Referatai Kursiniai Diplominiai

Autocad mokomosios sistemos kūrimas
Programa skirta Kauno technologijos universiteto studentams, kurių modulis „Kompiuterinė grafika“. Programinio paketo AutoCAD 2002 mokomąją sistemą gali naudoti įstaigos ar pavieniai asmenys (dėstytojai, studentai ir t.t.). Sukurta mokomoji sistema supažindina su AutoCAD 2002 grafine sistema, vartotojui suteikia galimybę atlikti pagrindines AutoCAD funkcijas, kurių atlikimas yra tikrinamas. Sistemoje realizuotos užduotys sudarytos pagal A. Lenkevičiaus ir J. Maticko vadovėlį „Kompiuterinė grafika“ ir E. T. Romanyčevos (Э. Т. Романычева) knyga „Компьютерная технология инжинерной графики в среде AutoCAD 2000“. Sukurtoje mokomojoje sistemoje yra pateikiamos užduotys 93 užduotys. Mokomoji sistema nėra labai paprasta, nes reikia pagrindinių kompiuterinių įgūdžių. Ši sistema suteikia galimybę sutaupyti laiką ir dirbti savarankiškai
Informatikos diplominis darbas (47 pus.)


Automobilio modelio valdymas laboratorijoje
ĮVADAS. LITERATŪROS APŽVALGA. Mikrovaldikliai. Mikroprocesoriai. AVR mikrovaldikliai. AVR ir PIC mikrovaldiklių privalumai ir trūkumai. RS-232 - nuoseklusis prievadas. TCP/IP protokolas. Montavimo plokščių gamyba. E.laboratorijos samprata. AUTOMOBILIO MODELIO PROJEKTAVIMAS IR KONSTRAVIMAS. Bendroji roboto struktūrinė schema. Pagrindinės plokštės ir programatoriaus gamybai panaudotos detalės. Mikrovaldiklio programatorius. Programatoriaus gamyba. Programavimas su „PonyProg“. AUTOMOBILIO MODELIO VALDYMO REALIZAVIMAS IR REZULTATAI. Automobilio modelio pagrindinė plokštė ir jos programavimas. Varikliukų valdymas. Automobilio modelio testavimas. Integracija į e.laboratoriją. Baigiamajame darbe apžvelgtos programuojamų mikrokontrolerių galimybės bei praktinis pritaikymas, išskirti mikrokontrolerių privalumai ir trūkumai. Projektavimo proceso metu sukurtos ir išbandytos dvi schemos – mikrovaldiklio „ATmega8“ programatorius ir pagrindinė mikrovaldiklio plokštė. Darbo metu gauti rezultatai suteikia galimybę juos panaudoti roboto gamyboje. Darbo tikslas – sukurti automobilio modelio nuotolinį valdymą, panaudojant mikrovaldiklį „ATmega8“, ir integracija į e.laboratoriją, buvo įgyvendintas.
Informatikos diplominis darbas (57 pus.)


Automobilių nuomos sistema
Įvadas. Užduotis. Reikalavimai automobilių nuomos valdymo sistemai. Užduoties analizė. Duomenų bazės ryšiai. Fizinis modelis. Programinės dalies aprašymas. Darbo rezultatai. Programos įdiegimas. Darbas su programa. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Anotacija lietuvių kalba. Anotacija užsienio kalba. Priedai. Duomenų bazės valdymo sistemos kodas. Ataskaitų spausdinimo programos kodas, skyrius "automobiliai".
Informatikos diplominis darbas (40 pus.)


Diskrečiosios dalelių sistemos įtempimų tenzorinio lauko skaičiavimas ir vizualizavimas simboliais
Darbo charakteristikos. Įvadas. Diskrečiųjų Elementų Metodas (DEM). Vizualizavimo įrankių biblioteka(VTK). Tenzorių vizualizavimas. Teorinė dalis. Įtempimų formulės. Įtempimai. Ryšiai tarp įražų ir įtempimų. Naudotos formulės. Vizualizavimo formulės. Tenzorių algoritmai. Tenzorių elipsoidai. Realizacija. 2D kontūro matmenų ir dalelių centrų koordinačių nuskaitymas iš duomenų laikmenos sudarant xml laikmeną bei gauto rezultato vizualizavimas. Sferų centrų koordinačių generavimo filtras. Sferų įtempimų tenzorių apskaičiavimo filtras. Ciklas per visas daleles, tikrinant kiekvieną dalelę, ar ji pateko į vieną kurią nors sferą. Ciklas per sferos daleles ir ciklas per kiekvienos sferos kaimynes, kurios priklauso arba nepriklauso sferai, skaičiuojant matricinę sumą pagal vektorinę formulę iš dviejų vektorių F ir l. Dalelių, esančių sferoje, kaimynių sąrašas. Vienos dalelės su jos visomis kaimynėmis, 2x2 suminės matricos sudarymas panaudojus vektorinę sandaugą dviejų vektorių ir naudojant cikalą i ir ciklą j. Įtempimų tenzoriaus apskaičiavimas. Naujos "VtkPolyData" gavimas. Įtempimų tenzorių vizualizavimas naudjant vtkTensorGlyph filtrą. Tyrimas. Vizualizavimo rezultatai. Vizualizavimo problemos. Efektyvumo tyrimas. Rezultatai ir išvados. Literatūra.
Informatikos diplominis darbas (46 pus.)


Interneto projekto kūrimas
ĮVADAS. ĮMONĖS CHEREKTERISTIKA. BENDRA INFORMACIJA. ĮMONĖS VEIKLA IR TIKSLAI. PASLAUGOS APRAŠYMAS. VEIKLOS NAUDA IR VERSLO RAIDA. PASLAUGOS VERTĖ. MAKRO IR MIKROAPLINOS ANALIZĖ. RINKOS APŽVALGA. MAKROAPLINKA. KONKURENCIJOS ANALIZĖ. TIEKĖJŲ PATIKIMUMAS. RIZIKOS ĮVERTINIMAS. RĖMIMAS. REKLAMA. ASMENINIS PARDAVIMAS. POPULIARINIMAS. PARDAVIMŲ SKTINIMAS. INTERNETO PROJEKTO EKONOMINĖ DALIS. TECHNOLOGINIAI IŠTEKLIAI. Programinės įrangos pasirinkimas. Techminės irangos pasirinkimas. IP patalpinimo, bei svetainės patalpinimo įkainių parinkimas. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI. BENDRAS PROJEKTO IŠLAIDŲ BIŲDŽETAS. INTERNETO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS. PROJEKTO TURINIO PARINKIMAS. WWW PUSLAPIO DIZAINO SUKŪRIMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA
Informatikos diplominis darbas (34 pus.)


Sistemos SAS programavimo kalba
Įvadas. Sistemos SAS darbo aplinka. Sistemos SAS programos. Sistemos SAS duomenų grupės. Duomenų grupės sudarymas DATA dalyje. Pastovios ir laikinos SAS duomenų grupės. SAS komandos darbui su duomenų grupėmis. Trūkstamų reikšmių interpretacij. SAS kalbos komandos. SAS kalbos funkcijos. SAS Sistemos paprogramės. Sistemos SAS įvedimo formatai. Sistemos SAS išvedimo formatai. Sistemos SAS masyvai. Komentarai SAS kalboje. SAS vardai. SAS reiškiniai. SAS konstantos. SAS kalbos operatoriai. SAS datos ir laiko suvokimas. SAS kalbos procedūros. Grafinis SAS duomenų atvaizdavimas. Sistemos SAS makro kalba. SAS kalbos palyginimas su algoritminėm kalbom. Programos pavyzdys. Programos vykdymo rezultatas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.
Informatikos diplominis darbas (69 pus.)


Puslapiai  1 |