Referatai Kursiniai Diplominiai


Teisės istorijos konspektai


Teisės istorijos konspektai puslapis 1
1
Teisės istorijos konspektai puslapis 2
2
Teisės istorijos konspektai puslapis 3
3
Teisės istorijos konspektai puslapis 4
4
Teisės istorijos konspektai puslapis 5
5
Teisės istorijos konspektai puslapis 6
6
Teisės istorijos konspektai puslapis 7
7
Teisės istorijos konspektai puslapis 8
8
Teisės istorijos konspektai puslapis 9
9
Teisės istorijos konspektai puslapis 10
10
Teisės istorijos konspektai puslapis 11
11
Teisės istorijos konspektai puslapis 12
12
Teisės istorijos konspektai puslapis 13
13
Teisės istorijos konspektai puslapis 14
14
Teisės istorijos konspektai puslapis 15
15
Teisės istorijos konspektai puslapis 16
16
Teisės istorijos konspektai puslapis 17
17
Teisės istorijos konspektai puslapis 18
18
Teisės istorijos konspektai puslapis 19
19
Teisės istorijos konspektai puslapis 20
20
Teisės istorijos konspektai puslapis 21
21
Teisės istorijos konspektai puslapis 22
22
Teisės istorijos konspektai puslapis 23
23
Teisės istorijos konspektai puslapis 24
24
Teisės istorijos konspektai puslapis 25
25
Teisės istorijos konspektai puslapis 26
26
Teisės istorijos konspektai puslapis 27
27
Teisės istorijos konspektai puslapis 28
28
Teisės istorijos konspektai puslapis 29
29
Teisės istorijos konspektai puslapis 30
30
Teisės istorijos konspektai puslapis 31
31
Teisės istorijos konspektai puslapis 32
32
Teisės istorijos konspektai puslapis 33
33
Teisės istorijos konspektai puslapis 34
34
Teisės istorijos konspektai puslapis 35
35
Teisės istorijos konspektai puslapis 36
36
Teisės istorijos konspektai puslapis 37
37
Teisės istorijos konspektai puslapis 38
38
Teisės istorijos konspektai puslapis 39
39
Teisės istorijos konspektai puslapis 40
40
Teisės istorijos konspektai puslapis 41
41
Teisės istorijos konspektai puslapis 42
42
Teisės istorijos konspektai puslapis 43
43
Teisės istorijos konspektai puslapis 44
44
Teisės istorijos konspektai puslapis 45
45
Teisės istorijos konspektai puslapis 46
46
Teisės istorijos konspektai puslapis 47
47
Teisės istorijos konspektai puslapis 48
48
Teisės istorijos konspektai puslapis 49
49

Antikos teisė. Pagrindiniai Atėnų teisės šaltiniai: Drakono, Solono įstatymai. Nuosavybės ir valdymo, prievolinė, santuokos ir baudžiamoji teisė. Senovės Romos teisės archainis, ikiklasikinis, klasikinis, poklasikinis laikotarpiai, pagrindiniai teisės šaltiniai, principai. Antikos teisė: Senovės Romos teisės kodifikacija: Gregoriano, Hermogeniano, Teodosijaus kodeksai. Justiniano kodofikacija: struktūra, šlatiniai; XII lentelių įstatymas:nuosavybės, prievolinė, šeimos, baudžiamoji, teismo proceso teisė. "Vulgarioji" romėnų teisė viduramžiais: Alariko "Romos vestgotų įstatymas", "Teodoriko ediktas". Romėnų teisės renesansas XI a. ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai. Genčių teisė. Esminiai bruožai. Salijų teisynas. Bavarų įstatymai. Saksų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatumai. Etelberto teisynas. Inės įsatymas. Alfredo įstatymas. Etelstano įstatymas. Knuto įstatymai. Teritorinio teisės taikymo įsigalėjimas. Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, reformacija.Kanonų teisės atsiradimas ir raida, šaltiniai: Gratiano “Nesuderinamų kanonų harmonija”, Corpus juris canonici. Lenų ir dvarų teisė.Vasaliteto - siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų tesėje. Feodalinė žemėvalda. Omažas. Imunitetiniai raštai. Senjoriniai teismai. Papročių teisės užrašymas. Servų sluoksnis. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą. Miestų savivaldos institucijos. Teisės šaltiniai. Miestų teisės šeimos. LDK MAGDEBURGO MIESTO TEISĖ. PREKYBOS TEISĖS CENTRAI IR TEISĖS ŠALTINIAI. Karalių teisė. Prancūzija. Pagrindiniai teisės bruožai:nuosavybės teisė, prievolinė teisė, paveldėjimas, šeimos teisė, teismo procesas. Vokietijos imperinės teisės šaltiniai: 12-14 a. imperatorių taikos statutai, romėnų teisė, 1532 m. Karolina. Karolinos baudžiamosios teisės ir proceso pagrindiniai institutai.VOKIETIJA. VOKIETIJOS ŽEMIŲ TEISĖ:SAKSŲ,ŠVABŲ VEIDRODŽIAI. 1749m. ”PRŪSŲ ŽEMĖS TEISYNO” BRUOŽAI, 1768m.”TEREZIANA”, 1811m. AUSTRIJOS CIVILINIS KODEKSAS. ANGLIJOS TEISĖ. KONSTITUCINĖ TEISĖ. Bendrosios teisės ( anglosaksų) tradicija. Anglijos teisė. Anglijos teisės sistema XIXa. 1873-1875m. teismų santvarkos aktai, bendrosios ir teisingumo teisės susiliejimas, statutinės teisės reikšmės didėjimas, konsoliduojantys aktai. Civilinė ir prekybos teisė. Prekybos teisės aktai. Pramonės teisinis reguliavimas. Anglijos teisė. Baudžiamosios teisės modernizavimas XIX a. Teismo proceso raida. Prancūzijos konstitucinė teisė. Svarbiausi civilinės teisės principai. KONTINENTINĖS (ROMANŲ-GERMANŲ) TEISĖS TRADICIJA. Prancūzijos teisė. 1804 m. Civilinio kodekso parengimas, teisės šaltiniai, sistema. Privatinės teisės dualizmas, nuosavybės ir prievolinė teisė, pagrindinių principų raida. Darbo teisinių santykių reguliavimas kodekse ir tolesnė raida. 1804 m. Civilinio kodekso parengimas, teisės šaltiniai , sistema. Jau 1790 m. rugpjūčio 16 d. Steigiamasis susirinkimas. Privatinės teisės dualizmas, nuosavybės ir prievolinė teisė, pagrindinių principų raida. Darbo teisinių santykių reguliavimas kodekse ir tolesnė raida. Kontinentinės (romanų-germanų) teisės tradicija. Prancūzijos teisė. 1807 m. Prekybos kodeksas. Naujų principų įdiegimas baudžiamojoje teisėje. 1791 m. Baudžiamojo kodekso esminiai bruožai. VOKIETIJOS TEISĖ. KONSTITUCINĖ TEISE. Pirmosios vokiškos konstitucijos. 1871 m. Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucinių institutų likvidavimas nacistų valdymo metais. Konstitucinė pokario Vokietijos raida. Vokietijos konstitucines teises raida. 1871 Vokietijos imperijos konstitucija. CIVILINĖ TEISĖ.PARTIKULIARIOSIOS IR BENDROSIOS TEISĖS RAIDA. 1900 CIVILINIO IR PREKYBOS KODEKSŲ PRIĖMIMAS. PAGRINDINIŲ INSTITUTŲ REGLAMENTAVIMAS: NUOSAVYBĖS TEISĖ. BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS RAIDA:1872 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRUKTŪRA. GALIOJIMAS KLAIPĖDOS KRAŠTE 1923-1939M. Kontinentinės (romanų – germanų) teisės tradicija. Vokietijos teisė. Teismo proceso raida. Lietuvos teisė. Nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos raida 1918 – 1940 m. Konstitucinių aktų raida. Valstybinės valdžios institucijų ir įstatymų leidybos įtvirtinimas laikinosiose ir nuolatinėse konstitucijose. Civilinės teisės šaltiniai ir jų galiojimas teritorijoje. Baudžiamoji teisė: 1903 m. Carinės Rusijos baudžiamojo statuto galiojimas Lietuvoje. Papildomi baudžiamieji įstatymai. Nuosavybės teisinis reguliavimas. Lietuvos teisė 1918-1940 metais: baudžiamosios atsakomybės pagrindai, bausmių sistema, atskiros nusikaltimų rūšys. Teismų sistemos teisinio reguliavimo raida ir teismo procesas.

Pagrindiniai konspekto duomenys
Dalykas Teisės konspektas
Kategorija Teisė
Tipas Konspektai
Apimtis 49 puslapiai
Literatūros šaltiniai 0
Švietimo institucija Mykolo Romerio Universitetas
Kursas / Klasė 2
Autorius Nežinomas
Pristatymo metai 2005
Konspekto bylos formatas tipas Microsoft Word
Konspekto bylos dydis (zip) dydis169 KB
Konspekto kalba Lietuvių

Susiję darbai

DARBO PARSIUNTIMO INSTRUKCIJA

1. Parašykite žinutės laukelyje:
R
E
F
1
5
6
1


2. Siųskite šią žinutę trumpuoju numeriu 1654
3. Gautą saugos kodą įrašykite mūsų formoje
http://www.e-referatai.lt/parsisiusti/
4. Norimas darbas yra jau jūsų
Kaina – 0,58 €. TELE2, OMNITEL, BITĖS tinklų vartotojams
Raktažodžiai
Teisės istorija, teisės istorijos paruoštukė