Referatai Kursiniai Diplominiai

Akcentologijos referatas
Tekstas. Įvadas. Kirtis ir priegaidė. Daiktavardžių kirčiavimas. Kirčiuotės, svarbiausi jų požymiai. Priesaginių daiktavardžių kirčiavimas. Priešdėlinių daiktavardžių kirčiavimas. Galūnių vediniai. Būdvardžių kirčiavimas. Skaitvardžių kirčiavimas. Įvardžių kirčiavimas. Pastoviai kirčiuojami įvardžiai. Vienskiemenių įvardžių kirčiavimas. Įvardžiai, kirčiuojami kaip trečiosios kirčiuotės būdvardžiai. Savitai kirčiuojami įvardžiai. Veiksmažodžių kirčiavimas. Pagrindinės asmenuojamosios formos ir kirčiavimo tipai. Dalyviai. Pusdalyviai. Prieveiksmių kirčiavimas. Suaugtiniai prieveiksmiai. Prielinksnių kirčiavimas. Jungtukų kirčiavimas. Naudota literatūra.
Kalbotyros referatas (24 pus.)


Kalbos kultūros klaidos
Įvadas. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas – surasti mus supančiuose rašytiniuose šaltinuose leksikos, morfologijos ir sintaksės klaidas, jas sugrupuoti ir ištaisyti.
Kalbotyros tyrimas (11 pus.)


Kalbos kultūros klaidos spaudoje
Įvadas. Kalbos kultūros klaidų analizė. Išvados. Naudota literatūra. Kalbos kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas kalbos vartojimas. Tiksliau apibrėžti, kas tai yra sunku, nes kalbos kultūrą galima suprasti siaurąja ir plačiąja prasme. Kalbos kultūra siaurąja prasme - tai kalbos taisyklingumas. Turime vartoti įteisintus žodžius ir normines jų reikšmes, taisyklingus žodžių junginius bei sakinius.
Kalbotyros referatas (11 pus.)


Kalbos kultūros savarankiškas darbas
Įvadas. Leksika. Žargonai. Barbarizmai. Frazeologizmai. Hibridai. Vartotina svetimoji leksika (skoliniai). Senieji skoliniai. Barbarizmai. Tarptautiniai žodžiai. Semantizmai. Žodžių daryba. Priešdėlinės žodžių darybos klaidos. Sudurtinių žodžių darybos klaidos. Klaidų taisyklės. Išvados. Literatūra. Visi žinome, kad kalbos kultūra – ne vien jos taisyklingumas, bet ir aiškumas, stiklius, iškalba, net kalbančiojo laikysena, mimika, gestai, suvokimas, kam ir kada, kokiomis aplinkybėmis kalbama, sakinių formulavimas ir tikslus minties reiškimas
Kalbotyros referatas (16 pus.)


Kalbos kultūros terminų žodynėlis
Gamtotvarkos vadybos studijų programos specialybes kalbos kultūros žodynėlis. Vartojami ir nevartojami tarptautiniai žodžiai. Vartojami specialybės terminai. Taisytini specialybės terminai bei sąvokos.
Kalbotyros referatas (16 pus.)


Kalbotyros istorija
Kalbos klausimai senovės graikų filosofų darbuose. Romėnų kalbotyra. Viduramžių mokslas. Arabų kalbotyra. Renesansas. Loginės ir universalios gramatikos idėjos šviečiamojoje epochoje. Istorinės lyginamosios kalbotyros priešaušris. Istorinės lyginamosios kalbotyros pradžia. A. Šleicheris ir jo mokslinė veikla. W. von Humboldt. Jaunagramatikiai. Prielaidos ir teoriniai principai. Struktūralizmo ištakos.
Kalbotyros konspektas (14 pus.)


Leksikografija ir žodynų tipai
Įvadas. Leksikografija. Leksikografijos teorija. Leksikografijos praktika. Žodynų tipai. Enciklopediniai žodynai. Lingvistiniai žodynai. Aiškinamieji žodynai. Etimologiniai žodynai. Dialektologiniai žodynai. Frazeologiniai žodynai. Tarptautinių žodžių žodynai. Verstiniai žodynai. Kiti lingvistinio tipo žodynai. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas. Šio darbo tikslas yra aptarti leksikografiją kaip terminą bei apžvelgti žodynų tipus. Ši tema man pasirodė įdomi ir be galo plati. Taip pat ją atlikdama praplėčiau bei kartu ir praturtinau savo žinias apie leksikografiją. Savo referate mėginsiu paaiškinti, kas tai yra leksikografija, kokia paskirtis yra žodynų, kuriuos paminėjau turinyje bei pateiksiu keleto iš šių žodynų iliustracijų.
Kalbotyros referatas (12 pus.)


Lietuvių kalbos kultūra
Kalbos kultūra siaurąja prasme - tai kalbos taisyklingumas. Turime vartoti įteisintus žodžius ir normines jų reikšmes, taisyklingus žodžių junginius bei sakinius. Tai kalbos kultūros pagrindų pagrindas. Jokios kalbos grožybės nedaug gelbės, jei kalba bus netaisyklinga. Taisyklingumas būtinas tiek sakytinei , tiek rašytinei kalbai. Kalbos kultūra plačiąja prasme, apibendrintai kalbant, be kalbos taisyklingumo, dar apima kalbos estetiką ir kalbos etiką. Kalbos estetika reikalauja , kad mūsų kalba būtų ne tik taisyklinga, bet ir graži: vaizdinga, žodinga, įtaigi.
Kalbotyros referatas (8 pus.)


Lingvistikos pagrindai
Kalbotyra Romos laikais. Kalbotyra senovės Indijoje. Natūralistų įnašas komparatyvistikon. Kalbotyros tendencijos, tyrinėjimų sritys, kryptys ir jų atstovai. Kalbotyros apžvalga: svarbiausios lingvistinės mokyklos ir jų atstovai. Europietiškoji kalbotyra viduramžiais. Lingvistinės geografijos mokykla. Jaunagramatikiai. Aprarošomoji graikų kalbotyra. Kalbotyros objektas. Teorinė graikų kalbotyra ir jos atstovai. Arabų ir hebrajų kalbų tyrinėjimai. Komparatyvizmas. Neolingvistika (geografinė, arealinė lingvistika). Renesanso kalbotyros uždaviniai nacionalinių kalbotyrų srityje ir tų uždavinių įgyvendinimas. Renesansiniai bandymai suklasifikuoti kalbas ir jų tęsinys XVII amžiuje. XVII ir XVIII amžiaus kalbotyros tendencijos. Natūralizmo ištakos ir jų atspindys kalbininkų natūralistų darbuose. Prancūzų lingvistikos mokykla: kitų sričių tyrinėtojai. Kalbos mokslo atsiradimo prielaidos.šiuolaikinės kalbotyros sudėtinės dalys. Ženevos lingvistinė mokykla. Marizmas. Psichologizmas. "žodžių ir daiktų" mokykla. Sosiūriškosios dichotomijos. Prancūzų lingvistinė mokykla: A.Meillet. Kazanės lingvistinė mokykla. Maskvos lingvistinė mokykla. Estetinis idealizmas.
Kalbotyros konspektas (13 pus.)


Prielinksniai pas, prie ir prieš
Prielinksnio pas vartojimas. Prielinksnio pas nevartojimas. Prielinksnio prie vartojimas. Prielinksnio prie nevartojimas. Prielinksnio prieš vartojimas. Prielinksnio prieš nevartojimas.
Kalbotyros pristatymas (24 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 |