Referatai Kursiniai Diplominiai

Dinaminis struktūrų masyvas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Programos kūrimo praktinė dalis. Užduoties analizė. Vartotojo sąsaja. Programos kodas. Programos testavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Darbo objektas. Dinaminis struktūrų masyvas. Tikslas. Sukurti nustatyto funkcionalumo programą, demonstruojančią praktinį struktūrų masyvo pritaikymą. Struktūrinis duomenų tipas. Uždaviniai. Apžvelgti informacijos šaltinius apie dinaminį sąrašą C++ kalboje. Atlikti užduoties analizę. Atlikti programos testavimą. Parašyti programos kodą.
Informatikos kursinis darbas (20 pus.)


Diskrečiosios dalelių sistemos įtempimų tenzorinio lauko skaičiavimas ir vizualizavimas simboliais
Darbo charakteristikos. Įvadas. Diskrečiųjų Elementų Metodas (DEM). Vizualizavimo įrankių biblioteka(VTK). Tenzorių vizualizavimas. Teorinė dalis. Įtempimų formulės. Įtempimai. Ryšiai tarp įražų ir įtempimų. Naudotos formulės. Vizualizavimo formulės. Tenzorių algoritmai. Tenzorių elipsoidai. Realizacija. 2D kontūro matmenų ir dalelių centrų koordinačių nuskaitymas iš duomenų laikmenos sudarant xml laikmeną bei gauto rezultato vizualizavimas. Sferų centrų koordinačių generavimo filtras. Sferų įtempimų tenzorių apskaičiavimo filtras. Ciklas per visas daleles, tikrinant kiekvieną dalelę, ar ji pateko į vieną kurią nors sferą. Ciklas per sferos daleles ir ciklas per kiekvienos sferos kaimynes, kurios priklauso arba nepriklauso sferai, skaičiuojant matricinę sumą pagal vektorinę formulę iš dviejų vektorių F ir l. Dalelių, esančių sferoje, kaimynių sąrašas. Vienos dalelės su jos visomis kaimynėmis, 2x2 suminės matricos sudarymas panaudojus vektorinę sandaugą dviejų vektorių ir naudojant cikalą i ir ciklą j. Įtempimų tenzoriaus apskaičiavimas. Naujos "VtkPolyData" gavimas. Įtempimų tenzorių vizualizavimas naudjant vtkTensorGlyph filtrą. Tyrimas. Vizualizavimo rezultatai. Vizualizavimo problemos. Efektyvumo tyrimas. Rezultatai ir išvados. Literatūra.
Informatikos diplominis darbas (46 pus.)


Duomenų apdorojimo organizavimas alytaus kolegijos vadybos ir administravimo fakultete
Įvadas. Informacijos sistemos samprata. Informacinių sistemų paskirtis. Informacinių sistemų tipai. Informacinių sistemų funkcinė struktūra. Įmonės informacinė sistema. Įmonės aprašymas. Susipažinimas su Alytaus kolegija. Vizija. Misija. Alytaus kolegijos vidinė aplinka. Įstaigos valdymo struktūra. I Įmonės informacinės sistemos. Microsoft Word. Microsoft Exel. Elektroninis paštas. Internetas. Studento programa. Programos iškvietimas. Studentų kortelės. Studentų sąrašų peržiūra. Apmokėjimas už mokslą. Ataskaitos. Išvados.
Informatikos kursinis darbas (26 pus.)


Duomenų bazės "Sporto klubo komplekso" sukūrimas
Koncepcinio ir fizinio modelio kūrimas. Anotacija. Įvadas. Projekto pavadinimas. Dalykinės srities aprašymas. Pagrindinė dalis. Koncepcinis modelis. Domenų sarašas. Duomenų įrašų sąrašas. Esybių sąrašas. Ryšių sąrašas. Esybių aprašymas. Ryšių aprašymas. Fizinis modelis. Domenų sąrašas. Nuorodų sąrašas. Stulpelių sąrašas. Lentelių sąrašas.
Informatikos kursinis darbas (35 pus.)


Duomenų bazių apsauga
Turinys. Santrumpos. Įvadas. Tyrimų objektas. Darbo tikslas. Problema. Problemos svarba. Pagrindinė dalis. IBM DB. INFORMIX. Microsoft SQL Server. Oracle. Daugiau nei pamato akis. Išvados. Literatūra. Terminų žodynas. Duomenų bazių apsauga yra visų reikalas. Atakos į kompiuterines sistemas stiprėja savaitėmis. Nesena pramonės apžiūra, atlikta Riptec Inc., nustatė, kad vidutinis kompiuterinių atakų akaičius nuo 2002 metų sausio iki liepos mėnesio padidėjo 79%. „TruSecure“, kuri atlieka „įsilaužėlių“ internetinių puslapių tikrinimus, ištyrė įsilaužimų padidėjimą, patvirtinančių, kad hackeriai...
Informatikos referatas (14 pus.)


Duomenų bazių programavimas
Įvadas. Duomenų bazės aprašymas. Duomenų bazės lentelių aprašymas. Lentelė pilotai. Lentelė pilotu_poros. Lentelė lektuvu_sarasai. Lentelė lektuvu_nr. Lentelė miestai. Lentelė reisai. Lentelė keleiviai. Lentelė bilietai. Išvados. Literatūra. Šiame kursiniame darbe atliktos užduotys skirtos susipažinti ir išmokti procedūrinės duomenų bazių programavimo kalbos PL/SQL. Kuriant programos lenteles, bus susipužinama su programos įrankiais ir jų galimybėmis. Kursinis darbas kuriamas atvaizduoti oro uosto duomenų bazę, jos topologiją ir veikimo principus. Duomenų bazės struktūroje bus aprašytos visos sukurtos lentelės. Kiekvienai lentelei skirtas tam tikras kodas, jo pagalba sukuriami šis duomenų bazės objektas. Sukurta duomenų bazė skirta pavaizduoti supaprastintą oro uosto duomenų bazę.
Informatikos referatas (8 pus.)


Duomenų tvarkymas
Kompiuteris atlieka veiksmus tam, kad iš vienų duomenų, vadinamų pradiniais, būtų gauti kiti duomenys - rezultatai. Dažniau mums rūpi ne patys veiksmai, o jų rezultatas. Suvokdami duomenis, geriau suvoksime, kas vyksta pačiame kompiuteryje. Duomenys koduojami, saugomi, vaizduojami ekrane, pakuojami. Duomenys - formalizuotas informacijos vaizdinys, tinkamas perduoti kitiems, suvokti ir apdo- roti. Duomenys gali būti apdorojami neautomatizuotai arba panaudojant automatines priemones. Kompiuteriai apdoroja duomenis, o ne informaciją, jie apdoroja tik formalizuotą, kompiuteriams suprantamu formatu pateiktą informaciją.
Informatikos konspektas (0 pus.)


Elektroninės lentelės (skaičiuoklės)
Skaičiuoklė ms excel. Pagrindinės sąvokos ir ms excel lango struktūra. Ląstelės ir srities adresas. Duomenų tipai. Duomenų įvedimas. Duomenų redagavimas. Ląstelės turinio redagavimas. Ląstelių turinio naikinimas. Eilutės įterpimas virš aktyvios ląstelės. Stulpelio įterpimas aktyvios ląstelės kairėje. Eilutės, kurioje yra aktyvi ląstelė, panaikinimas. Stulpelio panaikinimas. Ląstelės įterpimas. Ląstelės naikinimas. Eilutės ir stulpelio įterpimas bei naikinimas. Formulės įrašymas į ląstelę. Funkcijos. Ląstelės koordinatės.
Informatikos laboratorinis (8 pus.)


Elektroninis parašas
Duomenų apsaugos laboratorinis darbas Nr2. Sertifikatai. Sertifikato teikiamos galimybės. Sertifikato įsigijimas. Sertifikato naudojimas Interneto naršyklėse. Internet Explorer 4.5. Internet Explorer 5. Skaitmeninis parašas. Kas yra skaitmeninis parašas. Skaitmeninio parašo naudojimas. Skaitmeninio parašo naudojimas elektroninio pašto programose. TheBAT. MS Outlook Express 5.
Informatikos laboratorinis (2 pus.)


Evoliuciniai algoritmai robotikoje
Įvadas. Evoliuciniai algoritmai. Kas yra evoliuciniai algoritmai. Kur naudojami evoliuciniai algoritmai. Genetiniai algoritmai - neuroninių tinklų mokyme. Autonomio roboto valdymas naudojant genetinį programavimą. Genetinio algoritmo panaudojimas roboto navigacijoje. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas apžvelgti kelis pavyzdžius, kokiu būdu ir kaip yra panaudojami evoliuciniai algoritmai robotikoje. Robotų projektavimo mokslas paskutinį dešimtmetį vystosi labai sparčiai. Kuriami stacionarūs, važiuojantys, šliaužiantys, ropojantys, einantys, plaukiojantys, skraidantys robotai. Jie sugeba matyti, girdėti, bendrauti tarpusavyje ir netgi kalbėti su mumis. Dar daugiau – jie sugeba planuoti savo veiksmus.
Informatikos referatas (13 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |