Referatai Kursiniai Diplominiai

Kompiuterizuotos informacinės sistemos projektas: UAB "Video nuoma"
Organizacijos veiklos aprašas. Veiklos proceso modeliai (DFD modelių hierarchija). Reikalavimų specifikavimo dokumentas. DB projektas. Normalizavimas (NF). ER diagrama. DB lentelės (Access). Vartotojo sąsajos projektas. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Duomenų kontrolės logika. Pagrindiniai IS vartotojo sąsajos langai. Bandomosios eksploatacijos rezultatų aprašymas (vartotojo pastabos ir pastebėtų klaidų aprašymas). Išvados. Literatūra. Priedai.
Informatikos kursinis darbas (31 pus.)


2000 metų Informatikos egzamino klausimai, atsakymai, užduotys
Informacijos ir informatikos samprata. Pranešimai ir signalai. Diskretieji ir tolydieji dydžiai. Informacijos kaupimo, saugojimo, perdavimo ir apdorojimo priemonės. Informacijos matavimas, matavimo vienetai. Informacijos kiekis. Informacijos kodavimas. Informacinio modeliavimo samprata. Informacinės technologijos priemonių raida. Kompiuteris ir informacinė visuomenė. Kompiuterio sandara ir pagrindiniai įrenginiai. Loginės schemos. Loginiai kompiuterio veikimo pagrindai. Kompiuterio atmintinė, jos talpa ir matavimo vienetai. Kompiuterio programinė įranga. Jos paskirtis, klasifikacija. Operacinės sistemos, jų paskirtis. Taikomoji programinė įranga. Algoritmo sąvoka ir savybės. Uždavinių sprendimo kompiuteriu etapai. Algoritmavimo bei programavimo kultūros elementai. Programavimas. Programos struktūra. Konstantos ir kintamieji. Procedūra ir funkcija. Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas. Sąlyginis sakinys. Loginės schemos. Logikos dėsniai. Loginė sudėtis. Loginis neigimas. Loginiai reiškiniai. Loginė daugyba.
Informatikos konspektas (28 pus.)


Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects vaizdo pamokų kūrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Kauno kolegijos charakteristika. Kauno kolegijos aprašymas. Kauno kolegijos Technologijų fakultetas. Multinedijos technologija. Rinkos analizė. Grafinių sąsajų palyginimas. Praktinė dalis. Darbo eiga. Grafinės sąsajos kūrimas. Grafinės sąsajos navigacija. Grafinės sąsajos navigacija. Vaizdo pamokų intro kūrimas. Vaizdo pamokų scenarijai. Naudota techninė ir programinė įranga. Personaliniai kompiuteriai. Adobe Photoshop CS. Adobe Flash CS. Adobe Dreamweaver CS. Final Cut Studio Motion. Naudojimosi reikalavimai. Išvados. Darbo tikslai. Pagrindinis tikslas įtvirtinti žinias įgytas per du su puse metų studijuojant multimedijos technologijas Kauno kolegijoje. Taip pat surinkti informaciją baigiamajam darbui , bei tobulinti praktinius, organizacinius ir projektinius įgūdžius. Išanalizuoti dabartinę mokymosi programos struktūra, rasti būdus kaip ją patobulinti naudojantis multimedijos technologijomis.
Informatikos ataskaita (27 pus.)


Agp magistralė
Tai kursinis darbas apie AGP magistralės veikimo principus, jos tobulėjimą ir perspektyvas. Taip pat analizuota PCIExpress magistralė. Magistralė – komunikacijos linija jungianti du ar daugiau kompiuterio įtaisus. Pagrindinis magistralės bruožas – bendroji duomenų perdavimo terpė. Magistralė jungia daugybę įtaisų, ir signalas, kurį siunčia vienas įtaisas, gali būti priimtas visų prie magistralės prijungtų įtaisų. Jei du įtaisai siųs signalus, jų signalai sutaps laike ir bus iškraipyti. Taigi vienu laiko momentu signalus gali siųsti tik vienas įtaisas.
Informatikos kursinis darbas (21 pus.)


Algoritmai
Paieška paprastame sąraše. Nuosekli paieška. Paieška interpoliavimas. Binarinė paieška. Posąrašio ribų nustatymo metodas. Posąrašio dydžio nustatymo metodas. Ribos numeris visada laipsnyje. Principas "Skaldyk ir valdyk". Rekurentinių lygčių sprendimas. Balansavimas (skaidymas į vienodas dalis). Dinaminis programavimas. Rūšiavimo algoritmai. -k- mačių kortežų rūšiavimas. nevienodo ilgio kortežų rūšiavimas. Rūšiavimas lyginant elementus. "Burbuliuko" metodas. Iterpimo metodas. Eksperimentinis statistinis algoritmų tyrimas. Dviejų programų eksperimentinis - statistinis tyrimas. Binarinis įterpimo algoritmas. Rūšiavimas išrinkimu. -Rūšiavimas piramide. Rūšiavimas suliejimu (sujungimu). Rūšiavimas suskaldymu (quick sort). Optimalus rūšiavimas. Išrinkimas. Max. elem. Išrinkimas iš n elementų sekos. Sekančio didžiausio elemento radimas (-jų max radimas). Geriausio (max) ir blogiausio (min) elem. Išrinkimas k-ojo didesnio elem. išrinkimas (be rūšiavimo). Alg - išrinkimas su randomizacija. Algoritmo išrinkimas be randomizacijos. Veiksmai su aibėmis (DS požiūriu). Kraskalo algoritmas. Paskirstymo metodas (heširavimo). Optimalūs binarinės paieškos medžiai. Operacijų apjungti ir rasti atlikimo algoritmas. Kraskalo algoritmų įpatumai. Aibes galime vaizduoti medžiais. Algoritmai grafuose. Paieška į gylį. Grafo labiausia susijusių dalių išskyrimo algoritmas. Paieška į gylį oreintuotame grafe. Stipriai susijusių dalių išskyrimas orientuotame grafe. Grafų susietumo matrica. Susietumo matricų daugyba. Trumpiausio kelio radimas. Uždavinys su vienu šaltiniu (Deikstros algoritmas).
Informatikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Algoritmai. Programavimas
PAIEŠKA PAPRASTAME SĄRAŠE. Nuosekli paieška. Paieška interpoliavimas. Binarinė paieška. Posąrašio ribų nustatymo metodas. Posąrašio dydžio nustatymo metodas. Ribos numeris visada 2 laipsnyje. Principas - ‘Skaldyk ir valdyk’. Rekurentinių lygčių sprendimas. Apie rekurentinės lygties tipo T(n)=aT(n\c)+f(n), kur a≥1, c≥1, f(n)-teigiama f-ja. Balansavimas (skaidymas į vienodas dalis. Dinaminis programavimas. RŪŠIAVIMO ALGORITMAI. K-mačių kortežų rūšiavimas. Nevienodo ilgio kortežų rūšiavimas. Rūšiavimas lyginant elementus. “Burbuliuko” metodas. Įterpimo metodas. Ekspermentinis statistinis algoritmų tyrimas. Dviejų programų ekspermentinis- statistinis tyrimas. Binarinis įterpimo algoritmas. Rūšiavimas išrinkimu. Iš pradžių išrenkame. Rūšiavimas piramide. Rūšiavimas suliejimu (sujungimu). Rūšiavimas suskaldymu (quick sort). Optimalus rūšiavimas. IŠRINKIMAS. Maksimalaus elemento išrinkimas iš n elementų sekos. Sekančio didžiausio elemento radimas (2-ų max radimas). Geriausio (max) ir blogiausio (min) elemento išrinkimas. k-ojo didesnio elem. Išrinkimas[be rušiavimo]. Išrinkimas be randomizacijos. Veiksmai su aibemis(DS požiuriu). Kraskalo alogoritmas. Paskirstymo metodas (heširavimo). Optimalūs binarinės paieškos medžiai. OPERACIJŲ APJUNGTI IR RASTI ATLIKIMO ALGORITMAS. ALGORITMAI GRAFUOSE. Paieška į gylį. Grafo labiausiai susijusių dalių išskyrimo algoritmas. Paieška į gylį orentuotame grafe. Stipriai susijusių dalių isškyrimas orentuotame grafe. Grafų susietumo matrica. Trumpiausio kelio radimas. Uždavinys su vienu šaltiniu (Deiks-tros algoritmas).
Informatikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Autocad mokomosios sistemos kūrimas
Programa skirta Kauno technologijos universiteto studentams, kurių modulis „Kompiuterinė grafika“. Programinio paketo AutoCAD 2002 mokomąją sistemą gali naudoti įstaigos ar pavieniai asmenys (dėstytojai, studentai ir t.t.). Sukurta mokomoji sistema supažindina su AutoCAD 2002 grafine sistema, vartotojui suteikia galimybę atlikti pagrindines AutoCAD funkcijas, kurių atlikimas yra tikrinamas. Sistemoje realizuotos užduotys sudarytos pagal A. Lenkevičiaus ir J. Maticko vadovėlį „Kompiuterinė grafika“ ir E. T. Romanyčevos (Э. Т. Романычева) knyga „Компьютерная технология инжинерной графики в среде AutoCAD 2000“. Sukurtoje mokomojoje sistemoje yra pateikiamos užduotys 93 užduotys. Mokomoji sistema nėra labai paprasta, nes reikia pagrindinių kompiuterinių įgūdžių. Ši sistema suteikia galimybę sutaupyti laiką ir dirbti savarankiškai
Informatikos diplominis darbas (47 pus.)


Automatai ir subautomatai
Ekvivalentinis skaidymas. Automatų ekvivalentiškumas. Automatų aibes ekvivalentinis skaidymas. Automato minimali forma. Baigtiniai automatai. Pagrindinės sąvokos ir savybės. Baigtinių automatų vaizdavimo būdai. Automato reakcijos nustatymas. Būsenų klasifikacija ir subautomatai. K – ekvivalentiškumas.
Informatikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Automatinės teksto redagavimo priemonės: Word 2003
Įvadas. Turinio sudarymas. Iliustracijų numeravimas. Išnašų įterpimas. Žodžių rašybos tikrinimas. Nuorodų įterpimas. Žodžių talpinimas rašyklės žodyne. Nesudėtingi pavydžiai. Sudėtingos užduotys.
Informatikos referatas (15 pus.)


Automobilio modelio valdymas laboratorijoje
ĮVADAS. LITERATŪROS APŽVALGA. Mikrovaldikliai. Mikroprocesoriai. AVR mikrovaldikliai. AVR ir PIC mikrovaldiklių privalumai ir trūkumai. RS-232 - nuoseklusis prievadas. TCP/IP protokolas. Montavimo plokščių gamyba. E.laboratorijos samprata. AUTOMOBILIO MODELIO PROJEKTAVIMAS IR KONSTRAVIMAS. Bendroji roboto struktūrinė schema. Pagrindinės plokštės ir programatoriaus gamybai panaudotos detalės. Mikrovaldiklio programatorius. Programatoriaus gamyba. Programavimas su „PonyProg“. AUTOMOBILIO MODELIO VALDYMO REALIZAVIMAS IR REZULTATAI. Automobilio modelio pagrindinė plokštė ir jos programavimas. Varikliukų valdymas. Automobilio modelio testavimas. Integracija į e.laboratoriją. Baigiamajame darbe apžvelgtos programuojamų mikrokontrolerių galimybės bei praktinis pritaikymas, išskirti mikrokontrolerių privalumai ir trūkumai. Projektavimo proceso metu sukurtos ir išbandytos dvi schemos – mikrovaldiklio „ATmega8“ programatorius ir pagrindinė mikrovaldiklio plokštė. Darbo metu gauti rezultatai suteikia galimybę juos panaudoti roboto gamyboje. Darbo tikslas – sukurti automobilio modelio nuotolinį valdymą, panaudojant mikrovaldiklį „ATmega8“, ir integracija į e.laboratoriją, buvo įgyvendintas.
Informatikos diplominis darbas (57 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |