Referatai Kursiniai Diplominiai

Automobilių nuomos sistema
Įvadas. Užduotis. Reikalavimai automobilių nuomos valdymo sistemai. Užduoties analizė. Duomenų bazės ryšiai. Fizinis modelis. Programinės dalies aprašymas. Darbo rezultatai. Programos įdiegimas. Darbas su programa. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija užsienio kalba. Priedai. Duomenų bazės valdymo sistemos kodas. Ataskaitų spausdinimo programos kodas, skyrius "automobiliai".
Informatikos diplominis darbas (40 pus.)


Balso technologijos
Turinys. Balso technologijų raida. Balso technologijų pritaikymo sritys. Telekomunikacijų sritis. Internetinio bendravimo sritis. Medicinos sritis. Praktinis balso technologijų neįgaliesiems panaudojimas. Praktinis balso technologijų neįgaliesiems panaudojimas lietuvoje. Balso atpažinimo technologija. Lietuviškos atpažinimo problemos. Atpažinimas telefonijoje ir daugialypėse terpėse. Kompiuterio ir žmogaus galimybes; sintaksė. Fonetiniai dėsningumai. Garsynai. Kalbos sintezės technologija. Lietuviškas sintezatorius "Aistis". Išvados. Literatūros sarašas.
Informatikos referatas (13 pus.)


Bevielis internetas
ĮŽANGA. KAS TAI YRA BEVIELIS INTERNETAS. Bevielio interneto patogumas. Kaip veikia. Kaip pradėti naudotis. Ką reikia turėti norint naudotis bevieliu internetu. BEVIELIS INTERNETAS WLAN. Bevielio ryšio tinklas wlan. WIFI TECHNOLOGIJA. EDGE.Kaip tai veikia. EDGE,GPRS KORTELĖ. Bevielio Interneto Zonos. IŠVADOS IR SIŪLYMAI. LITERATŪRA.
Informatikos referatas (13 pus.)


C++ programavimo kalba
Įvadas į OOP, I/O biblioteka. Programavimo kalbos. Struktūrinis programavimas. C++ privalumai prieš C. I/O biblioteka. I/O operatoriai. Struktūros. Struktūra realiame pasaulyje. Struktūros sintaksė. Struktūrinis objektas. Struktūros elementų inicializacija. Struktūros elementų pasiekimas. Bitiniai laukai. Struktūros – funkcijų argumentai. Struktūrų masyvas. Struktūrų rodyklės (pointer). Junginiai (union). Direktyvos, klasės. Direktyvų panaudojimo pavyzdys. Macros. Macros pavyzdys. Klasės apibrėžimas. Klasės aprašo struktūra. Metodų aprašymas. Klasės elementų požymiai. Klasės savybės. Konstruktorius, destruktorius, draugiškos funkcijos. Konstruktoriaus savybės. Konstruktorių perkrovimas (overloading). Kopijos konstruktorius. Rodyklė this. Statiniai klasės duomenys. Objektų masyvai. Draugiškos funkcijos. Draugiškos klasės, paveldėjimas. Išvestinės klasės apibrėžimas. Paveldėjimas ir pasiekiamumas. Nepaveldimi metodai, herarchija. Funkcijų pakeitimas (overriding). Daugybinis paveldėjimas. Virtualios bazinės klasės, funkcijų perkrovimas Virtualios bazinės klasės. Kodėl naudojamas perkrovimas? Funkcijų perkrovimo apribojimai. Klasės metodų perkrovimo pavyzdys. Klasės metodų perkrovimas. Konstruktorių perkrovimas. Perkrovimas ir nevienareikšmiškumas. Perkrautos f-jos adresas. Operatorių perdengimas. Operatorių perkrovimas. Operatorių perdengimas. Perdengiami operatoriai. New ir delete perdengimas. Operatorių++ ir -- perdengimas. Polimorfizmas ir virtualios funkcijos. Kam reikalingos virtualios funkcijos? Dinaminio pririšimo (dynamic binding) aktyvizavimas. Kodėl naudojamos du polimorfizmo tipai? Virtualios ir nevirtualios funkcijos pavyzdys. Virtualus destruktorius. Daugybinis paveldėjimas, virtualios bazinės klasės. Abstrakčios klasės ir pure virtual funkcijos. Naudingos funkcijos, šablonai. Komandinė eilutė. Komandinės eilutės argumentų interpretavimas. Laiko skaičiavimas, naudojant time.h. Laiko skaičiavimas su MFC. Funkcijų šablonai (function template). Funkcijų šablonai su keletu argumentų. Šablonų ir macros skirtumai. Klasių šablonai. Šablonai, standartinė šablonų biblioteka. Klasių šablonų konkretizacija (Class Template Instantiation). Nontype Parametrai. Klasių šablonų nariai (Class Template Members). Klasių šablonai ir draugiškos klasės(funkcijos). Klasių šablonai ir paveldimum. Šablonų apibendrinimas. Konteineriai. Nuoseklūs konteineriai (vektoriai). Pagrindinės vektorių funkcijos. Nuoseklūs konteineriai (sąrašai). Dekai. Standartinė šablonų biblioteka (STL). Baziniai nuoseklūs konteineriai. Konteinerių modifikacijos (adapters). Stekai. Eilės. Iteratoriai. Algoritmai. Asociatyviniai konteineriai. Žemėlapiai (map). Aibės. Funkcijos objektai. Objektiškai orientuotas projektavimas.
Informatikos kursinis darbas (27 pus.)


COM objektų programavimas ArcGIS aplinkoje
Užduotis. Įvadas. GIS (Geografinių Informacinių Sistemų) programinė įranga. COM (Component Object Model). ESRI ArcObjects ir COM. Projekto vykdymas. Žemėlapio „Kursinis.mxd” kūrimas. Query.dll kūrimas. ICommand sąsaja. ICommand sąsajos nariai. IToolBarDef sąsaja. IToolBarDef sąsajos nariai. Query.dll veikimas. Išvados. Klasė ShowForm. Klasė PanToSelection. Klasė ZoomToSelection. Klasė ToolBarClass. Forma MyUserForm. Literatūra.
Informatikos kursinis darbas (24 pus.)


Computer programs: AutoCad 2007, 3Ds Max 9, SketchUp5
INTRODUCTION. ENUNCIATION. AutoCad. Autodesk Ds Max. SketchUp. COMPARISON. Autodesk AutoCad. Ds Max. SketchUp. CONCLUSION. Used literature. Supplement.
Informatikos referatas (11 pus.)


CRM informacinės sistemos tyrimas
Įvadas. Įmonės trumpas aprašymas. Diegiamos informacinės sistemos tikslai. Pagrindiniai kriterijai renkantis CRM. Egzistuojančių CRM informacinių sistemų tyrimas. CRM sistemos - kas tai? SugarCRM. Microsoft Dynamics™ CRM 4,0. SkytexCRM. ZohoCRM. Išvados. Naudota Literatūra. Mūsų darbo tikslas yra ištirti egzistuojančių CRM informacinių sistemų rinką ir parinkti tinkamiausią mūsų sugalvotai įmonei. Darbo uždaviniai. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. informacinės sistemos diegimo tikslų apibendrinimas. Egzistuojančių CRM informacinių sistemų tyrimas.
Informatikos namų darbas (15 pus.)


Darbo su elektroniniu paštu pradžia
Darbo su elektroniniu paštu pradžia. Ko reikia prieš pradedant naudotis elektroniniu paštu? Programos Windows Mail nustatymas. Elektroninių laiškų skaitymas. Elektroninių laiškų kūrimas ir siuntimas. Elektroninio pašto etiketas. Nepageidaujamo elektroninio pašto tvarkymas.
Informatikos pristatymas (5 pus.)


Darbo užmokesčio apskaita
Įvadas. Darbo užmokesčio apskaita. Sukurtos programos struktūra. Vartotojo vadovas. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Žengiant į XXI amžių, keičiasi ekonominiai ir organizaciniai verslo ir atitinkamai darbo apmokėjimo pagrindai. Darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbus ne tik darbo apmokėjimas, bet ir jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo ir jo šeimos gyvybines reikmes tam tikroje gamtinėje aplinkoje bei jo socialinį prestižą. Tai pagrindinis veiksnys, skatinantis kiekvienos šalies įmonių personalą našiai ir pelningai dirbti.
Informatikos referatas (11 pus.)


Darbo Windows XP aplinkoje pagrindai
Įvadas. Darbo su Microsoft Windows XP pradžia. Windows xp darbo lauko objektai. Pagrindiniai langų elementai ir veiksmai su langais. Veiksmai su Micrososft Windows XP objektais. Veiksmai su katalogais ir rinkmenomis. Rinkmenų ir katalogų paieška. Sistemos parametrų keitimas. Išvados. Lentelių sąrašas
Informatikos referatas (17 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |