Referatai Kursiniai Diplominiai


Ekonomikos konspektai (4)


Ekonomikos konspektai (4) puslapis 1
1
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 2
2
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 3
3
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 4
4
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 5
5
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 6
6
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 7
7
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 8
8
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 9
9
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 10
10
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 11
11
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 12
12
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 13
13
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 14
14
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 15
15
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 16
16
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 17
17
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 18
18
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 19
19
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 20
20
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 21
21
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 22
22
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 23
23
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 24
24
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 25
25
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 26
26
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 27
27
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 28
28
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 29
29
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 30
30
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 31
31
Ekonomikos konspektai (4) puslapis 32
32

EKONOMIKOS TEORIJOS ĮVADAS. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis. ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Ūkinės veiklos tipai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. PELNAS IR GAMYBOS KAŠTAI. Pelnas – ūkinės veiklos efektyvumo kriterijus. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpo laikotarpio gamybos produktas. Trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio vidutiniai kaštai. RINKOS ELEMENTAI IR JOS VEIKIMAS. Rinkos samprata. Produktų, išteklių. ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Rinkos struktūros. Konkurencija ir jos tipai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos kitimą veikiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyros kitimas kintant paklausia ir pasiūlai. Bendrasis ir ribinis produkto naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Paklausa ir ribinis naudingumas. PAGRINDINĖS RINKOS ORGANIZAVIMO FORMOS. Tobulos ir netobulos konkurencijos rinkos. Rinkos efektyvumo kriterijai. Tobulos konkurencijos rinka: prielaidos, paklausa ir pasiūla. Įmonės pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje trumpame ir ilgame laikotarpyje. Tobulos konkurencijos rinkos efektyvumas. Monopolinė rinka. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolija ir efektyvumas. Natūralios monopolijos kainos reguliavimas. Monopolinės konkurencijos rinka. Oligopolinė rinka. Samprata ir ypatybės. Konkurencija oligopolinėje rinkoje. Pagrindiniai oligopolinės rinkos kainų modeliai. Oligopolinės rinkos efektyvumas. Oligopolinės rinkos koncentracijos rodikliai. GAMYBOS VEIKSNIŲ RINKOS IR PAJAMŲ PASKIRSTYMAS. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Darbo rinka ir jos ypatybės. Tobulos konkurencijos darbo rinka. Netobulos konkurencijos darbo rinka. Darbo užmokesčio formos ir jo diferenciacija. Skolinamojo kapitalo rinkos ypatybės. Palūkanos. Žemės ir natūralių išteklių rinkų ypatybės. Renta. PAJAMŲ NELYGYBĖ IR KITOS RINKOS PROBLEMOS. Pajamų nelygybė, jos priežastys ir matavimas. Lorenco kreivė ir absoliučios lygybės tiesė. Skurdas ir jį mažinančios priemonės. Rinkos ribotumas ir jį lemiantys veiksniai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. MAKROEKONOMIKA. NACIONALINIS PRODUKTAS IR JO MATAVIMAS. Bendrojo nacionalinio produkto samprata. ir apskaičiavimo metodai. Nominalusis, realusis ir potencialusis BNP. Kiti nacionalinio produkto rodikliai. tema. EKONOMIKOS PUSIAUSVYRA. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Visuminės paklausos kreivė. Klasikinė visuminės pasiūlos kreivė. Keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Ekonominės pusiausvyros susidarymas. Klasikinis ir keinsistinis pusiausvyros aiškinimas. PAGRINDINĖS MAKROEKONOMIKOS PROBLEMOS. (NEDARBAS. INFLIACIJA. EKONOMIKOS CIKLIŠKUMAS). Nedarbas ir jo rūšys. Visiškas užimtumas ir natūralus nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Infliacijos esmė ir atmainos (rūšys). Infliacijos priežastys. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbo ir infliacijos ryšys. Ūkinės veiklos cikliškumas ir jo priežastys. VALSTYBĖS BIUDŽETAS IR VYRIAUSYBĖS FISKALINĖ POLITIKA. Valstybės biudžetas ir jo sandara. Valstybės pajamos ir išlaidos. Biudžeto balansas. Biudžeto deficito finansavimas ir jo pasekmės. Valstybės skola ir jos padengimo būdai. Valstybės fiskalinė politika ir jos realizavimo priemonės. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į fiskalinės politikos efektyvumą. ŠIUOLAIKINIAI PINIGAI IR CENTRINIO BANKO PINIGŲ POLITIKA. Pinigų prigimtis ir rūšys. Šiuolaikinių pinigų funkcijos ir jų rūšys. Pinigų kiekio apskaičiavimas. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Centrinio banko pinigų politika ir jos priemonės. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į pinigų politikos efektyvumą. ATVIROS EKONOMIKOS ELEMENTAI. Tarptautinė prekyba ir jos prielaidos. Užsienio prekybos balansas. Tarptautinės prekybos nauda ir prieštaravimai. Valstybės užsienio prekybos politikos formos. Protekcionistinės politikos priemonės. Užsienio investicijų paskirtis, rūšys, nauda ir problemos. Grynosios užsienio investicijos. Tarptautinė valiutų sistema. Užsienio valiutos paklausa ir pasiūla. Fiksuotas ir lankstus valiutos kursas. Tarptautinės valiutų sistemos raida. Aukso standarto sistema. Bretton Woods sistema. Jamaikos valiutų sistema.

Pagrindiniai konspekto duomenys
Dalykas Ekonomikos konspektas
Kategorija Ekonomika
Tipas Konspektai
Apimtis 32 puslapiai
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Vilniaus Universitetas
Kursas / Klasė 2
Autorius Nežinomas
Pristatymo metai 2006
Konspekto bylos formatas tipas Microsoft Word
Konspekto bylos dydis (zip) dydis452 KB
Konspekto kalba Lietuvių

Susiję darbai

DARBO PARSIUNTIMO INSTRUKCIJA

1. Parašykite žinutės laukelyje:
R
E
F
2
4
7
3


2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Gautą saugos kodą įrašykite mūsų formoje
http://www.e-referatai.lt/parsisiusti/
4. Norimas darbas yra jau jūsų
Kaina – 0,58 €. TELE2, OMNITEL, BITĖS tinklų vartotojams
Raktažodžiai
Ekonomikos teorija, ekonomikos konspektai