Referatai Kursiniai Diplominiai

Kompiuterių apsauga
TURINYS. ĮVADAS. BENDROJI DALIS. UGNIASIENĖ - KAS TAI? KAM NAUDOJAMA UGNIASIENĖ. "LINUX" KOMPIUTERIS-UGNIASIENĖ. Struktūra. Reikalavimai. "Linux" branduolio pasirinkimas. Sistemos ruošimas. Branduolio kompiliavimas. Tinklo konfigūravimas. Ugniasienės apsaugojimas. PROGRAMOS-UGNIASIENĖS. "ZoneAlarm Pro". Reikalavimai. Apie pačią programą. Programos privalumai. ICQ, mIRC ir panašių programų naudojimas. Elektroninis paštas. Interneto naršyklė. IP adresų blokavimas. Reziumė. IŠVADOS. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Informatikos kursinis darbas (19 pus.)


Kompiuterių architektūra
ĮVADAS. ANALITINĖ DALIS. Trumpa ISO 17799 standarto apžvalga. Saugumo auditas. Tęstinumas. Nenumatytų situacijų valdymo planas. PROJEKTINĖ DALIS. Informacijos apsaugos sistemų diegimo organizacijose parinkimo principai. Apsaugos sistemų diegimo įmonėse plano rengimo principai. Konkrečios technikos parinkimo ir įdiegimo tipinis projektas. Infastruktūrinės priemonės. Pastatai. Techninė įranga. Darbo organizavimas. Personalas. Netikėtumų planavimas. Techninės priemonės. Techninė įranga. Programinė įranga. Telekomunikacinės priemonės. Techninė įranga. Programinė įranga. IŠVADOS IR SIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS
Informatikos kursinis darbas (29 pus.)


Kompiuterių išoriniai įrenginiai: procesorių palyginimai
Įvadas. Procesoriai. CPU ir FPU. Procesorių maitinimas ir aušinimas. Šiuolaikiniai procesoriai. Intel procesoriai. Intel šeimos procesoriai. IBM procesoriai. AMD pademonstravo dvigubą lustą desktop kompiuteriams. TYAN - procesorių sistema. Lankstus Epson procesorius. Greičiausias PowerPC procesorius. Šaltiniai. Kiekvieno kompiuterio širdis – jo procesorius. Tokiu bendriniu vardu vadinamas įtaisas, kuriame atliekamos visos skaičiavimo operacijos (pavyzdžiui, skaičių sudėtis, daugyba ir k.t.), loginės operacijos (pavyzdžiui, dviejų skaičių palyginimas, patikrinimas, ar prieš tai įvykdytos skaičiavimo operacijos rezultatas teigiamas, ir pan.), skaičiavimų valdymo operacijos (pavyzdžiui, jei rezultatas lygus nuliui, tai skaičiuoti toliau, jei nelygus nuliui, tai rezultatą spausdinti, ir pan.), duomenų mainų su pagrindine ir išorine atmintine operacijos (pavyzdžiui, skaičiavimo rezultatų įrašymas į diską ir pan.).
Informatikos referatas (15 pus.)


Kompiuterių komunikavimas
OSI modelis. Įvadas į OSI modelį. Duomenų srautai. OSI modelio lygiai. Taikymo lygis (Application layer). Atvaizdavimo lygis (Presentation layer). Sesijos lygis (Session layer). Transporto lygis (Transport layer). Tinklo lygis (Network layer). Ryšio lygis (Link layer). Fizinis lygis (Physical layer). Svarbūs terminai naudojami toliau tekste. LAN protokolai. Ethernet/ IEEE 802.3 protokolai. Kolizijos aptikimas ir atsistatymas. Adresavimas. Specifikacijos. Didelio greičio Ethernet. Fiziniai pajungimai. Ethernet freimo formatas. LAN įrenginiai. Tiltai. Kartotuvai. Koncentratoriai. TCP/IP protokolų šeima. IP protokolas. IP adresavimas. Potinkliai. IP protokolo datagramos struktūra. Fragmentacijos procesas smulkiau. Maršrutizavimas. Kelio parinkimas. Duomenų perdavimas (Switching). Maršrutizavimo algoritmai. Maršrutizavimo algoritmų tipai. Maršrutizavimo matai (Metric). Transporto lygio protokolai. UDP protokolas. TCP protokolas. ARP ir RARP protokolas.
Informatikos konspektas (18 pus.)


Kompiuterių raida
Pirmuosius mechaninius skaičiavimo įrenginius dar antikos laikais naudojo matematikai, inžinieriai bei prekeiviai. Kinijoje ir Japonijoje prieš keletą tūkstančių metų iki Kristaus gimimo jau buvo naudojami skaičiuotuvai, padaryti iš karoliukų, pritvirtintų prie specialaus rėmo (karoliukai vadinosi kalkulėmis, iš čia ir kilo terminai “kalkuliuti” ir “kalkuliatorius”. Ant siūlo suvertų kalkulių pozicija atitiko tam tikrą skaičių.
Informatikos referatas (5 pus.)


Kompiuterių raida
Kompiuterių prototipai. Pirmieji elektra maitinami kompiuteriai. Kompiuterių kartos. Pirmoji karta (1945 - 1956). Pirmosios kartos skiriamieji bruožai. Antroji karta (1956 - 1963). Trečioji karta (1964 - 1971). Ketvirtoji karta (1971 - dabartis). Penktoji karta (ateitis). Kompiuterių kartos. Kompiuterių klasės. Superkompiuteriai. Universalieji kompiuteriai. Mikrokompiuteriai. Minikompiuteriai. Minikompiuterio techninės įrangos savybės. Pirmieji asmeniniai kompiuteriai. IBM5150. "Compac" asmeninis kompiuteris. Asmeninių kompiuterių klasifikavimas pagal galingumą. Mikroprocesoriai ir jų raida. Mikroprocesoriaus sandara. Mikroprocesorių gaminimo technologijos. Intel mikroprocesorių istorija. AMD procesoriai. Microsoft. Kinijoje ir Japonijoje prieš keletą tūkstančių metų iki Kristaus gimimo jau buvo naudojami skaičiuotuvai, padaryti iš karoliukų, pritvirtintų prie specialaus rėmo. Karoliukai vadinosi kalkulėmis, iš čia ir kilo terminai “kalkuliuti” ir “kalkuliatorius”.
Informatikos referatas (54 pus.)


Kompiuterių raidos istorija. Kompiuterių kartos
ĮVADAS. PIRMIEJI SKAIČIUOTUVAI. Abakus. Logaritminė liniuotė. Paskalina. Leibnico mechanizmas. PROGRAMUOJAMOS MAŠINOS. Žakardinės staklės. Skirtuminė ir analitinė mašina. Thomaso aritmometras. Holleritho tabuliatorius. PIRMIEJI ELEKTRONINIAI KOMPIUTERIAI. Konradas Cuzė. MARK I. ABC. ENIAC. Neumano architektūra. ESM ,,Edsac”. UNIVAC. KOMPIUTERIŲ KARTOS. Pirmoji karta (1945 - 1956). Antroji kompiuterių karta. Tranzistoriai. Trečioji kompiuterių karta. Integrinės schemos. Ketvirtoji karta (1971 - šiandiena). Penktoji karta – kompiuterijos ateitis. KOMPIUTERIAI LIETUVOJE. KOMPIUTERIŲ TIPAI. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Informatikos referatas (28 pus.)


Kompiuterių sandara
Magistralių istorija. Vietinė magistralė (Lockal bus). Veikimas. PCI yra apibrėžti 3 skirtingi adresavimo būdai... BIOS funkcijos skirstomos į grupes... POST. Eilės tvarka. 16 bičiai procesoriai. Atminties organizavimas. Stekas. Flags. Įvesti/išvestis. Trūkiai. Programiniame trūkyje. Vidiniai trūkiai. Aparatiniai trūkiai. Protected režimas. Operando suradimas. REAL MODE. PROTECTED MODE. 32 bičiai procesoriai. REGISTRAI. VALDYMO REGISTRAI. SISTEMINIS ADRESINIS REGISTRAS. ATMINTIES ORGANIZAVIMAS. SISTEMINIO VALDYMO REŽIMAS (SMM). PENTIUM PRO. PENTIUM2. CELERON. PENTIUM 4. Tinklų programinė įranga. Paslaugų primityvai. OSI bazinis modelis. TCP/IP bazinis modelis. Tarptinklinis (Internet) lygis. Transportinis lygis. Taikomasis lygis. ATM bazinis modelis. Fizinis lygis. ATM lygis. AAL (ATM Adaptation Layer). PDM (Physical Medium Dependent). TC (Transmission Convergence) polygis. Tinklų standartizavimas. Telekomunikacijos. Tarptautiniai standartai. Internetas. Kanalinis lygis. Paslaugos, teikiamos tinkliniam lygiui. Kadrų ribų nustatymas. Klaidų suradimas ir taisymas. Kanalinio lygio protokolų pavyzdžiai. Vienkryptis protokolas “sustoti ir palaukti”. Neapribotas vienkryptis (simplex) protokolas. Vienkryptis protokolas kanalui su triukšmais. Slankiojančiojo lango protokolai. Grįžimas atgal per n ir selektyvusis pakartojimas. Protokolas HDLC. Yra trys kadrų rūšys. Kanalinis lygis Internete. Tinklinis lygis. Tinklinis lygis Internete. IP protokolas. Susijungimas. Sujungimo atlaisvinimas. Transportiniai protokolai Internete. TCP (Transmission Control Protocol). TCP paslaugos modelis. TCP protokolas. TCP segmento antraštė. Kontrolinė suma. Opcijos. TCP sujungimų valdymas. TCP taimerių valdymas. Antras taimeris - atkaklumo taimeris (persistent timer). Trečias taimeris - gyvybės palaikymo taimeris (keepalive timer). Paskutinis taimeris. UDP (User Data Protocol). aikomasis lygis. MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions. USENET naujienos. NNTP - Network News Transfer Protocol (tinklo naujienų perdavimo protokolas). FTP (File Transfer Protocol). Prisijungimas prie nutolusio kompiuterio (remote host login). Katalogo pasirinkimas (directory definition). Failo pasirinkimas. Perdavimo modos (režimo) nustatymas.
Informatikos referatas (8 pus.)


Kompiuterių struktūra
Diagnostiniai eksperimentai dviem būsenoms. Nuoseklus medis. Diagnostiniai medžiai. Paprastas besąlyginis diagnostinis eksperimentas. Eksperimentų tipai. Paprasti sąlyginiai diagnostiniai eksperimentai. Kartotinis besąlyginis diagnostinis eksperimentas. Nustatymo medis. Sąlyginis kartotinis diagnostinis eksperimentas. Paprastas nustatymo eksperimentas. Sąlyginis nustatymo eksperimentas. Reguliarus nustatymo eksperimentai. Reguliarus sąlyginis nustatymo eksperimentas. Informacijos neprarandantys automatai. Automatai su apribojimais įėjime.
Informatikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Kompiuterių struktūros ir programavimo įvadas
1 Laboratorinio darbo L1 ataskaita. Užduotis. Apskaičiuokite funkcijos y=b*x*x*sin(a*x)-1 reikšmes,kai a,b,x ivedami iš klaviatūros; a įvedamas, b keičiamas nuo bp iki bg žingsniu bh, o x = sqrt(a*b*b-1); a imamas iš masyvo A(n), o kitos reikšmės kaip b) punkte. Užduoties analizė. Pradinių duomenų pavyzdys. Tęstinis rezultatų pavyzdys. Modulinė schema. Modulių aprašas jų paskirtis. Struktūrogramos. Atmintinė vartotojui. Programos Paskalio kalba tekstas. Duomenys apie programą.
Informatikos laboratorinis (11 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |