Referatai Kursiniai Diplominiai

Objekto agentiškai orientuoto distancinio valdymo mokymo intelektualizavimas
TURINYS. ĮVADAS. TECHNOLOGIJŲ APŽVALGA. KOMPIUTERIO SĄSAJOS VALDYMO TECHNOLOGIJOS. Kompiuterio sąsajos valdymas su MS Windows NT tipo operacine sistema. JAVA Native Interface (JNI). Dinaminės bibliotekos sukūrimas C++ programavimo kalba. INTELEKTUALIZAVIMO TECHNOLOGIJOS. Agentinės technologijos. Priverstinis mokymasis. Neuroniniai tinklai. Q-mokymosi algoritmas. ANALITINĖ DALIS. REALIZACIJA. OBJEKTO SUKŪRIMAS. Pultelio prijungimas prie kompiuterio. Dažnių generavimas grįžtamiesiems procesams. Grįžtamojo ryšio perdavimas kompiuteriui. Radijo bangų siųstuvo sukūrimas ir pajungimas. OBJEKTO TIESIOGINIS VALDYMAS. Kompiuterių sąsajos valdymas su JAVA. Išvedimo į sąsają programos sukūrimas. Įvedimo kalibravimas. Grįžtamųjų procesų dažnio apskaičiavimas. OBJEKTO INTELEKTUALAUS MOKYMOSI IR VALDYMO ALGORITMAS. Tikslas. Tinklo sudarymas. Algoritmas. Važiavimo į šoną trajektorija. AGENTINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS. Neuroninį tinklą valdantis agentas. Išvedimą kontroliuojantis agentas. Valdymą atliekantis agentas. Kelio iš vienos būsenos į kitą nustatymas. Važiavimas iš esamos būsenos nustatyta kryptimi. Neuronų tinklo atnaujinimas pagal gautus grįžtamųjų procesų rezultatus. Nuolatinis įvedimo kalibravimas. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI.
Informatikos kursinis darbas (29 pus.)


Pagrindinės SPSS operacijos
DUOMENŲ LENTELĖS SUDARYMAS. DUOMENŲ LENTELĖS TVARKYMAS. Meniu Transform. Meniu Analyze. Meniu Graphs. Meniu Utilities.
Informatikos konspektas (4 pus.)


Photoshop CS2
Įvadas. Photoshop programos pritaikymas saviems darbams. Spalvų nuostatų keitimas. Parinkčių nustatymas. Asmeninio darbo lauko individualizavimas. Klavišų derinių sudarymas. Skriptų kūrimas siekiant našumo. Individualaus gradiento nustatymas. Kalibravimas ir profiliavimas. Visų Photoshop galimybių išnaudojimas pasitelkus grafinę planšetę. Photoshop programų paketo programos. Keletas įdomesnių Photoshop programos galimybių. Specialiųjų objektų sluoksnių kūrimas išsaugant kokybę. Nuotraukų padidinimas išsaugant kuo aiškesnį vaizdą. Skaitmeninės architektūros kūrimas panaudojant perspektyvos efektą. Photoshop filtrai. SHARPEN grupės filtrai. BLUR grupės filtrai. DISTORT grupės filtrai. ARTISTIC grupės filtrai. PIXELATE grupės filtrai. Kitos filtrų grupės. IŠVADOS. Literatūros sąrašas.
Informatikos referatas (14 pus.)


Procesoriai ir jų palaikymas
Įvadas. Procesoriai. x86 procesorių karos. CISC, RISC, VLIW instrukcijos. Dviguba konvejerizacija, slankaus kabelio įrenginys. Procesorių vaizdas, taktavimo matavimai. RAM sparta, CPĮ spartinančioji atmintis. CPĮ vystimasis, nuo 086 iki Pentium. Intel 8086 (1976m.) ir 8088 (1979m.). Intel 80186/80188 . Intel 80286 (1982m.). Intel 80386 (1988m.). Intel 80486 (1989m.). Intel Pentium (1993m.). Intel Pentium MMX (1995m.). Pentium Pro (1995m.). Pentium II (1997m.). Pentium III ir K6 III (1999m.). AMD Athlon (K7) (1999m.) . Intel Pentium IV (2000m.). Pentium Celeron. CPĮ betarpiškas palaikymas. Mikroschemų rinkiniai ir tiltai. Duomenys monitoriui. Įvadas į įvedimo ir išvedimo sistemą, tiltai. Mikrovaldikliai. Mikrovaldiklių vidinė atmintis. ATMEGA CONTROL BOARD. Sąvokų - santykių žodynėlis. Sąvokų žodynėlis. Sąvokų - Sąntykių testas. Sąvokų teatas. Literatūros sąrašas
Informatikos kursinis darbas (66 pus.)


Procesorius
Ištrauka iš darbo. Šiandien kompiuterių ir programinės įrangos industrija yra viena svarbiausių ekonomikos šakų. Kasmet pasaulyje parduodama dešimtys milijonų kompiuterių, kuriais mes ne tik greitai ir patogiai apdorojame informaciją, bet ir kuriame trimačius vaizdus, bei žaidžiame. Realybė sparčiai lenkia tik prieš kelerius metus darytas prognozes, kurios 2000-uosius metus laikė riba, kai mikroprocesorių darbo dažnis bus didesnis kaip 100 MHZ. Dabar jau nenustebtume, jei 2000-aisiais metais bus pasiektas, o gal ir viršytas 1000 MHz dažnis. Jau galime įsigyti asmeninį kompiuterį su "Intel" firmos 600 MHz dažnio procesoriumi "Pentium III". Iki 2000-ųjų "Intel" lustai pasieks stulbinančią 700 MHz spartą. Aš manau, kad per trejus, ateinančius metus turėtų sukurti maždaug porą tuzinų naujų procesorių, tokie gigantai kaip AMD, "Cyrix" ir žinoma "Intel".
Informatikos referatas (3 pus.)


Profesinės praktikos ataskaita
Praktikos darbo tikslas buvo susipažinti su įmonės veikla, jos darbu, bei pritaikyti Vilniaus Kolegijoje įgautas teorines bei praktines žinias. Praktiką atlikti pasirinkau privačioje V.L firmoje , esančią Sandelių g. Tauragė. V. L įmonei priklauso keletas parduotuvių įsikūrusiu toje pačioje gatvėje viena šalia kitos, viešbutis, laidojimo namai ir restoranas. Visuose šiuose objektuose yra kompiuterių kurie atskirose parduotuvėse yra sujungti į tinklą ir prijungti prie interneto kurį tiekia kabelinės televizijos atstovai. Kompiuteriai firmai reikalingi dokumentų apdorojimui bei buhalterijos tvarkymui, visos privačios firmos sistemos valdymui. Naudojant kompiuterius sutaupoma daug laiko ir pinigų kurio prireiktų pildant įvairius dokumentus, blankus ar kuriant reklaminius arba kitokius lankstinukus.
Informatikos ataskaita (16 pus.)


Programinė įranga
Įžanga. Programinė įranga. Taikomosios programos. Tekstų redaktoriai. Ekonominės paskirties programos. Leidybinės sistemos. Kompiuterinė grafika, animacija ir programinė vaizdo įranga. Duomenų bazių valdymo sistemos. Automatizuoto projektavimo sistemos. Matematinės ir statistinės programos. Kitos taikomųjų programų rūšys. Integruoti taikomųjų programų paketai. Sisteminės programos. Operacinės sistemos. Pagalbinės programos. Įrankinės sistemos. Programinė įranga organizacijoje. Išvados. Informacinėmis technologijomis vadinami procesai, kurių metu renkami, saugomi, analizuojami, pertvarkomi ir siunčiami vartotojams įvairūs duomenys. Šiuose procesuose pagrindinis dėmesys skiriamas ne duomenų prasmei, o patiems tvarkymo veiksniams, technologijai
Informatikos kursinis darbas (14 pus.)


Programuojamo lygiagretaus interfeiso adapterio tyrimas
Mikroprocesorinių sistemų laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas. Susipažinti su programuojamo lygiagretaus interfeiso adapterio (PLIA) mikroschemos KP580BB55 struktūra, funkcionavimu, darbo režimais ir jų programavimu, programuojamo ir pagal pertraukimo reikalavimą ir išvedimo organizavimu. Bendros žinios. Naudojami adresai. Darbo eiga. Mikroprocesoriaus ryšys su PLIA. Išvados.
Informatikos laboratorinis (8 pus.)


Programuojamo taimerio tyrimas
Darbo tikslas. Susipažinti su programuojamo taimerio KP580Bl/l53 struktūra, funkcionavimu, darbo režimais ir jų programavimu, procesoriaus pertraukimu pagal taimerio signalus. Konkreti užduotis. Sudaryti programą tirti taimerio funkcionavimui 0, 1 ir 2 režimais ir nubraižyti laiko diagramas. Programas sudaryti darbui realiame laike, t.y. skaičius N turi būti įrašomas į skaitiklį ir signalas GATE įjungiamas reikiamu laiko momentu. Aparatūra. Aparatūros sujungimo schemos. Programos blokinė schema. Laiko diagramos.
Informatikos laboratorinis (4 pus.)


Programuojamo taimerio tyrimas
Darbo tikslas. Susipažinti su programuojamo taimerio KP580BИ53 struktūra, funkcionavimu, darbo režimais ir jų programavimu, procesoriaus pertraukimu pagal taimerio signalus. Konkreti užduotis. Ištirti programuojamo taimerio 3-is darbo režimus, kurių kiekvienas priklausytų vienai iš grupių: taimeris naudojamas kaip skaitiklis; daliklis; taimeris valdomas programiškai (panadojant GATE signalus). Norint, kad procesorius nebūtų pastoviai apkrautas, reikia signalą OUT, kuris rodo, kad skaičiavimai atlikti paduoti į vieną iš pertraukimą apdorojančių linijų. Bendros žinios. Naudojami adresai. Režimas 0. Režimas 1. Režimas 2. Algoritmai. Laiko diagramos. Naudojama aparatūra. Išvados.
Informatikos laboratorinis (8 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 15 |