Referatai Kursiniai Diplominiai

Kazio Borutos "Baltaragio malūnas": Girdvainio paveikslas
Ištrauka iš darbo. Girdvainis artimas lietuvių liaudies dainų berneliui, nes jo pasididžiavimas yra obuolmušiai žirgai. Deja, jis nėra darbštus, rūpestingas žmogus, kuris stengtūsi prižiūrėti savo ūkį. Priešingai, Girdvainis “per tuos obuolmušius visą ūkį apleido, kurį tėvas paliko pilną kaip aruodą”. Bet tevas mirdamas tare – kol erzilai obuoliuoti bus, tol ir jo gyvenimas bus kaip obuolys.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


Kazio Borutos "Baltaragio malūnas": mitologijos ir tautosakos atspindžiai
Ištrauka iš darbo. Ar galima būtų įsivaizduoti tikrovėje ant aukšto Udruvės kalno stovintį Baltaragio malūną, jo šeimininką, pražilusį Baltaragį, gražuolę jo dukrą Jurgą, pas kurią vis važiuoja piršliai su jaunikiais, bet niekas nevažiuoja, nes jiems sukliudo Paudruvės pelkių velnias Pinčukas? Tikrovėje tokių dalykų nėra, taigi K.Borutos romane yra nemažai mitų ir tautosakos elementų. Bene labiausiai išsiskiriantis mitinis veikėjas šiame romane – velnias Pinčukas. Jo istorija yra labai įdomi.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


Kazio Borutos "Baltaragio malūno" folkloriškumas
Ištrauka iš darbo. Kazio Borutos kūrybos viršūnė yra "Baltaragio malūnas", parašytas vokiečių okupacijos metais (1945). Tai sakmę primenantis prozos kūrinys, kuriame susipina epiškumas ir lyrizmas, realistinis pasakojimas ir fantastika. "Baltaragio malūnas" - tai kūrinys apie liaudies dvasinį grožį ir išdidumą, parašytas pasinaudojant pasakų motyvais, tačiau kartu išlaikant ir realų, tikrovišką pagrindą, veikėjus piešiant sodriai realistiškai psichologinėje - buitinėje plotmėje, juos ryškiai individualizuojant. Būdingiausias kūrinio bruožas - lyrizmas, liaudiškas humoras. Kasdieniški gyvenimo reiškiniai čia apgaubiami romantiška-poetiška skraiste.
Lietuvių kalbos rašinys (4 pus.)


Kazio Borutos biografija ir kūryba
Ištrauka iš darbo. KAZYS BORUTA (1905-0965). Gimė Kuldokų kaime Marijampolės apskrityje, stambių ūkininkų, suvalkiečių šeimoje. I pasaulinio karo metais tėvai pasitraukė į Rusiją. Baigęs Liudvinavo mokyklą, pradėjo mokytis Maskvos g-joje. 1918 metais tėvai grįžo į Lietuvą. Pradėjo mokytis Marijampolės mokytojų seminarijoje. Negalėjo baigti, buvo pašalintas už dalyvavimą demonstracijoje. Eksternu laikė egzaminus (leidimą gavo sunkiai).
Lietuvių kalbos referatas (2 pus.)


Kirčiavimas, kalbos klaidų taisymas, teksto redagavimas
Užrašykite 20 savo specialybės terminų, nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite "pavojinguosius" linksnius. Pataisykite netaisyklingus sakinius. Suredaguokite tekstą. Kalbos kultūros savarankiškas darbas.
Lietuvių kalbos uždavinys (5 pus.)


Knyga ir mes
Ištrauka iš darbo. Knyga - mūsų gyvenimo palydovas. Nieko gražesnio, malonesnio negali būti už gerą lietuvišką knygą. Juk tai netik raidžių surinktas rinkinys, bet ir būdas atsipalaiduoti ir pajusti ramybę. Knyga yra labai brangus ir gerbiamas daiktas visame pasaulyje, bet šių dienų jaunimas nenoriai skaito knygas. Dažnas paauglys skaito tik todėl, kad tai uždavė mokykloje. Jam geriau pusdienį praleisti neskaitant, bet bežaidžiant kompiuteriu ar bežiūrint kokį filmą per televizorių. Skaitymas paaugliams nėra malonumas.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


Knyga ir mes (2)
Knyga – tai lyg atsakymas į daugelį rūpimų klausimų. Joje rasime patarimų, reikalingų žinių. Tačiau knyga ne tik informacijos šaltinis, kuris išmoko daug naudingų dalykų, bet ir atsipalaidavimo būdas padedantis mums nusiraminti. Knyga mums padeda lavinti kalbą ir žodyną. Daug skaitydami išmokstame ne tik taisyklingai rašyti ar skirti, bet ir praturtiname savo kalbą naujomis sąvokomis, išsireiškimais ir žodžiais, kurie padaro ją spalvingesnę, įspūdingesnę, sukeliančią visiškai naujus pojūčius, didesnį įspūdį klausytojui.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


Komizmo sukūrimo priemonės
Ištrauka iš darbo. Komizmas mene ir literatūroje turi daug pavidalų bei pasireiškimo formų. Kanadiečių literatūrologas V.Frajus teigia, kad literatūroje egzistuoja keturi pasakojimą orientuojantys poliai, platesni ir aktyvesni už literatūros žanrus. Kiekvienai literatūros temai ir fabulai galima rasti vietą savotiškame konceptualiniame žemėlapyje, kuriame pažymėtos keturios pagrindinės kompaso kryptys: “romantinė”, “tragiška”, “komiška”, “ironiška” arba “satyrinė”. Bene išsamiausiai komizmą kaip literatūrologinį reiškinį yra tyrinėjęs ir aptaręs A.Kalėda savo studijoje “Komizmas lietuvių tarybinėje prozoje”. Ši knyga skirta komizmo sampratai, komizmui literatūroje, šio reiškinio raidai lietuvių literatūroje, aptariant konkrečius kūrinius.
Lietuvių kalbos referatas (7 pus.)


Kristijonas Donelaitis
Biografija. Literatūrinis palikimas. Pasakėčios. Moralinės, socialinės ir tautinės nuostatos. Žanras ir kompozicija. Svarbiausi fabulos akcentai. Gamtovaizdžiai. Tautinė ir tarptautinė "Metų" reikšmė. Kristijonas Donelaitis gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėlių kaime, Gumbinės parapijoje, 4 km atstumu į rytus nuo Gumbinės, prie kelio Kybartai-Stalupėnai (dab. Nesterov)-Gumbinė-Tepliuva (dab. Gvardeisk)-Įsrutis-Karaliaučius. Lazdynėliai vėliau tapo kilmingų fon Belovų nuosavybe, prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo dvarvietė, o po karo apleista gyvenvietė išnyko, dabar ten jokių pastatų nėra.
Lietuvių kalbos referatas (14 pus.)


Kristijonas Donelaitis. Biografija ir kūryba
Ištrauka iš darbo. Lietuvių literatūra jau buvo nuėjusi ilgoką kelią kai XVIII a. viduryje Mažojoje Lietuvoje iškilo Kristijonas Donelaitis – pirmųjų lietuviškų pasakėčių ir poemos “Metai” autorius. Nė vienas iš ankstesnių amžių rašytojų neprilygsta jam nei meniškumu, nei turinio gilumu, todėl K. Donelaitis užima išskirtinę vietą – jis pirmas didelis lietuvių poetas. Jo kūryba priklauso pereinamajam laikotarpiui, kai dar nebuvo pasibaigusi Baroko epocha, bet tolydžio stiprėjo švietimas. Religija ar mokslas, jausmas ar protas – kas svarbiau? Šie klausimai jaudina Europos visuomenę. Atėjo galas ir feodalinių ponų savivaliavimui.
Lietuvių kalbos referatas (8 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |