškos struktūros plane. Teigiamos plėtojimo pusės. Tobulesnis miesto planas sudarytas iš kopleksinių gamybinių ir gyvenamųjų rajonų. Kompaktiško miesto idėja. Išsklaidytos struktūros miestus. Miesto transportas ir gatvių tinklas. Miesto transporto ryšiai. Miesto transporto eismas. Lietuvoje transporto arterijos klasifikuojamos. Gyvenamųju ir pramonės raj. projektavimui reikalingi rodikliai.
Geografijos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Aplinkos apsauga Lietuvoje
Lietuvoje galioja įstatymas, kuris padeda sumažinti teršalų išmetimą į aplinką ir aplinkosauginiams tikslams įgyvendinti bei sukaupti papildomai lėšų taršą mažinančioms priemonėms finansuoti. Yra taikomas tam tikras gaminių mokestis tiems produktams, kuriuos gaminant, realizuojant ar eksploatuojant susikaupia didelis atliekų kiekis. Gaminių mokesčio tarifams nustatyti yra įvertinta esama šalies situacija atliekų, susidarančių naudojant šiuos gaminius, jų surinkimo, rūšiavimo bei perdirbimo ar sutvarkymo srityje, tam reikalingos lėšos, o taip pat užsienio šalių, kuriose yra nustatytas ir galioja tokio pobūdžio mokestis už šiuos gaminius, patirtis.
Geografijos referatas (6 pus.)


Austrija
PAGRINDINIAI DUOMENYS. ISTORINĖ PRAEITIS. GAMTA. UPĖS IR EŽERAI. DIRVOS. AUGALŲ IR GYVULIŲ PASAULIS. GEOGRAFINIAI EKSTREMUMAI. NAUDINGOSIOS IŠKASENOS. GYVENTOJAI. DEMOGRAFINĖS ŽINIOS. MIESTAI. ĮŽYMŪS ŽMONĖS. PRAMONĖ ir ŽEMĖS ŪKIS. GALINGIAUSI INDUSTRINIAI KONCERNAI. Literatūra.
Geografijos referatas (13 pus.)


Azija
AZIJA - didžiausias žemynas. AZIJA - kontrastų žemynas. Azijos valstybė; sostinė. Pietvakarių AZIJA... Pietų AZIJA... Pietryčių AZIJA... Rytų AZIJA... Šiaurės ir vidurio AZIJA... AZIJOJE yra... LENTELĖ: valstybė, žemynas, teritorija km2; gyventojų sk.; sostinė.
Geografijos referatas (8 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |