Referatai Kursiniai Diplominiai

Informatikos egzamino klausimai
Informacija. Informacijos ir informatikos samprata. Diskretieji ir tolydieji dydžiai. Informacijos kodavimas. Informacijos kaupimo, saugojimo ir apdorojimo priemonės. Informacijos matavimas, matavimo vienetai. Informacijos kiekis. Informacijos modeliavimo samprata. Informacijos sąveika - komunikacija. Informacinių technologijų raida. Kompiuteriai ir informacinė visuomenė. Loginiai kompiuterių pagrindai. Logikos algebra. Konstantos ir teiginiai. Loginis neigimas. Dvigubo neigimo dėsnis. Inverteris. Loginė daugyba ir jos savybės. Sutapimo elementas. Loginė sudėtis ir jos savybės. Surinkimo elementas. Loginiai reiškiniai. Teisingumo lentelės. Logikos dėsniai. Kompiuteriai. Skaičiavimo sistemos. Aritmetiniai veiksmai pagal dvejetainę skaičiavimo sistemą. Kompiuterio sandara ir pagrindinai įrenginiai. Loginės schemos. Loginiai kompiuterio veikimo pagrindai. Kompiuterio atmintis, talpa ir matavimo vienetai. Kompiuterio programinė įranga. Jos paskirtis, klasifikacija. Algoritmai. Algoritmo sąvoka ir savybės. Konstantos ir kintamieji. Duomenų tipai ir operacijos su tų tipų duomenimis. SĄVOKOS.
Informatikos konspektas (8 pus.)


Informatikos įvadas
Kompiuterio sandara, architektūra, rūšys (plačiau apie IBM kartas), pagrindiniai parametrai, istorija. Operacine sistema WINDOWS 95/98/2000/XP. Jų privalumai. Įėjimas į sistemą. Tinklas. Įvairūs programų paleidimo būdai. Programų langai ir jų valdymas. Startinis meniu. Diskai, katalogai, bylos. Naujų kūrimas, senų šalinimas, kopijavimas ir perkėlimas. Bylų paieška. Archyvatoriai. Internetas. Informacijos paieška. Elektroninis paštas. Teksto redaktorius Ms Word. Naujo dokumento atidarymas, anksčiau sukurto įkėlimas ir išsaugojimas, lapo paraštes, formatas, orientacija. Puslapių numeravimas. Kolontitulai. Simboliu formatavimas (šriftai, jų dydžiai, įvairūs formatai). Ms Word Pastraipų formatavimas Word’e. MS Word. Lenteles. Lentelių (pastraipų) rėmeliai ir fonai. Lapo rėmeliai. MS Word. Įvairių objektu įterpimas. Įvairių objektų perkėlimas iš vienos bylos į kitą. Formulių rašymas Microsoft Equation 3.0 pagalba. Teksto apdorojimas Word Art 3.0 priemonėmis. Teksto kolonėles. Tabuliacija. Grafinės galimybės. Drawing instrumentų juosta. Teksto laukai ( Text box ). Jų redagavimas. Objektų rėmeliai ir fonai. Serijiniai laiškai, automatinis turinys, išnašos, komentarai. Formos. View keitimas, įrankių juostos, įvairių mygtukų iškėlimas. Dokumento spausdinimas. Spausdintuvo parametru keitimas. Pagrindines Exelio sąvokos. Lapo parametrai. Veiksmai su stulpeliais ir eilutėmis. Celių koordinatės. Celių formatavimas. Diagramos. Formules. Pagrindines funkcijos. Duomenų bazės. Pristatymo kūrimo programa MS Power Point. Pagrindiniai darbo principai. Įvairių objektų įterpimas į pristatymą. MS PowerPoint. Skaidriu formatavimas. MS PowerPoint. Objektu animacija. MS PowerPoint. Nuorodos pristatyme.
Informatikos konspektas (21 pus.)


Informatikos konspektai
Techninė kompiuterio įranga (procesorius, atmintinė, klaviatūra, pelė, vaizduoklis, spausdintuvas). Programinė kompiuterio įranga. Kompiuterių tinklai. Bylos ir aplankai (katalogai), jų tvarkymas, pakavimas. Kompiuterinio modeliavimo samprata. Informacijos apsauga kompiuteryje. Kompiuterių raida. Algoritmo ir programos samprata. Programavimo kalbos. Duomenų samprata. Algoritmavimo stilius ir kultūra. Uždavinių sprendimo etapai. Informacijos klasifikacija. Informacijos procesai. Informacijos saugyklos ir šaltiniai. Informacijos diskretinimas. Informacijos kodavimas. Pagrindinės grafinio redaktoriaus galimybės. Informacijos ir komunikacijos technologijos samprata. Teisiniai informacijos aspektai. Informacinės visuomenės samprata. Pagrindiniai teksto elementai. Pagrindiniai veiksmai su tekstų redaktoriumi. Lentelių kūrimas. Duomenų bazės samprata. Internetas. Informacijos paieška internete. Elektroninis paštas. Hiperteksto ir įvairialypės terpės (multimedijos) samprata.
Informatikos konspektas (30 pus.)


Informatikos paruoštukė
Operacinių sistemų principų santrauka. OS kaip iliuzionistas. OS kaip sudėtinga sistema. OS kaip istorijos mokytojas. OS VIETA KOMPIUTERYJE. OS STRUKTŪRA. OS TIPAI. OS FUNKCIJOS. PROCESAI IR JŲ VALDYMAS. GIJOS. .PROCESŲ SINCHRONIZAVIMAS, KRITINĖS SEKCIJOS, AKLAVIETĖS. PERTRAUKTYS. ATMINTIES VALDYMAS. ATMINTIES APSAUGA. .TINKLO OS. KLIENTO-SERVERIO SISTEMOS. Tinklo OS variantai. FAILŲ SISTEMOS IR JŲ VALDYMAS. Failų sistema VFAT. Failų sistema FAT. Failų sistema FAT32. Failų sistema NTFS. WINDOWS ŠEIMOS OS. Windows vystymasis. UNIX IR JOS FAILŲ SISTEMA. DBVS. PAGRINDINĖS JŲ FUNKCIJOS. DBVS - duomenų bazių valdymo sistema. DBVS funkcijos. MYSQL DB KŪRIMAS IR UŽPILDYMAS. MYSQL DUOMENŲ TVARKYMAS IR SKAIČIAVIMAI. MYSQL INFORMACIJOS GAVIMAS (UŽKLAUSOS).
Informatikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Informatikos paruoštukė
Informacija. Informacijos saugojimas (kaupimas). Informacijos apdorojimas. Informacijos perdavimas. Pranešimas. Tolydieji ir diskreteiji dydžiai. Informacijos kiekis, baitas, bitai, kodavimas. Skaičiavimo sistemos: pozicinės, nepozicinės. Teiginys. Logikos algebra. Loginės konstantos. Loginiai kintamieji. Loginė schema. Loginiai elementai. Kompiuterinė programa: sisteminė programinė įranga, taikomoji programinė įranga. Operacinės sistemos. Operacinės programinės įrangos paskirtis... Taikomosios programos dažniausiai skirstomos į... Grafinė aplinka Windows. Daugiaprograminis darbo režimas. Darbo stalo metafora. Sisteminis duomenų komponavimas. Operacinė sistema Windows 95. Pagrindinės operacijos su Windows 95. Langų struktūra, failų tvarkymas su Windows 95. Duomenų tipai. Skirtingų duomenų tipų saugojimas kompiuterių atmintyje ir jų interpretavimas išvesties įrenginiuose.
Informatikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Informatikos terminai
Kai kurių terminų apibrėžimai. LLC. MAC. MAU. NIC. MTU. Peer – to – peer. PPP. Protokolas. Twisted pair. Backbone network. Bus. Frame. IP. LAN monitor. CAU. Duplex. Full duplex. Half duplex. Ethernet. FDDI.
Informatikos konspektas (1 pus.)


Informatikos terminai
Informacija. Skaičiavimas. Informatika. Informatikas. Pranešimas. Perduodamas pranešimas. Tolydieji ir diskretieji dydžiai. Diskretusis signalas. Tolydusis signalas. Tolydžiosios skaičiavimo mašinos. Bitas. Abėcėlė. Talpos matavimo vienetas. Baitas. Teiginys. Logikos algebra. Neigimo operacija. Loginės konstantos. Loginis reiškinys. Teisingumo lentelė. Loginė schema. Loginės operacijos. Atminties elemento schema. Trigeris. Registras. Komanda. Programa. Atmintis. Algoritmas. Pradiniais duomenys. Galutiniai duomenys. Algoritminės kalbos. Programavimo kalbomis. Kintami duomenys. Reiškinys.
Informatikos konspektas (3 pus.)


Internetas
Įvadas. Istorija. Ištrauka iš darbo. Internetas - pasaulinė kompiuterių tinklų sistema, apimanti milžinišką kiekį duomenų, progamų, dukumentų bei kitokios informacijos ir įgalinanti naudoti asmeninį kompiuterį tos informacijos paieškai. Intenetas teikia daugybę pasalugų, iš kuril populiariausios: hipertekstinių dokumentų skaitymas - pasaulinis Voratinklis, keitimasis laiškais - elektroninis paštas, informacijos siuntimas bylomis, konferncijos bei pokalbiai Internete. Intenetas - tai ne atskiras didelis tinklas, tai tinklų tinklas. Tūkstančiai vietinių tinklų jungiasi į didesnius tinklus, pastarieji vėl susieti su kitais ir t. t.
Informatikos referatas (4 pus.)


Internetas (2)
Įžanga. Interneto istorija. WWW (world wide web). Svarbiausieji įvykiai interneto istorijoje. Interneto augimas. Ar žinai, kad. Internetas lietuvos įmonėse. Šalies tinklalapių tyrimas. Bendravimas internete. 1969 metais Gynybos pažangių tyrimo projektų agentūroje (DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency) dirbęs darbuotojas sugalvojo sujungti laidais kelis kompiuterius, kad jie galėtų “pasišnekėti” vienas su kitu. Vienu kompiuteriu parašytą žinutę gavo kiti prijungti kompiuteriai. Tokia keturių kompiuterių grupė buvo pavadinta duomenų perdavimo tinklu (network). Tinklas buvo pavadintas DARPANET vardu...
Informatikos referatas (11 pus.)


Internetas (3)
Įvadas. Interneto atsiradimas. Interneto teikiamos galimybės. World Wide Web (WWW). Elektroninis paštas. Elektroninės konferencijos ir diskusijos UseNet. IRC (Internet Realy Chat) Pokalbų retranslaivimas internete. FTP. Gopher. Telnet. Interneto mazgų adresai. Internetas Lietuvoje. Ka internete veikia lietuviai. Kur dažniausiai naudojamasi internetu. Informacijos gavimo forma. Kur sužinoma apie naujienas internete. Reklama internete. Keletas su internetu susijusių įdomių faktų. Išvados. Priedai. Naudota literatūra.
Informatikos referatas (15 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |