Referatai Kursiniai Diplominiai

Kalba, kūno kalba ir emocijos
Įvadas. Kalba ir jos reikšmė. Kalbos funkcijos. Kūno kalba ir sėkmė. Kas yra sėkmė? tyrimas. Apklausa. Ką kūno kalba gali be žodinės kalbos? tyrimas. Kūno kalba - universali kalba. Kaip žmonės reaguoja į nemalonius ar džiaugsmingus dalykus? gestai ir savitvarda. Daromą poveikį sustiprinkime kūno kalba. Kūno klaba ir jausmai. Jausmai tampa pastebimi. Nuo kultūros priklausantys prieštaravimai. Nesąmoningai siunčiami signalai. Pagrindiniai kūno kalbos tipai. Kūno klaba būdinga skirtingais pojūčių kanalais besinaudojantiems žmonėms. Erotika ir seksualumas. Pirmasis pokalbis - kūno kalba. Žvilgsnių kontaktas. Kūnų kontakto užsimezgimas. Vyro ir moters kūno kalba. Kaip išmokti įkūnijančios kalbos. Bendravimas tik elektroniniu paštu žlugdo santykius. Išvados. Literatūra. Tyrimo objektas - kalba, kūno kalba ir emocijos. Tyrimo tikslas - įrodyti, jog kalba yra neatsiejama nuo kūno kalbos bei emocijų. Uždaviniai tikslui pasiekti: studentų apklausa, sėkmės reikšmės kūno kalbai palyginimas, teiginio "kūno kalba - universali kalba" pagrindimas, kūno kalba pasako daugiau nei žodžiai - kūnų kontaktų užsimezgimo fazių raida.
Lietuvių kalbos referatas (18 pus.)


Kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo planai
Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Dalyvis. Pusdalyvis. Prieveiksmis. Padalyvis.
Lietuvių kalbos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Kalbos kultūra. Savarankiškas darbas
Darbo tikslai. Uždaviniai. Iš specialybės literatūros išrinkti 50 specialybės kalbos terminų, nurodyti jų kirčiuotę, parašyti tris pavojingiausius linksnius (vienaskaitos įnagininką, daugiskaitos galininką, vienaskaitos vietininką), pabraukti visų žodžių kirčiuotus skiemenis. Iš specialybės kalbos išrinkti 50 netaisyklingų sakinių su įvairiomis kalbos kultūros klaidomis ir jas ištaisyti. Parengti šių dokumentų pavyzdžiai: prašymas kolegijos direktorei, prašymas dėl priėmimo į darbą, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas. IŠVADOS
Lietuvių kalbos namų darbas (11 pus.)


Kalbos kultūros klaidos
Įvadas. Leksika. Leksikos sąvoka. Leksikos klaidos. Leksikos klaidų taisymas. Morfologija. Morfologijos sąvoka. Morfologijos klaidos. Morfologijos klaidų taisymas. Sintaksė. Sintaksės sąvoka. Sintaksės klaidos. Sintaksės klaidų taisymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Beveik visi Lietuvos žmonės kalba ir rašo vartodami skolinius, hibridus, žargonizmus, semantizmus ir kitus nevartotinus bendrinėje lietuvių kalboje žodžius. Skolinių vartojimą dažniausiai galima pastebėti spaudoje, lankstinukuose, reklaminėse lapeliuose ir kituose šaltiniuose. O ką jau kalbėti apie šnekamąją kalbą. Labai dažnai iš šnekamosios kalbos nevartotini žodžiai, o ypač skoliniai iš anglų kalbos, plūsta į raštų kalbą, ypač į periodinę spaudą
Lietuvių kalbos namų darbas (19 pus.)


Kalbos kultūros kontrolinis darbas nr. 1.
Ištaisyti netaisyklingus sakinius. Sukirčiuoti. Balsių tarties reikalavimai. Priebalsių tarties reikalavimai. Dvibalsių ir dvigarsių tarties reikalavimai. Kada ir kokios tarmės pagrindu susiformavo bendrinė kalba? Kalbos norma ir kalbos klaida. Kalbos klaidų rūšys. Funkciniai stiliai ir kalbos kultūra. Pagrindinės kirčiavimo sąvokos (kirtis, priegaidė, kirčiuotieji ilgieji ir trumpieji skiemenys). Svarbiausios lietuvių kalbos kirčiavimo taisyklės. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Kaip kirčiuojami pavojingi linksniai? Kas yra leksika? Kaip skirstomos leksikos klaidos? Priesagų vartojimo klaidos. Priešdėlių vartojimo klaidos. Giminės, skaičiaus ir laipsnių vartojimas. Skaitvardžių vartojimas. Įvardžiuotinių formų vartojimas. Veiksmažodžio ir jo formų vartojimas. Tvirta valiuta, gera pabaiga, kita byla, pirma diena, įvairias programas, visus litus, mažus likučius, biudžetus, šiuose rinkiniuose, geras drauges, užsienio turistus, antras vietas, naujus kalendorius, buhalterinė apskaita, naudingesnė paskola, privatus sektorius, pirmasis balansas, senasis važtaraštis, tavasis kompiuteris, lauktasis klientas, sudėtingesnis reiškinys, sidabrines monetas, kredito kortelė, piniginis dokumentas, įdomus projektas, prezidentas, rinka, gerus rodiklius, konkursas, stichija, likutis, hipotezė, anketa, programa, kultūra, universitetas, dialogas, patiekalas, keturi semestrai, penki metodai, aštuoni kompiuteriai, trečia vieta, devinta paskaita.
Lietuvių kalbos namų darbas (18 pus.)


Kalendorinės dainos
Kalendorinės dainos - vokalinio folkloro kūriniai, atliekami per tam tikras metų šventes arba šventiniais laikotarpiais. Kalendorinėse dainose apdainuojami beveik visi metų laikai, bet ryškiausiai jose atsispindi žiemos ir vasaros saulėgrąžos laikotarpiai- Kalėdų ir Rasos šventės, jų papročiai ir apeigos. Buvo dainuojama ir per užgavėnes, velykas, jurgines, sekmines, bet šioms šventėms skirtų dainų nedaug yra išlikę.
Lietuvių kalbos konspektas (17 pus.)


Kalendorinių apeigų dainos
Kalendorinės šventės ir su jomis susijusios dainos. Rasa(Joninės), Ilgės(Vėlinės), Kalėda (Kalėdos),Gavėnia (Užgavėnės), Melagio Diena, Motinos Diena, Velykos.
Lietuvių kalbos referatas (12 pus.)


Kaltės ir atleidimo motyvas S. Nėries eilėraščių rinkinyje "Prie didelio kelio"
Eilėraštis "Vėl sniegti" priklauso brandžiajai S. Nėries lyrikai. Šis eilėraštis buvo parašytas 1942 XI 05. Tuo metu rašytoja buvo išvykusi į Maskvą, dėl to stipriai išgyveno. Eilėraštis pradedamas tarsi autorės prisiminimais apie tolimą tėvynę. Tai tarsi pokalbis su ja, kuris įvyksta jausmams susikaupus, didelio susijaudinimo, stiprių išgyvenimų metu.
Lietuvių kalbos analizė (10 pus.)


Kas yra literatūra?
Literatūra ne tik veikiama visuomeninės aplinkos, bet ir pati ją veikia. Literatūra formuoja estetinį skonį, jos santykį su literatūrinėmis vertybėmis, supratimą, kas yra tikra, grožinė literatūra, kokia ji turi būti. Literatūtra formuoja estetinį skonį, grožio normas ne tik pačios literatūros sferoje. Ji veikia žmonių bendravimo formas, ne tik etiketą ir madas, bet iš literatūros ir mokomasi, kaip reikia elgtis tam tikrose situacijose. Literatūra siekia duoti žmogui vertybinę oriantaciją, sudaro jam galimybę jausti, išgyventi žmogiškąsias vertybes
Lietuvių kalbos referatas (8 pus.)


Kas mažina knygų populiarumą
Kam reikalingas skaitymas? Ar žmonės skaito dėl noro būti išsilavinusiu? O gal tai tiesiog natūralus atsipalaidavimo metodas? Bet vis dėl to, kaip pasikeitė mūsų noras būti apsišvietusiais? Ar kartais jums nepasirodė, kad mūsų tėvai daug rimčiau žiūrėjo į knygas? Tikriausiai, kai turi daug galimybių išsilavinti, nesistengi jų išnaudoti, tiesiog plauki pasroviui, o srovė kartais nuneša ne į rojų, o į sunkaus darbo miestą...
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |