Referatai Kursiniai Diplominiai


Administracinė teisė (2)


Administracinė teisė (2) puslapis 1
1
Administracinė teisė (2) puslapis 2
2
Administracinė teisė (2) puslapis 3
3
Administracinė teisė (2) puslapis 4
4
Administracinė teisė (2) puslapis 5
5
Administracinė teisė (2) puslapis 6
6
Administracinė teisė (2) puslapis 7
7
Administracinė teisė (2) puslapis 8
8
Administracinė teisė (2) puslapis 9
9
Administracinė teisė (2) puslapis 10
10
Administracinė teisė (2) puslapis 11
11
Administracinė teisė (2) puslapis 12
12
Administracinė teisė (2) puslapis 13
13
Administracinė teisė (2) puslapis 14
14
Administracinė teisė (2) puslapis 15
15
Administracinė teisė (2) puslapis 16
16
Administracinė teisė (2) puslapis 17
17
Administracinė teisė (2) puslapis 18
18
Administracinė teisė (2) puslapis 19
19
Administracinė teisė (2) puslapis 20
20
Administracinė teisė (2) puslapis 21
21
Administracinė teisė (2) puslapis 22
22
Administracinė teisė (2) puslapis 23
23
Administracinė teisė (2) puslapis 24
24
Administracinė teisė (2) puslapis 25
25
Administracinė teisė (2) puslapis 26
26
Administracinė teisė (2) puslapis 27
27
Administracinė teisė (2) puslapis 28
28
Administracinė teisė (2) puslapis 29
29
Administracinė teisė (2) puslapis 30
30
Administracinė teisė (2) puslapis 31
31
Administracinė teisė (2) puslapis 32
32
Administracinė teisė (2) puslapis 33
33
Administracinė teisė (2) puslapis 34
34
Administracinė teisė (2) puslapis 35
35

Administracinės teisės dalykas ir sistema. Administracinės teisės dalykas ir sąvoka. Administracinės teisės ir gretimų teisės šakų santykis. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Administracinės teisės sisteminimas ir kodifikavimas. Administracinės teisės normos. Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų realizavimas. Administraciniai teisiniai santykiai (ATS). Administracinių teisinių santykių sąvoka, struktūra ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių dalyviai. Jų administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Valstybinio valdymo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai principai. Bendroji valdymo sąvoka. Socialinis valdymas. Valstybinio valdymo pagrindiniai bruožai, struktūra ir sąvokos apibrėžimas. Pagrindiniai valstybinio valdymo principai. Valstybinio valdymo organai. Teisiniai valstybinio valdymo organų formavimo pagrindai ir tvarka. Valstybinio valdymo organų klasifikavimo pagrindai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. LRV samprata. LRV sudėtis ir formavimo tvarka. LRV kompetencija, programa, funkcijos. LRV įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. LRV vykdoma ministerijų ir kitų valstybinio valdymo institucijų veiklos kontrolė. LRV veiklos organizavimas. Vyriausybės posėdžiai. LRV aktai ir jų priėmimo tvarka. LRV atsakomybė ir atskaitomybė. LRV Pirmininko ir ministrų teisinė padėtis, jų neliečiamumo garantijos. LRV komisijos. LRV kanceliarija. LRV ir vietos savivaldybių santykiai. Lietuvos Respublikos ministerijos ir kiti centriniai valstybinio valdymo organai. Apskrities valdymas. Savivaldybių institucijos. Piliečiai. Nevalstybinės organizacijos. Valstybinio valdymo formų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo metodų sąvoka ir rūšys. Valstybinio valdymo aktai. Valstybinio valdymo akto sąvoka ir juridinė reikšmė. Valstybinių valdymo aktų ir kitų teisinių aktų ir dokumentų ( teismo, prokuratūros, notariato aktų, civilinių sandorių, tarnybinių ir asmens dokumentų skirtingumas. Valstybinio valdymo aktų rūšys. Valstybinio valdymo aktams (VVA) keliami reikalavimai ir jų nesilaikymo padariniai. Valstybinio valdymo aktų rengimo, svarstymo, priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Administracinė teisinė prievarta. Administracinės teisinės prievartos esmė ir jos ypatumai. Administracinių Teisinių Prievartos Priemonių rūšys (prevencinės, kardomosios, atsakomybės priemonės. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės sąvoka, jos ypatumai. Administracinės atsakomybės principai. Administracinės atsakomybės ir kitų teisės atsakomybės rūšių (baudžiamosios, civilinės) skirtingumas. Administracinės teisės pažeidimo sąvoka, juridinė sudėtis analizė ( pažeidimo objektas, subjektas, objektyvusis ir subjektyvusis aspektai). 5 administracinių nuobaudų (atsakomybės priemonių) esmė ir rūšys. Pagrindinės ir papildomos nuobaudos. Organai, nustatantys Administracinės teisės pažeidimus. Organai (pareigūnai), skiriantys administracines nuobaudas teisės pažeidėjams. Administracinių nuobaudų skyrimo bendrosios taisyklės: nuobaudų skyrimas padarius kelis administracinius teisės pažeidimus; Nuobaudų skyrimo senaties terminai; Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Aplinkybės, šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmuo nebuvo baustas administracine nuobauda. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) sąvoka, uždaviniai ir pagrindiniai principai. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos (proceso) uţtikrinimo priemonės. Asmenys, dalyvaujantys administracinio teisės pažeidimo bylos procese. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisenos pažeidimų bylų teisenos (proceso) stadijos: bylos iškėlimas, bylos nagrinėjimas, nutarimo priėmimas, nutarimo apskundimas, nutarimo vykdymas. Valstybinio valdymo teistumo uţtikrinimas. Valstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimo esmė ir būdai. Kontrolės samprata, uždaviniai, principai. Kontrolės rūšys. Konstitucinė kontrolė. Valstybinio valdymo organų vykdoma kontrolė: Vyriausybės, centrinių šakinių valdymo organų, finansų ir kredito organų kontrolė. Valstybės kontrolė, jos uždaviniai, organai, teisės , taikomos poveikio priemonės. Apskrities organų vykdoma kontrolė. Vietos Savivaldos institucijų vykdoma kontrolė.

Pagrindiniai konspekto duomenys
Dalykas Teisės konspektas
Kategorija Teisė
Tipas Konspektai
Apimtis 36 puslapiai
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Vilniaus Universitetas
Kursas / Klasė 2
Autorius Nežinomas
Pristatymo metai 2007
Konspekto bylos formatas tipas Microsoft Word
Konspekto bylos dydis (zip) dydis80 KB
Konspekto kalba Lietuvių

Susiję darbai

DARBO PARSIUNTIMO INSTRUKCIJA

1. Parašykite žinutės laukelyje:
R
E
F
1
7
7
2


2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Gautą saugos kodą įrašykite mūsų formoje
http://www.e-referatai.lt/parsisiusti/
4. Norimas darbas yra jau jūsų
Kaina – 0,58 €. TELE2, OMNITEL, BITĖS tinklų vartotojams
Raktažodžiai
Teisė, administracinė teisė