Referatai Kursiniai Diplominiai

Dolomitas ir opoka Lietuvoje, jų naudojimas
Įvadas. Dolomitas. Dolomito panaudojimas. Dolomito išteklių panaudojimas (tūkst. kub. m). OPOKA. Opokos panaudojimas. Opokos gavyba. Naudota literatūra.
Geografijos referatas (4 pus.)


Duomenys apie Afrikos valstybes
Pagrindiniai duomenys apie Afrikos valstybes: valstybės pavadinimas, sostinė, pagrindinės pramonės ir ūkio šakos. 55 Afrikos valstybės.
Geografijos konspektas (1 pus.)


Egiptas
Geografinė padėtis. Geologinė sandara, reljefas, gamtiniai ištekliai. Klimato juosta, klimato bruožai. Gamtinė zona ir būdingi gamtos bruožai. Gyventojai ir jų ūkinė veikla. Įdomybės.
Geografijos referatas (1 pus.)


Egiptas
Bendra informacija. DIEVAI. Anubis. Hatora. Sekhmet. Horas. Izidė. Ozyris. Ra. Setas. Totas. FARAONAI. GAMTA. PIRAMIDĖS. MUMIJOS. RAŠTAS. Hieroglifų alfabeto fonogramos.
Geografijos referatas (12 pus.)


Egiptas
Įvadas. Geografinė padėtis. Reljefas. Sausumos vandenys. Baltasis Nilas. Žydrasis Nilas. Bendrasis Nilas. Klimatas. Gyventojai. Dievai. Faraonai. Išvados. Literatūra.
Geografijos referatas (7 pus.)


Ekonominė geografija
Ekonominės geografijos kurso objektas. Eko geografijos aktualumą Lietuvoje lemia. Eko geografijos reikšmėtarptautinės ekonomikos ir vadybos studijų sistemoje. Ekonominės geografijos mokslo raida. Globalinė pasaulio sistema. Vertikali globalinė pasaulio sistema. Horizontali globalinė pasaulio sistema. Išorinės globalinės pasaulio sistemos problemos. Vidinės globalinės pasaulio sistemos problemos. Pasaulio valstybių klasifikacija (grupės). BVP. Valstybės išsivystymo kriterijai. Nacionalinės ekonomikos konkurencingumopožymiai. Pagrindinės Transnacionalinių korporacijų (TNK) veiklos kryptys. Žmogaus galimybių išsivystymo indeksas. Globalinės pasaulio sistemos ūkio raida. Regionų formavimosi etapai. Regionų tripologija. Lokalitetas. Lokalitetų lygiai. Pasaulio gamtinių išteklių pasiskirstymas. Mineraliniai pasaulio ištekliai. Rekreaciniai pasaulio ištekliai. Pasaulio ūkio sektoriai. Šakinė pasaulio ūkio sistemos struktūra. Mokslo ir technikos pažangos etapai. Religinė pasaulio sistema. Etninė, kultūrinė pasaulio sistema. Pasaulio demografijos raidos ypatumai. Socialinė gyventojų sudėtis. Gyvenimo kokybė. Migracijos priežastys. Pasaulio urbanizacijos ypatumai. Pasaulio miestų tipai. Pasaulio tarptautinių organizacijų sistemos grupės. Pasaulio Prekybos Organizacijos funkcijos. Pasaulio raidos alternatyvos. ES įkūrimą lėmė... ES šalių sistema. Vakarų europos integracinių procesų efektyvumą lėmė... PŪS būdinga. vidurio ir rytų europos valstybių sistema. vidurio ir rytų europos valstybių ūkio raidos ypatumai. Baltijos jūros regiono valstybių sistema. Baltijos jūros regiono valstybių ūkio raidos ypatumai. Nepriklausomų valstybių Sandraugosngos (NVS) valstybių sistema. NVS valstybių ūkio raidos ypatumai. Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų valstybių sistema. Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų ūkio raidos ypatumai. Naujųjų pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno baseino industrinių valstybių sistema. Naujųjų pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno baseino industrinių valstybių ūkio raidos ypatumai. Tropikų Afrikos valstybių sistema. Tropikų Afrikos valstybių ūkio raidos ypatumai. NAFTA šalių sistema. JAV ekonomikos liberalizmo ypatumai. Pietų Amerikos valstybių sistema. Pietų Amerikos valstybių ūkio raidos ypatumai. MERCOSUR šalių sistema.
Geografijos špera/ paruoštukė (7 pus.)


Estija
Oficialus pavdinimas. Bendrosios žinios. Miškai. Naudingosios iškasenos. Klimatas. Geografiniai ekstremumai. Demografijos žinios. Etninė ir religinė sudėtis. Istorijos žinios. Administracinis suskirstymas. Piniginis vienetas. Ekonomikos rodikliai. Investicijos, bankai ir mokesčiai. Pramonė. Žymiausios bendrovės. Žemės ūkis. Turizmas. Socialinės žinios. Užsienio prekybos partneriai.
Geografijos referatas (6 pus.)


Europos valstybių duomenys
PLOTAS; GYVENTOJAI; VALDYMO FORMA; KALBA; TIKYBA; PINIGAS; SOSTINĖ; GYVENTOJŲ ŪKINĖ VEIKLA; Žemės ūkis, Pramonė, Aptarnavimas. KITI MIESTAI. 31 Europos valstybių duomenys.
Geografijos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Gaisrai
Įvadas. Gaisrai. Gaisrų tipai. Gaisrų dūmai. Gesintuvų naudojimas. Bendrosios nuostatos. Statistika. Gaisrų priežastys. Išvada. Naudota literatūra. Gaisrų metu išsiskiriančios įvairios medžiagos neigiamai veikia aplinką. Toksiškos yra ne tik gaisro metu išsiskiriančios degiosios dujos, bet ir milžiniški sveikatai kenksmingų dalelių kiekiai, per gaisrą pasklindantys į aplinką.
Geografijos referatas (10 pus.)


Gamtinės dujos, akmens anglis, nafta, branduolinė energetika
Gamtinės dujos. Panaudojimas. Akmens anglis. Akmens anglies panaudojimas. Nafta. Naftos fizinės savybės. Spalva. Tankis. Tirpumas. Liuminescencija. Nafta Lietuvoje. Panaudojimas. Branduolinė energetika.
Geografijos konspektas (5 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |