Referatai Kursiniai Diplominiai

Gamybinės praktikos ataskaita IĮ "Miesto siena"
Įvadas. Sandėlio duomenų bazės funkcinė schema. Lentelės. Ryšiai tarp lentelių. Formos. Ataskaitos. Išvados. Pateiktoje duomenų bazėje suprojektuotas automatizuotas duomenų įvedimas, kuris palengvina prekių ir darbuotojų apskaitą Microsoft Access terpėje Pagrindiniai sukurtos DB uždaviniai yra šie . Naujų darbuotojų įvedimas, priskiriant jiems kodus. Naujų prekių įvedimas, priskiriant jiems kodus. Užsakytos technikos priskyrimas užsakovui. Duomenų bazėje pagrindinis darbuotojų apskaitos kontroliavimas vykdomas panaudojant ataskaitas, kurios suformuotos pagal realius duomenis.
Informatikos ataskaita (18 pus.)


Geografinių informacinių sistemų kursinis darbas
TURINYS. ĮVADAS. GIS. GIS duomenų modeliai. ArcGIS sudėtinės dalys. COM TECHNOLOGIJA. TEORIJA. PROBLEMOS APRAŠYMAS. Kursinio darbo užduotis. Formulavimas ir sprendimas. PROGRAMOS STRUKTŪRA. REALIZACIJA. ALGORITMAS. Bendras matavimo įrankio veikimo algoritmas.Taškų identifikavimas.Kelių matavimų režimo veikimas. ŽEMĖLAPIO SUKŪRIMAS. PROGRAMOS IDIEGIMAS. PRAKTINIS PROGRAMOS APRASYMAS. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA.
Informatikos kursinis darbas (6 pus.)


Google
Apie Google. Apie Google technologiją. Google reikšmė. Kodėl naudotis Google? Ypatingos Google savybės. Vaizdų paieška. PDF failų paieška. Atmintinėje išsaugotos nuorodos. Panašūs puslapiai. Nuorodų į jūsų puslapį paieška. Ribojimas pagal vardų zoną. Man sekasi!
Informatikos referatas (7 pus.)


Įmonės informacinės sistemos
Įvadas. IS saugumo kontrolė. Verslo informacijos kokybė. Informacijos saugumo valdymo sistema. UAB "Regila" informacinė sistema. Verslo įmonės charakteristika. Personalo sudėtis ir kvalifikacija. Įmonėje naudojama įranga bei technologijos. UAB "Regila" įmonės verslo aplinka. UAB "regila" gamybos proceso organizavimas. UAB "Regila" įmonės komercinės veiklos analizė. UAB "Regila" gamybos proceso organizavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Tikslas: Parinkti organizaciją ir kompiuterizuojamą jos veiklos sritį. Uždaviniai. Sudaryti organizacijos veiklos aprašymą (pagal nurodytą formą). Parinkti organizaciją ir kompiuterizuojamą jos veiklos sritį. Sukurtos modernios ir efektyvios informacijos ir komunikacijos technologijos sudaro galimybes plėtoti verslo procesus ir jas taikyti tiesioginėje verslo įmonių veikloje. Vadybos funkcijoms atlikti kuriamos kompiuterinės informacinės sistemos. Jų kūrėjams reikalingos kompleksinės vadybos, ekonomikos, taikomosios informatikos ir teisės žinios.
Informatikos kursinis darbas (21 pus.)


Informacija
Informacija. Informacijos ir žinių palyginimas. Informacija ir komunikacija. Informacija savybės. Informacijaos dėsniai: informacijos kiekio augimas, senėjimas ir sklaida. Informatika. Informatikos raida. Informacijos rūšys. Informacijos šaltiniai skirstomi į tris bendriausias grupes... Informacijos mainai. Informacijos procesai: kaupimas, saugojimas, apdorojimas, perdavimas, paieška. Informacija perduodama pranešimu... Bitas, baitas.
Informatikos referatas (7 pus.)


Informacijos apsauga
Informacijos apsauga. Atsarginės kopijos. Kompiuterio maitinimo triktys. Trikčių poveikis. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai. Virusai. Kompiuteriniai virusai. Kaip užsikrečiama virusais. Virusų tipai. Kiti virusai. Kova su virusais. Kovos su virusais priemonės. Antivirusinė programinė įranga. Įmonės "kietaviškių gausa" charakteristika. Tyrimai. Apsauga nuo informacijos praradimo. Dažniausiai įmonės kompiuteriuose pasitaikantys virusai. Elektroniniu paštu plintantys virusai. Įmonės kovos su virusais būdai. Išvados.
Informatikos kursinis darbas (24 pus.)


INFORMACIJOS APSAUGOS PAGRINDAI
Saugos užtikrinimo telekomunikacijų kanaluose problemos. Informacijos apsaugos vystymosi etapai. Nesankcionuotos kreipties kelių ir galimų grėsmių charakteristika. Apsaugos politika ir jos modeliai. Bendros sąvokos ir apibrėžimai. Rinkiminė apsaugos politika. Įgaliotoji apsaugos politika. Patikimo skaičiavimo bazė. Apsaugos politikos realizavimo principai. Informacijos apsaugos sistemos kūrimo principai. Apsaugos sistemų kūrimo etapai. Rizikos analizė. Apsaugos plano sudarymas. Apsaugos sistemos realizacijos etapai. Apsaugos sistemos valdymas. Kriptografijos pagrindai. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Šifrai su slaptais raktais. Teorinis ir praktinis atsparumas. Kriptoanalitinės atakos. Pranešimų autentifikacija. Šifrai su viešais raktais. Kriptografinių metodų klasifikacija. Pakeitimo metodas. Perstatymo metodas. Gamavimo metodas. Kriptografinio metodo parinkimas. Kriptografiniai algoritmai ir sistemos. Blokiniai ir srautiniai šifrai. DES algoritmas. Eksponentinis raktų platinimas. RSA kriptosistema. Autentifikacijos schemos ir algoritmai. Raktų generavimas ir paskirstymas. Asmens identifikacija ir tikrumo nustatymas. Slaptažodžių parinkimas. Slaptažodžių kodų apsauga. Slaptažodžių kodų nešikliai. Kalbos signalų įslaptinimas. Pagrindiniai telefoninio ryšio organizavimo principai. Kalbos signalų įslaptinimo tel. kanale metodai. Analoginiai skrembleriai. Dažninis skrembliavimas. Laikiniai skrembleriai. Kombinuoti skrembleriai. Skremblerių panaudojomo ypatumai. Kalbos signalų skaitmeninės įslaptinimo sistemos. Kalbos signalų skaitm. perdavimo metodai. Juostiniai vokoderiai. Tiesinio prognozavimo vokoderiai. Kalbos signalų skaitmeninio įslaptinimo sistemų panaudojimo ypatumai. Įslaptintų kalbos signalų apsaugos įvertinimas. Duomenų bitų srauto šifravimas. Duomenų bitų srauto šifravimas su gryžtamuoju ryšiu. Duomenų srauto blokų šifravimas. Šifravimas blokais. Pranešimų srauto apsauga. Saugus ryšys su išoriniu pasauliu. 9. Informacijos saugos užtikrinimo telekomunikacijų kanaluose standartai ir rekomendacijos.
Informatikos konspektas (87 pus.)


Informacijos įvedimo įrenginiai
Įvadas. Informacijos įvedimo įrenginiai. Klaviatūra. Pelė. Skaitytuvas. Kiti įvedimo įrenginiai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame darbe buvo aprašyti geriausiai žinomi informacijos įvedimo įrenginiai, jų įvairovė ir paminėta keletas kitų. Šiais laikais informacinės technologijos labai sparčiai lekia į priekį ir tikrai yra sunku žingsnis į žingsnį sekti visas naujoves. Vis tik populiariausi įrengimai nėra išstumiami ir naudojami lig šiolei, nebent tik labiau patobulinti nei prieš 10 ar daugiau metų. Susigaudyti tikrai yra sunku, tačiau domintis palaipsniui tampa aišku kokį skaitytuvą pasirinkti, kad jis pateisintų visus mūsų keliamus reikalavimus, kokią pelę ar klaviatūrą įsigyti, kad būtų patogu dirbti.
Informatikos referatas (17 pus.)


Informacijos įvesties ir išvesties įrenginiai
Kompiuteris turi daug įvairiausių išorinių įrenginių, kurie jam talkina. Vienais įrenginiais žmogus perduoda informaciją kompiuteriui – tai įvesties įrenginiai, kitais – kompiuteris pateikia apdorotą informaciją žmogui – tai išvesties įrenginiai. Įvesties ir išvesties įrenginių yra daug ir įvairių, jie nuolat tobulinami, keičiami, atsiranda naujų. Aptarsime dažniausiai vartojamus: klaviatūrą, pelę, skaitytuvą, vaizduoklį, spausdintuvą, vertiklį.
Informatikos referatas (5 pus.)


Informacijos mainai - aktyvus procesas
Įvadas. Informacijos samprata. Informacijos ir žinių palyginimas. Informacijos mainų apibūdinimas. Informacijos mainai - aktyvus procesas. Informacijos siuntimo būdai. Naudota literatūra.
Informatikos referatas (6 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |