Referatai Kursiniai Diplominiai

Algimanto Mackaus neornamentuota Lietuva
Ištrauka iš darbo. “Žemininkų” dvasinė patirtis susiformavo dar Lietuvoje. Jau išeivijos sąlygomis brendo tie poetai, kurie iš gimtinės nedaug ką teišsivežė. Jie vadinami “bežemių”, kartais ir “neornamentuotos” kalbos karta. Pagrindinis jos atstovas yra Algimantas Mackus. Jis jau nebegali atsiremti nei į namus, nei į gimtąją žemę, nes nebejaučia jų realumo. Suabejojama, ar apskritai žmogus turi kokį nors dvasinės atramos tašką, ar gyvenimas tik nykuma ir beprasmybė. Vienintelė, iš svetimos aplinkos išskirianti ir “kitur” vedanti yra tik lietuvių kalba. Todėl kalbai suteikiama itin daug dėmesio, bet siekiama matyti ne kalbos žiedus, o tarsi nuogas, nepridengtas žodžio šaknis. Lietuvių poezija darosi vis modernesnė, su šios kartos poetų kūryba, ypač su A. Mackaus, ji pasuka į tą patį kelią, kuriuo eina Vakarų poezija, subjektyvi, bet kartu apibendrintai filosofiška, daug dėmesio skirianti kalbai, tačiau dažnai nelengvai suvokiama, nevienareikšmiška.
Lietuvių kalbos referatas (3 pus.)


Altorių šešėly
Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" detalus atpasakojimas. Vasaris yra švelnios sielos, poetinių polinkių svajotojas, idealistas, nepakenčiąs veidmainiavimo, negalįs sutilpti siauruose kunigo pareigų varžtuose. Jis nuolat kankinasi, jausdamas, kad jame nesiderina poeto talentas su pasiimtomis pareigomis, kad jis negali pažinti tikro gyvenimo. Jau nuo seminarijos laikų jis jaučia, kad jo prigimtis nesiderina su kunigo pašaukimu, bet neturi pakankamai valios iš karto nutraukti ryšius su kunigo pareigomis.
Lietuvių kalbos konspektas (7 pus.)


Analizės ir interpretacijos atmintinė
Šis planas turėtų padėti ypač 12 klasių mokiniams turintiems netvirtas žinias teksto analizavimo ir interpretacijos srityje. Čia surašyti punktai kurių reiktų ieškoti pačiame tekste, nebūtinai visi čia išvardinti punktai turi būti tekste, pateikiama tik ko reiktų reikalauti iš teksto.
Lietuvių kalbos konspektas (1 pus.)


Anglicizmų vartojimas Andriaus Križanausko romane Nakvynės namai Londone
Įvadas. Skolinių klasifikacija. Svetimžodžių skolinimosi ir vartojimo priežastys. Svetimžodžių funkcijos tekste. Išvados. Literatūra. Darbo uždaviniai. Apibrėžti sąvokas anglicizmas, anglizmas, anglybė, skolintinė leksika. Aptarti anglicizmų skverbimosi į šnekamąją ir literatūrinę kalbą priežastis. Suklasifikuoti surinktus anglicizmus ir aptarti jų vartoseną.
Lietuvių kalbos kursinis darbas (21 pus.)


Anglų pasakų herojai
Įvadas. Grožinė vaikų literatūra ir jos skirtybės. Vaikų literatūros nagrinėjimo principai. Kūrinių vaikams kalba. Rašytojai R. Kiplingas ir A. Milnas vaikų pasakose. R. Kiplingo knyga “Džiunglės”. Pasakos herojai. A. Milno knyga “Mikė Pūkuotukas”. Pasakos herojai. Anglų rašytojų Radjano Kiplingo ir Aleno Milno kūryba. Summary. Išvados. Literatūra. Šio bakalauro darbo tikslai yra: Parodyti pasakų herojų vaidmenį vaiko pasaulyje. Parodyti, jog jėga, panaudota blogiui, praranda savo prasmę, žavesį. Parodyti, jog pasakose yra gerų ir blogų herojų.
Lietuvių kalbos diplominis darbas (24 pus.)


Anykščių šilelis
Įvadas. Anykščių šilelio struktūra. Lietuvos miško vaizdas "Anykščių šilelyje". Garsai ir kvapai "Anykščių šilelyje". A. Baranausko jausmai "Anykščių šilelyje" Šilelis po žmogaus prisilietimo. Meninės priemonės naudojamos "Anykščių šilelyje". Išvados. Poema laikoma lietuvių literatūros klasika. Todėl šis referatas ir yra apie vieną reikšmingiausių jo kūrinių – Anykščių šilelį. Šiame darbe analizuosiu miško grožį jo poemoje. Trumpai aprašysiu menines priemones, kurias naudojo A. Baranauskas. Apžvelgsiu „Anykščių šilelio“ struktūrą, jausmus, kuriuos jautė poetas, rašydamas šį kūrinį.
Lietuvių kalbos referatas (17 pus.)


Antanas Miškinis
BIOGRAFIJA. KŪRYBA. BIBLIOGARFIJA. LAIMĖJIMAI. APIBENDRINIMAS. Poetas Antanas Miškinis gimė 1905 m. sausio 29 d.Juknėnų kaime, Utenos apskrityje. 1923m. mokėsi Kauno "Aušros" gimnazijoje ir įstojo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Rašyti eilėraščius A.Miškinis pradėjo dar gimnazijoje, o pirmasis eilėraštis išspausdintas 1925 m. "Lietuvyje".
Lietuvių kalbos referatas (9 pus.)


Antanas Škėma
Biografija. Kūryba. Asmenybė. Kūrybos ypatybės. Romanas "Balta drobulė". Įžanga. Žanras. Pavadinimas. Moto svarba. Temos ir problemos. Kompozicija. Laikas ir erdvė. Pasakotojas. Pasakojimo būdas. Garšvos charakteristika. Liftininkas. Poetas. Nevykęs šios žemės gyventojas (kalinys keltuve). Įsimylėjęs. Skeveldrų dėliotojas. Egzistencializmo žmogus. Apibendrinimas.
Lietuvių kalbos konspektas (19 pus.)


Antanas Vaičiulaitis. BIOGRAFIJA ir KŪRYBA.
Biografija. Charakterio bruožai. Kūryba. Kūrybos bruožai. Naudota literatūra.
Lietuvių kalbos referatas (3 pus.)


Antano Škemos "Balta drobulė"
Ištrauka iš darbo. Antanas Škėma- vienas iškiliausių dvidešimtojo amžiaus lietuvių literatūros modernistų išeivių, pasirinkęs gana savitą kūrybos kelią. Jis griežtai neigė egzodo literatūros konservatyvų uždarumą, stengėsi meninį žodį paremti Vakarų mentalitetu, taip išgaudamas radikalių modernumo apraiškų spektrą, nuspalvinusį ir lietuvių literatūros dramą, ir prozą. Škėmos kūriniams būdinga kūrybos būdų maišatis, apimanti postmodernizmo niuansus, siurrealizmo pasąmonės vaizdinių šėliones, ,,sąmonės srauto” antilogiką, kurie visi drauge kuria melodramatiškai kontrastingą ir kompoziciškai nevientisą, tačiau itin autentišką ir ekspresyvų stilių. Romanas ,,Balta drobulė”- vienas geriausių Škėmos kūryboje, tad nenuostabu, kad čia atsispindi visa rašytojo ypatumų gama. Romanas pulsuoja dinamika: čia, įrėminta detalizuoto aplinkos piešinio, nešama vidinių būsenų ir monologų- dialogų tėkmės, ,,košiama” per pasąmonės erdvę, gulasi vieno žmogaus gyvenimo istorija, svarstomos individo sielos, talento ir menkystės problemos šių dienų pasaulyje- visa tai atsispindi ir ištraukoje.
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |