Referatai Kursiniai Diplominiai

Motinos paveikslas Žemaitės kūriniuose
Itin svarbus vaidmuo Žemaitės kūriniuos tenka motinėlėms. Jos, ilgą amželį nugyvenusios, turi sukaupusios didžiulę gyvenimo patirtį ir ja jos dalinasi su savo vaikais ir anūkais. Populiarų liaudies posakį – kokie tėvai, tokie ir vaikai – mes galime pritaikyti ir Žemaitės veikėjams. Senoji Vingienė (,,Marti”) yra tipiškas blogos motinos pavyzdys. Nevalyva, netvarkinga, mėgstanti išgerti, tinginė, rėksnė, grubios šnekos: ,,Tfu! tokios lengvadarbės neprašau! Man nereik cackų pacackų! man reik tokios pat purvabridės kaip ir aš pati”. Be to Vingienė šeimoje yra beteisė, neturi žodžio, ji pavaldi vyrui – šeimos galvai. Vingienė yra tikslus visos Vingių šeimos atspindys. Todėl nereikia stebėtis, kad ir jos sūnelis Jonas yra nesiprausęs, neapskalbtas, grubus ir išgeriantis stuobrys.
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Namai ir pasaulis lietuvių literatūroje
Namai. Toks paprastas žodis. Nesudėtingas - tik penkios raidės. Šį žodį dažnai vartojame savo kasdienėje kalboje. Vartojame jo net nepastebėdami, net nesusimąstydami, ką jis iš tikro reiškia, neįsigilindami į šio, atrodo, paprasto žodžio prasmę. Bet ar jis toks paprastas kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio? Jokiu būdu ne. Tai suprato mūsų literatūros klasikai: K. Donelaitis ir Žemaitė. Jie savo kūryboje įrodė, jog namai - tai ne tik mūsų būstas.
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Našlaitės motyvas lietuvių liaudies pasakose
Ištrauka iš darbo. Pasakos – vieni ryškiausių ir žinomiausių tautosakos kūrinių. Pasakos yra skirstomos į daugelį tipų. Vienas žinomiausių ir įdomiausių tipų yra stebuklinės pasakos, kuriose pasakojamos neįtikinamiausios istorijos. Pasakų veikėjai yra skirstomi į teigiamus ir neigiamus personažus. Dažniausiai pasakų personažai yra idealizuojami. Kiekvienas jų pasižymi tik jiems vieniems būdingomis savybėmis ir charakterio bruožais. Pasakose vaizduojamos gėrio ir blogio kovos, kurios dažniausiai pasibaigia teigiamų, gerųjų personažų pergale. Išsamiausia gerąsias ir blogąsias žmogaus savybes atskleidžia pasakos apie pamočių ir našlaičių kovas.
Lietuvių kalbos referatas (2 pus.)


Nevartotinos svetimybės
Šaltinis. Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymai. Leksikos klaidos. Nevartotinos svetimybės. Nevartotini netaisyklingi vertimai. Nevartotini iškreiptos reikšmės žodžiai ir žodžių junginiai (semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priesagų vartojimas. Priešdėlių vartojimas. Dauginių skaitvardžių vartojimas. Sintaksės klaidos. Linksnių vartojimas. Prielinksnių vartojimas. Kitos klaidos. Padalyvio vartojimas. Bendraties vartojimas. Sangrąžinių veiksmažodžių vartojimas. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Lietuvių kalbos namų darbas (16 pus.)


Nori būti "kietas"? Būk kultūringas
Dažnas šiandieniniame pasaulyje gyvenantis žmogus neįsivaizduoja gyvenimo be kompiuterio ar interneto. Pastarojo trūkumai užgožia privalumus. Interneto pokalbių svetainės, komentarų skiltys, bendravimas elektroniniu paštu daro didžiulę įtaką kalbos kultūrai. Jaunimas nesupranta, kuo užsiima ir kokias pasekmes iššaukia nuolatinis dalyvavimas interneto veikloje.
Lietuvių kalbos rašinys (1 pus.)


Orfėjo tema Henriko Radausko poezijoj
“Radauskas yra turbūt vienintelis lietuvių poetas, kuriam apibrėžti nepadeda jokie įprastiniai kontekstai iš mūsų literatūros arba idėjų istorijos ir jokie apmąstymai apie didžiąją tremties katastrofą, mūsų tautos likiminę kryžkelę ir panašiai“ (R. Šilbajoris). Gimęs Radauskas 1910 m. Krokuvoje. Vaikystė prabėgo Aukštaitijoje. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete.Didžioji jo kūrybos dalis parašyta ir išleista JAV, kur poetas ir mirė 1970 m. Radauskas kartu su Škėma priskiriami vyresniųjų kartai. Pagal savo amžių jis būtų tarp romantikų ir žemininkų, bet nėra nei toks, nei anoks. Kūryboje jis galbūt artimas impresionistams.
Lietuvių kalbos rašinys (3 pus.)


Pamokos planas. V.Krėvės "Skirgaila"
Įvadiniai darbai. Pirminis kūrinio suvokimas. Pokalbis. Teksto suvokimo gilinimas. Euristinė užduotis. Vertinimas.
Lietuvių kalbos namų darbas (5 pus.)


Pauliaus Širvio kūryba
Paulius Širvys; kūrybos bruožai. Ištrauka iš darbo. P. Širvio poetinio kelio pradžia glūdi pokario metuose. Menkų mokslų, iš karo grįžęs kareivis, sužeistas, traumuotas. 1954 m. išėjo pirmasis eilėraščių rinkinys “Žygio draugai”. Jis labai mėgo dainuoti, dainuodavo savo sudėtas dainas. Mokėjo daug ir tautosakinių dainų, ypač romansinių, kur tokia ryški nelaimingos meilės, liūdesio, graudulio spalva.
Lietuvių kalbos konspektas (1 pus.)


Pažintinės oraktikos ataskaita
Analitinė dalis. Bendrosios pažintinės praktikos metu, turėjau galimybe vesti mokiniams pamokas. Ši praktika leido labaiu susipažinti su mokytojos veiklos srytimi. Turėjau galimybe pritaikyti savo žinias ir gebėjimus vedant pamokas ir bendraujant su mokiniais kaip mokytojai. Profesinė kompetencija - gebėti remtis lingvistine ir kultūrine kompetencija. Profesinė kompetencija - gebėti pateikti bendrąją lietuvių kalbos ir literatūros programą, remiantis gimtosios kalbos ir literatūros metodikos principais, šiuolaikinėmis psichologijos, pedagogikos bei didaktikos nuostatomis. Profesinė kompetencija - gebėti analizuoti, planuoti, projektuoti (modeliuoti ir tyrinėti ugdymo procesą). Profesinė kompetencija - išmanyti anatominius, fiziologinius bei psichinius mokinių raidos ypatumus ir gebėti taikyti šias žinias ugdymo procese. Profesinė kompetencija - pažinti mokinį, jo poreikius, interesus, galimybes ir problemas bei gebėti jam padėti. Profesinė kompetencija - gebėti kurti profesinės veiklos viziją. Grindžiamą humanistinėmis vertybėmis.
Lietuvių kalbos ataskaita (7 pus.)


Perkūnas -griausmo dievas, blogio naikintojas, žemės vaisintojas
Įvadas. Pirmieji paminėjimai. Žmonių vaizduojamas Perkūnas (Perkūno išvaizda ir charakteristika). Perkūnas vaisingumo derliaus dievas. Perkūnas - teisingumo dievas. Vietovardžiai susiję su žodžiu Perkūnas. Perkūnas yra ne vienas. Literatūra. Perkūnas yra viena iš ryškiausių baltų mitologijos būtybių. Jis populiariausias lietuviškas dievas, pagrindinis Lietuvos ir lietuvių tautos gynėjas. Mitologinė tautosaka aiškiai sako, kad Perkūną sukūrė Dievas, apgyvendino aukštame neprieinamame kalne...
Lietuvių kalbos referatas (8 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 |  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |