Referatai Kursiniai Diplominiai

Automatinės teksto redagavimo priemonės: Word 2003
Įvadas. Turinio sudarymas. Iliustracijų numeravimas. Išnašų įterpimas. Žodžių rašybos tikrinimas. Nuorodų įterpimas. Žodžių talpinimas rašyklės žodyne. Nesudėtingi pavydžiai. Sudėtingos užduotys.
Informatikos referatas (15 pus.)


Balso technologijos
Turinys. Balso technologijų raida. Balso technologijų pritaikymo sritys. Telekomunikacijų sritis. Internetinio bendravimo sritis. Medicinos sritis. Praktinis balso technologijų neįgaliesiems panaudojimas. Praktinis balso technologijų neįgaliesiems panaudojimas lietuvoje. Balso atpažinimo technologija. Lietuviškos atpažinimo problemos. Atpažinimas telefonijoje ir daugialypėse terpėse. Kompiuterio ir žmogaus galimybes; sintaksė. Fonetiniai dėsningumai. Garsynai. Kalbos sintezės technologija. Lietuviškas sintezatorius "Aistis". Išvados. Literatūros sarašas.
Informatikos referatas (13 pus.)


Bevielis internetas
ĮŽANGA. KAS TAI YRA BEVIELIS INTERNETAS. Bevielio interneto patogumas. Kaip veikia. Kaip pradėti naudotis. Ką reikia turėti norint naudotis bevieliu internetu. BEVIELIS INTERNETAS WLAN. Bevielio ryšio tinklas wlan. WIFI TECHNOLOGIJA. EDGE.Kaip tai veikia. EDGE,GPRS KORTELĖ. Bevielio Interneto Zonos. IŠVADOS IR SIŪLYMAI. LITERATŪRA.
Informatikos referatas (13 pus.)


Computer programs: AutoCad 2007, 3Ds Max 9, SketchUp5
INTRODUCTION. ENUNCIATION. AutoCad. Autodesk Ds Max. SketchUp. COMPARISON. Autodesk AutoCad. Ds Max. SketchUp. CONCLUSION. Used literature. Supplement.
Informatikos referatas (11 pus.)


Darbo užmokesčio apskaita
Įvadas. Darbo užmokesčio apskaita. Sukurtos programos struktūra. Vartotojo vadovas. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Žengiant į XXI amžių, keičiasi ekonominiai ir organizaciniai verslo ir atitinkamai darbo apmokėjimo pagrindai. Darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbus ne tik darbo apmokėjimas, bet ir jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo ir jo šeimos gyvybines reikmes tam tikroje gamtinėje aplinkoje bei jo socialinį prestižą. Tai pagrindinis veiksnys, skatinantis kiekvienos šalies įmonių personalą našiai ir pelningai dirbti.
Informatikos referatas (11 pus.)


Darbo Windows XP aplinkoje pagrindai
Įvadas. Darbo su Microsoft Windows XP pradžia. Windows xp darbo lauko objektai. Pagrindiniai langų elementai ir veiksmai su langais. Veiksmai su Micrososft Windows XP objektais. Veiksmai su katalogais ir rinkmenomis. Rinkmenų ir katalogų paieška. Sistemos parametrų keitimas. Išvados. Lentelių sąrašas
Informatikos referatas (17 pus.)


Duomenų bazių apsauga
Turinys. Santrumpos. Įvadas. Tyrimų objektas. Darbo tikslas. Problema. Problemos svarba. Pagrindinė dalis. IBM DB. INFORMIX. Microsoft SQL Server. Oracle. Daugiau nei pamato akis. Išvados. Literatūra. Terminų žodynas. Duomenų bazių apsauga yra visų reikalas. Atakos į kompiuterines sistemas stiprėja savaitėmis. Nesena pramonės apžiūra, atlikta Riptec Inc., nustatė, kad vidutinis kompiuterinių atakų akaičius nuo 2002 metų sausio iki liepos mėnesio padidėjo 79%. „TruSecure“, kuri atlieka „įsilaužėlių“ internetinių puslapių tikrinimus, ištyrė įsilaužimų padidėjimą, patvirtinančių, kad hackeriai...
Informatikos referatas (14 pus.)


Duomenų bazių programavimas
Įvadas. Duomenų bazės aprašymas. Duomenų bazės lentelių aprašymas. Lentelė pilotai. Lentelė pilotu_poros. Lentelė lektuvu_sarasai. Lentelė lektuvu_nr. Lentelė miestai. Lentelė reisai. Lentelė keleiviai. Lentelė bilietai. Išvados. Literatūra. Šiame kursiniame darbe atliktos užduotys skirtos susipažinti ir išmokti procedūrinės duomenų bazių programavimo kalbos PL/SQL. Kuriant programos lenteles, bus susipužinama su programos įrankiais ir jų galimybėmis. Kursinis darbas kuriamas atvaizduoti oro uosto duomenų bazę, jos topologiją ir veikimo principus. Duomenų bazės struktūroje bus aprašytos visos sukurtos lentelės. Kiekvienai lentelei skirtas tam tikras kodas, jo pagalba sukuriami šis duomenų bazės objektas. Sukurta duomenų bazė skirta pavaizduoti supaprastintą oro uosto duomenų bazę.
Informatikos referatas (8 pus.)


Evoliuciniai algoritmai robotikoje
Įvadas. Evoliuciniai algoritmai. Kas yra evoliuciniai algoritmai. Kur naudojami evoliuciniai algoritmai. Genetiniai algoritmai - neuroninių tinklų mokyme. Autonomio roboto valdymas naudojant genetinį programavimą. Genetinio algoritmo panaudojimas roboto navigacijoje. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas apžvelgti kelis pavyzdžius, kokiu būdu ir kaip yra panaudojami evoliuciniai algoritmai robotikoje. Robotų projektavimo mokslas paskutinį dešimtmetį vystosi labai sparčiai. Kuriami stacionarūs, važiuojantys, šliaužiantys, ropojantys, einantys, plaukiojantys, skraidantys robotai. Jie sugeba matyti, girdėti, bendrauti tarpusavyje ir netgi kalbėti su mumis. Dar daugiau – jie sugeba planuoti savo veiksmus.
Informatikos referatas (13 pus.)


Google
Apie Google. Apie Google technologiją. Google reikšmė. Kodėl naudotis Google? Ypatingos Google savybės. Vaizdų paieška. PDF failų paieška. Atmintinėje išsaugotos nuorodos. Panašūs puslapiai. Nuorodų į jūsų puslapį paieška. Ribojimas pagal vardų zoną. Man sekasi!
Informatikos referatas (7 pus.)


Puslapiai  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |