Referatai Kursiniai Diplominiai

14 Pasaulio stebuklų
Cheopso piramidė. Kabantieji Babilono sodai. Artemidės šventykla. Dzeuso skulptūra. Halikarnaso mauzoliejus. Rodo kolosas. Aleksandrijos švyturys. Didžioji kinų siena. Tadžmahalas. Koliziejus. Petros miestas. Kristaus Atpirkėjo statula. Maču Pikču. Čičen Ica.
Istorijos pristatymas (31 pus.)


1938 metų Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Jo priežastys ir pasekmės
1938m. incidentas ir ultimatumo atsiradimas. 1938 03 17 Lenkijos ultimatumas dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Istorikė Regina Žepkaitė apie karo grėsmę atmetus Lietuvai ultimatumą. Ultimatumo Priėmimas. Priimto ultimatumo pasekmės Lietuvoje. Politinė atmosfera užmezgus diplomatinius santykius. Išvados. Literatūros sąrašas.
Istorijos referatas (7 pus.)


1941 metų birželio sukilimas
Įvadas. Okupacija ir kylantis pasipriešinimas. 1941 metų birželio 22 dienos sukilimas jo eiga bei pasekmės. Išvados. Ištrauka iš darbo. Tiriant lietuvių pasipriešinimo sovietinei valdžiai judėjimą dažnai nepelnytai užmirštamas pirmasis šio pasipriešinimo etapas. Tai 1941 m. birželio mėnesio įvykiai kai prasidėjus karui tarp Vokietijos ir Tarybų sąjungos Lietuvoje kyla LAF‘o vadovaujamas antisovietinis sukilimas turėjęs tikslą savo jėgomis išvaduoti kraštą nuo bolševikų. Sukilėlių pasiaukojimo dėka dar iki įžengiant vermachto daliniams buvo išvaduoti Kaunas, Vilnius ir kai kurios kitos Lietuvos vietovės. Kartu su minėtais įvykiais aš norėčiau nušviesti kitą, taipogi mažai istorikų tyrinėtą 1944 m. vykusią lietuviškų dalinių kovą su puolančia raudonąja armija.
Istorijos referatas (7 pus.)


Actekų civilizacija
Meksika – kontrastų šalis. Actekai – Saulės kariai. Ežero miestas - Tenotičlanas. Actekų kosmologija ir kosmogonija. Religijos branduolys - žmonių aukojimas. Kamuolio žaidimas – religijos dalis. Legenda apie Baltąjį dievą. Ispanų lemtingasis įsiveržimas – istorijos rykštė. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Meksika išsiskiria landšafto – įkaitusio smėlio pliažai, snieguotos vulkanų viršūnės, kaktusais apaugusios išdžiūvusios dykumos, drėgnos tropinės džiunglės, sūrios lagūnos – įvairove. Ši šalis – įvairių klimatinių juostų, senųjų civilizacijų griuvėsių, viduramžių ir šiuolaikinės civilizacijos mišinys. Meksika – tai spalvų ir garsų, genčių ir etninių grupių kaleidoskopas.
Istorijos referatas (10 pus.)


Adolfas Hitleris
ĮVADAS. ADOLFAS HITLERIS IR TREČIASIS REICHAS. KILIMAS. ŽLUGIMAS. ASMENINIS TESTAMENTAS. POLITINIS TESTAMENTAS. PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS. HITLERIO PELENAI. ĮTARIMĄ KELIANTYS GANDAI. ERICO LUCASO, KILUSIO IŠ HENGENO KAIMO, 1939 M. PASITRAUKUSIO Į DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ, PAAUGLYSTĖS PRISIMINIMAI. TREČIOJO REICHO PASLAPTYS. NACIŲ KAMIKADZĖS. ZOMBIŲ PAIEŠKOS. PASIKĖSINIMAS Į HITLERĮ. NACIŲ MOTERYS. MOTERS IDEALAS: VAIKAI, VIRTUVĖ, BAŽNYČIA. EVA BRAUN–ŽMONA DVIEM DIENOM. NESĖKMINGOS SAVIŽUDYBĖS. GELI RAUBAL–PIRMOJI IR PASKUTINĖ FIURERIO MEILĖ. MAGDA GOEBBELS–VOKIETĖS IDEALAS. TREČIOJO REICHO AUKŠTUOMENĖS DAMA. ARBATA PAS A. HITLERĮ. EMMOS GÖRING LIKIMAS. HITLERJUGEND ISTORIJA. Šiame darbe stengiausi nors šiek tiek priartinti visus prie Antrojo Pasaulinio karo Vokietijos friuerio – A.Hitlerio – gyvenimo ir veiklos, kurios pasekmės buvo žiaurios ir yra jaučiamos iki šiol.
Istorijos referatas (26 pus.)


Adolfas Hitleris
Ištrauka iš darbo. Aloizas Šiklgruberis gimė 1837m. birželio 7d. Štroneso kaime. Kai Aloizui buvo beveik 10 metų numirė jo motina, ir patėvis atsisakė posūnio. (Marija Ana Šiklgruber buvo netekėjusi). Berniukas buvo auklėjamas Chidlerio brolio - Johano Nepomuko - namuose. Būdamas trylikos metų Aloizas pabėgo iš namų I Vieną, ten įsitaisė mokiniu pas batsiuvį, po penkerių metų stojo tarnauti į pasienio apsaugą. Būdamas 24 metų Aloizas tapo inspektoriumi. Jo karjera tuo nesibaigė: Aloizas buvo paskirtas vyriausiuoju muitinės inspektoriumi į Braunan miestelį. Johanas sūnaus neturėjo ir 1876 m. Nepomukas ištaisė šią klaidą, oficialiai įsisūnijęs Aloizą, Hitlerio pavarde. 1885m. sausio 7d. Aloizas vedė trečią kartą. Jo žmona tapo Johano Nepomuko Chidlerio anūkė - Klara Pelcl. Klaros santykiai su vyru buvo įtemti. Nuo pat pradžių ji žiūrėjo į Aloizą kaip į aukštesnę būtybę. Trijų vaikų mirtis atsiliepė jos nėštumų dažniui, nes ketvirtas vaikas gimės 1889m. Balandžio 20d. Ketvirčiu jis buvo Hitleris, ketvirčiu Šiklgruberis, dar ketvirčiu Pelcilis, o paskutinysis jo kilmės ketvirtis kaip ir liko neišaiškintas. Gimimo įrašų knygoje jis buvo įtrauktas kaip ADOLFUSAS HITLERIS. Taip, tą dieną Aukštojoj Austrijoj, prie pat Bavarijos sienos, sename bavarų miestelyje, Braunan gimė būsimasis vokiečių tautos fiureris Adolfas Hitleris.
Istorijos referatas (9 pus.)


Akmenynės pagrindinės mokyklos istorija
SANTRAUKA. ĮVADAS. AKMENYNĖS KAIMO ISTORIJOS APŽVALGA. AKMENYNĖS MOKYKLA 1920-1944 METAIS. Lenkų okupacija. Akmenynės pradžios mokykla. AKMENYNĖS MOKYKLOS RAIDA SOVIETMEČIU. TAUTINIS ATGIMIMAS IR AKMENYNĖS MOKYKLA. Tautinių mažumų įstatymo įgyvendinimas švietimo sistemoje. Akmenynės mokyklos raida po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo. IŠVADOS. Šiame darbe tyrimo objektu yra Šalčininkų rajono Akmenynės kaimo nedidelė lenkų mokykla, nes tautinės mažumos mokyklos istorija – tai tautos istorijos dalis. Atrodo, mokykla niekuo ypatingu neišsiskiria, tačiau jos istorijoje kaip veidrodyje atsispindi žmonių gyvenimas, jų likimas, jų santykiai su valdžia, pastarosios požiūris į jaunąją kartą, į tautinių mažumų problemas. Akmenynės pagrindinė mokykla nuo pat įkūrimo 1920 metais vaidino ir vaidina svarbų vaidmenį kaimo ir apylinkės gyvenime.
Istorijos diplominis darbas (70 pus.)


Aleksandro Makedoniečio užkariavimo ideologija
Turinys. Įvadas. Aleksandro pažiūrų formavimasis. Aristotelio įtaka Aleksandrui. Raktas į Persijos nukariavimą. Kariuomenės ir Aleksandro santykiai. Aleksandras Didysis po didžiojo mūšio. Pasaulis pagal Aleksandrą Makedonietį. Tautų nuolankumas naujajam karaliui. Imperija Makedoniečio pasaulėvaizdžiu. Išvados. Šaltiniai ir literatūra. Šis mano darbas skirtas išanalizuoti, kaip tokiai jaunai asmenybei, kaip Aleksandras, pavyko savo karalystę paversti imperija, o pačiam tapti ne tik imperatoriumi, bet ir garbinamu kaip dievu.
Istorijos referatas (12 pus.)


Alfredo Nobelio premijų istorija
Nobelio premijos reikšmė. Apdovanojimo tvarka. Kuriozai. Kiti Nobelio premijų laureatai. 2006 metų laureatai. Įdomūs faktai apie Nobelio premijas. Alfredo Nobelio biografija. Literatūros sąrašas.Premija negali būti teikiama kartu daugiau nei trims asmenims (toks sprendimas priimtas 1968m), ir gali būti pastirta po mirties tik tuo atveju, jei pretendentas buvo gyvas tuo metu, kai skelbiama apie premijos jam įteikimą (paprastai, spalio mėn.), bet mirė iki gruodžio 10 tų pačių metų dienos (sprendimas priimtas 1974 m.)
Istorijos referatas (16 pus.)


Antanas Sniečkus
Ištrauka iš darbo. A. Sniečkus gimė 1903 m. sausio 10 d. pasiturinčių valstiečių šeimoje. Tėvas, kaip labiau išsilavinęs, buvo renkamas valsčiaus viršaičių. Šie keli faktai A. Sniečkui tapo baisiausia dėme ir gėda ir, kaip matome iš autobiografijos, sukėlė nemažų rūpesčių: “Iš tėviškės išėjau, nes nusprendžiau nutraukti su ja ryšius, ir nuo 1919 metų su tėviške jokių materialinių ryšių neturiu. Nuo 1921 metų apskritai nesu buvojęs tėviškėje”. Taip rašė Sniečkus gruodžio 15d. Gal todėl ši gyvenimo aplinkybė (“tikrosios” klasinės kilmės trūkumas) vertė jį būti smarkiai radikalesniam, negu buvo jo kolegos ar to reikalavo sąlygos. Dėl idėjinių sumetimų atsižadėjęs tėvų, o dėl politinių - nepriklausomos Lietuvos, A. Sniečkus nuo 1920 m. tapo ištikimu komunistu bei Rusijos komunistų partijos (vėliau VKP(b) - TSKP) imperinės politikos įrankiu Lietuvoje. 1921 m. dėl komunistinės veiklos jis buvo suimta, tačiau trūkstant įkalčių po poros mėnesių paleistas. LKP CK rekomendavus, 1921 m. liepos mėnesį nelegaliai emigravo į Rusiją ir iki 1925 m. gyveno Smolenske. A.Sniečkaus gyvenime šis miestas paliko ženklų pėdsaką. Čia jis baigė universiteto darbininkų fakultetą, LKP CK spaustuvėje dirbo įvairių leidinių redaktoriumi, dalyvavo ČON’o (časti osobovo naznačenija) - ypatingos paskirties dalinių - operacijose prieš maištingai nusiteikusius valstiečius ir kitus “antitarybinius elementus”. Kaip prisimena jo žmona M. Bordonaitė, A. Sniečkus, pats tiesiogiai paragavęs “kovotojų” duonos, pokario metais Lietuvoje “gerai suprasdavo sunkų, labai pavojingą liaudies gynėjų darbą”.
Istorijos referatas (10 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 |