Referatai Kursiniai Diplominiai

Modernizmo srovės literatūroje
NATŪRALIZMAS. IMPRESIONIZMAS. SIMBOLIZMAS.
Lietuvių kalbos konspektas (1 pus.)


Mokslas ir pažanga
Skirtumas tarp technologijų ir žmogaus, technikos progresas, Didieji mikroschemų pavojai, dirbtinis intelektas, Pirmą kartą medicinos istorijoje panaudoti technologiniai sprendimai, Kamieninės ląstelės ir jų dalyba naudojant technologijas, galimos panaudojimo sritys, Iš kur mes atsiradome? "ateiviai iš kitų planetų, tolimų žvaigždynų, kitų dimensijų?", Marsas, Kosmoso turizmas, Pramogos kosmose, Kosmoso turizmo perspektyvos, Kažkada žmonės gyveno uolose. Dirbtinį intelektą supanti mistika ir baimė verčia manyti, kad mašinos gana greitai smarkiai pakeis pasaulį ir žmogaus vaidmenį jame. Prisiminkime kino filmuose matomus mąstančius kompiuterius, turinčius aibes ne pačių geriausių ketinimų žmonių atžvilgiu. Tačiau daug mažiau kalbama apie priešingą ketinimą – ne mašiną padaryti žmogumi, o prikišti į žmogų mašinų. Pritaikyti žmogui kai kurias kompiuterių galimybes implantavus tam tikras mikroschemas į jo organizmą. Technologijos vis mažina ir mažina tarpą, skiriantį žmones ir mašinas. Dėl to fantastams kyla vis daugiau naujų įžvalgų, kaip gąsdinti žiūrovus, klausytojus ir skaitytojus. Visokiausi terminatoriai, kiborgai. Tačiau realybėje žmogaus ir kompiuterio santykis yra kitoks: paprastai kompiuteris atlieka daug neįdomesnius ir nuobodesnius darbus, nei to norėtų „sci-fi“. Kol čia gąsdinamės galimybėmis užteršti savo kūną elektronika, po kai kurias kitas šalis jau abejingai slampinėja tūkstančiai naminių gyvūnėlių su kakluose įmontuotomis mikroschemomis. Jungtinėse Valstijose yra net toks visiškai legalus reikalavimas tiems, kurie nori vežtis savo augintinį į užsienį. Tai patogu ir visiškai nekenksminga, tačiau mintis, kad mikroschemas galima įmontuoti ir žmogui, didelio entuziazmo nesusilaukia. Tačiau ir implantai žmogui jau irgi nėra tik mokslinė fantastika. JAV kompanija „Applied Digital Solutions“ yra sukūrusi tokią mikroschemą kodiniu pavadinimu – „Digital Angel“. Pirminė jos paskirtis – būti sekimo įtaisu. Tai nereiškia šnipinėjimo ar kišimosi į privatų gyvenimą: „skaitmeninio angelo“ pritaikymo sritis – leisti, pavyzdžiui, medikams sekti paciento širdies veiklą. Tačiau tik spalio mėnesį pradėta tokių mikroschemų gamyba dabar sustabdyta, o kompanija iš implantuojamų mikroschemų persiorientuoja į ant kūno nešiojamas mikroschemas. „Mes nebeužsiimame implantuojamų mikroschemų pritaikymu, ir atsisakėme jų dėl poros priežasčių“, – aiškina „Applied Digital Solutions“ atstovas. Jo teigimu, pagrindinė priežastis – ekonominė. Per maža rinka ir per didelis laiko tarpas, po kurio vyriausybės institucijos patvirtintų implantų galimumą naudoti. Antroji priežastis – etiniai klausimai.
Lietuvių kalbos rašinys (8 pus.)


Mokslinio straipsnio rašymas
Mokslinis straipsnis. Klasikinė mokslinio straipsnio struktūra. Įvadas. Dėstymas. Rezultatai. Aptarimas. Nuorodos. Priedai. Išvados. Ištrauka iš darbo. Mokslinis straipsnis- tai mokslinės, teisinės ir statistinės literaratūros surinkimas tiriama tema, surinktų žinių sisteminimas, medžiagos apie tiriamąją problemą parengimas. Jeigu reikia - atliekami socialiniai tyrimai bei kiti darbai, kurie yra reikalingi mokslinio straipsnio temai rašyti.
Lietuvių kalbos referatas (6 pus.)


Mokslo laimėjimai ir mūsų kasdienybė
Gimusieji praėjusiame šimtmetyje savo gyvenime patyrė ne tik karus ir žmonių naikinimus, bet ir begalinę mokslo ir technologijos pažangą. Šiandien per pusdienį galima nuvykti iš Europos į Ameriką. Kai Žiulis Vernas aprašė kelionę į Mėnulį, kelionę aplink pasaulį per 80 dienų ir plaukimą po vandeniu, visa tai atrodė fantazija, o šiandien tai jau reali praeitis. Atradimas penicilino ir kitų antibiotikų išgelbėjo daugelį nuo ankstyvos mirties ir pailgino amžių.
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Moterims skirtų reklamų kalbos ir kompozicijos analizė
Įvadas. Kalbinės manipuliacijos moterims skirtose reklamose. Naujumo ir įtaigos įspūdis. Stiprieji žodžiai. Moterims skirtų reklamų kompozicija. Antraštė. Pagrindinis tekstas. Šūkis. Funkciniai stiliai moterims skirtose reklamose. Stiliaus figūros moterims skirtų reklamų tekstuose. Semantinės figūros. Palyginimas. Metafora. Metonimija. Metaforos atmainos. Sintaksinės figūros. Retorinis sušukimas. Retorinis klausimas. Sintaksinės komponavimo figūros. Išvardijimas. Kartojimas. Inversija. Paralelizmas. Antitezė. Išvados. Literatūra. Darbo tikslas – išanalizuoti moterims skirtų spausdintų reklamų vizualias ir verbalines raiškos priemones, jų santykį reklaminėje kompozicijoje, bei leksikos ypatybes.
Lietuvių kalbos analizė (9 pus.)


Moteris Ievos Simonaitytės romane "Vilius Karalius"
Ištrauka iš darbo. I. Simonaitytė – Klaipėdos krašto rašytoja. Jos kūryba neatskiriama nuo Klaipėdos krašto, jo istorijos, socialinių, tautinių problemų. I. Simonaitytė, kaip asmenybė, buvo labai universali, visapusiška, sugebėjo su žmonėmis sugyventi taip, kaip jie sugyveno su ja. Romanas “Vilius Karalius” tai Mažosios Lietuvos lietuvininkų gyvenimo būdas, papročiai, tik deja jie toli gražu neišlieka tokie, kokie romano pradžioje. Svarbiausios veikėjos moterys: Motina (senoji) Karalienė, Grėtė Karalienė, Barbė, Marė, Ilžė Karalikė.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


Moterys Kristijono Donelaičio "Metuose"
“Donelaitis, nors išaugo iš savo meto gyvenimo ir kultūrinės aplinkos, bet nustelbė visus pirmtakus, tapo pirmuoju lietuvių grožinės literatūros klasiku.“ Tokį Kristijono Donelaičio įėjimą į epochos dvasią lėmė trys priežastys. Pirma, rašytojo gyvenamuoju laikotarpiu Prūsijoje monarchai panorę ištirti valstybės pakraščius, ieškojo žmonių ir siūlė rašyti istorijas, kas ir buvo daroma. Jose, žinoma, atsispindėjo papročiai ir buitis. Antra, Liuterio mokslas – protestantizmas - skatino išlaikyti kalbą, ją tirti. Kalba turėjo iškelti žmogų, kad jis būtų tikintis Dievą, mokąs maldas, bet kartu būti ir savarankiškas pilietis. Trečia, kadangi buvo verčiami religiniai tekstai, tai pat ir biblija, iškilo ir dar vienas dalykas, tai, kokia kalba reikia bažnyčiose sakyti pamokslus, kad tikintysis suprastų.
Lietuvių kalbos rašinys (6 pus.)


Moters dalia Žemaitės apsakyme "Marti"
Su uošviais marčiai sekėsi ne ką geriau, nei su vyru, nes ji nuo pat to laiko, kai apsigyveno naujoje šeimoje, nepritapo prie jos. Vingiai ją vadino "šavalka", "plike" ir "tingine". Nors Katrė kiek galėdama bandė sutarti su nauja šeima: tvarkėsi ir švarino namus, bandė išjudinti suglebusį vyrą ir sužmoginti šeimos tarpusavio santykius, bet jai tai padaryti nesisekė. Tai, kad naujoji šeima nevertina jos darbo ir stengimosi, parodo senosios Vingienės žodžiai, kuriuos ji Katrei pasakė pirmąjį vestuvių rytą: "Ar seną paprotį atradai? Šlavinėtis? Čia to nereikia. Jei purvų nebraidysi, duonos neėsi".
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Moters tema lietuvių prozoje
Ištrauka iš darbo. Dvi moterys rašytojos. Žemaitę ir Šatrijos Raganą jungia Povilas Višinskis, atvedęs abi į literatūrą. Jas jungia ir tai, kad jų kūrinių herojai dažniausiai moterys. Žemaitė - realizmo srovės atstovė. Šatrijos Ragana - psichologinio realizmo krypties rašytoja. Žemaitė galėjo didžiuotis tik savo kilme, mokytis būsimajai rašytojai neteko. Šatrijos Ragana tėvų namuose guvernančių lavinta prancūziškai ir vokiškai, energingai siekdama išsimokslinimo, studijavo Ciuriche ir Friburge. Klauso pedagogikos, estetikos, filosofijos, literatūros paskaitų. Šatrijos Raganos kūrinių moterys. Žemaitės kūrinių moterys.
Lietuvių kalbos konspektas (1 pus.)


Motiejus Valančius
Biografija ir kūryba. Ištrauka iš darbo. Motiejus Valančius – vienas iš žymiausių devynioliktojo amžiaus antrosios pusės lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjų, istorikas, rašytojas didaktas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio organizatorius, nelegalios lietuvių spaudos kūrėjas ir aukšto rango katalikų bažnyčios dvasininkas. Vienas iš pirmųjų M. Valančiaus rūpesčių buvo parapijinių mokyklų steigimas ir rėmimas. Jis reikalavo, kad prie kiekvienos bažnyčios būtų laikoma mokykla, kurioje gimtosios kalbos mokytųsi neturtingo luomo žmonių vaikai. Šį tikslą jis gana gerai įgyvendino – per 10 metų parapijinių mokyklų tinklas išsiplėtė beveik dvigubai. Vėliau, uždraudus lietuvišką raštą, M. Valančius ėmė raginti ūkininkus, kad pasisamdę daraktorių, sodžiuose savo vaikus mokintų skaityti. Taigi, M. Valančius buvo ir slaptųjų “vargo” mokyklų organizatorius.
Lietuvių kalbos referatas (5 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 |  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |