Referatai Kursiniai Diplominiai

Salomėjos Nėries biografija ir kūryba
Salomėjos Nėries gyvenimas ir kūryba. S. Nėries kūryba. Eilėraščių kontekstai. Kūrybos bruožai. Salomėja Nėris – lyrikos žmogus. ,,Diemedžiu žydėsiu“. ,,Anksti rytą“. Kitų žymių žminių komentarai. Literatūros.Ištrauka iš darbo. Salomėja Nėris - ryškiausia nepriklausomybės laikais išaugusi poetė, pasiekusi meno aukštumų. Savo jausmo grynumu, formos lengvumu, melodingumu ji yra tikra čiulbanti lakštingala, nesudėtinga minties gelmėmis, bet patraukianti širdies atvirumu. Tačiau S.Nėries įsipainiojimas į bolševikų pinkles ir duoklės komunizmo propagandai atidavimas meta dėmę jos asmeniui ir kūrybai.
Lietuvių kalbos referatas (9 pus.)


Salomėjos Nėries eilėraščio “Tėvynei” interpretacija
Ištrauka iš darbo. Salomėja Nėris — viena iš ryškiausių neoromantizmo atstovų. Poetė sukūrė ne tik herojiškų baladžių, dainų, bet ir meilės, išsiskyrimo elegijų, kurios iki ašarų jaudina ilgesio skausmu, tylia svajone greičiau pamatyti paliktą tėvynę ir artimus žmones. Viena iš tokių elegijų — eilėraštis “Tėvynei”. Šį eilėraštį S.Nėris parašė Antrojo pasaulinio katro metais ne Lietuvoje, nes prasidėjus karui patraukė į Rusiją. Poetę kankino širdį alinanti nostalgija, sunkiai pakeliamas gimtinės ilgesio jausmas, kurį ji išreiškė lyrinio subjekto išgyvenimais eilėraštyje “Tėvynei”.
Lietuvių kalbos interpretacija (1 pus.)


Salomėjos Nėries eilėraščio „Gyvenimo giesmė“ interpretacija
Ištrauka iš darbo. Salomėjos Nėries kūryba tobulai atitinka lyrikos supratimą susiformavusią romantizmo laikotarpiu. Poezijai būdinga tiesioginis, atviras, nuoširdus atsivėrimas. Tokią lyriką galime vadinti išpažintine. Taip pat S. Nėries kūrybai būdingas dinamiškumas, pagrįstas pasikartojimais, paralelizmais. Jos eilėraščių rinkinyje „Pėdos smėly“ vyrauja meilės išgyvenimai, laiško laukimas, atskleidžiami įvairiausi meilės pavidalai: meilė nepaisant taisyklių, maištaujanti, pražūtinga, ištikima. Meilė – tai pagrindinė šio eilėraščių rinkinio emocija. Į ją sutelkta sutelkta visa būties esmė. Eilėraštis „Gyvenimo giesmė“ taip pat iš šio rinkinio.
Lietuvių kalbos interpretacija (2 pus.)


Salomėjos Nėries eilėraščio Žydi saulė interpretacija
Analizuojamas eilėraštis yra išspausdintas S. Nėries cikle “Iš M. K. Čiurlionio paveikslų”. “Žydi saulė” – pavadinimas įprasmina mintis apie grožį, gyvybę, šviesą ir kitokias malonias emocijas.Ar apie tai bus kalbama ir pačiame eilėraštyje? Jau pirmajame posme yra kontrastas (“Žydi saulė raudonais žiedais../ Man vienam ji pražydės juodai”). Taigi nesvarbu, kad antraštė skelbė apie gėrį, suvokiame, jog kiekviename gėryje yra lašelis blogio, kiekviename blogyje – truputis gėrio. Tamsą keičia šviesa, gyvybė baigiasi mirtimi ir vėl atsiranda nauja. Poetė metaforomis kalba apie meilę, kraują, kapą, mirtį. Neįprastas spalvų derinys: raudona – juoda. Pirmojoje eilutėje minima žydinti saulė – tai gyvybė, džiaugsmas, tačiau saulė žydi “paskutinį kartą”, ir dar “pražydės juodai…”
Lietuvių kalbos interpretacija (1 pus.)


Salomėjos Nėries eilėraščių rinkinys "Anksti rytą"
Ištrauka iš darbo. Salomėja Nėris – dramatiškų vidinių lūžių poetė. Būdama 23 metų parašė pirmąją savo knygą „Anksti rytą“. Tai jaunatviškų svajų, ilgesių, džiaugsmų eilėraščiai. Laikas – viena pagrindinių materijos būties formų, kuriai būdinga trukmė, nuoseklumas, nenutrūkstamumas ir negrįžtama tėkmė, begalinis objektyvumas. Jaunystė – jauno žmogaus amžius. Akimirka – akimirksnis, labai trumpas laiko tarpas, momentas. Amžinybė – nesibaigianti lieko tėkmė, nepabaigiamybė. Kas jungia visus šiuos žodžius?
Lietuvių kalbos rašinys (2 pus.)


Salomėjos Nėris eilėraščio „Žvaigždė – jaunystė“ interpretacija
Ištrauka iš darbo. S. Nėris – tai didelio talento lietuvių lyrikė. Kūrybinį kelią poetė pradėjo anksti, būdama dvidešimt trijų metų. Jau pirmasis jos rinkinys įsitvirtino geriausiųjų gretose. S. Nėries eilėraštis “ Žvaigždė – jaunystė “ – tai naujojo romantizmo laikotarpio darbas. Eilėraštis išryškina poetės bandymą atskleisti tikrąjį savo gyvenimo troškimą – gyventi amžinai ir būti jaunai. Kūrinio žanras – eilėraštis. Tai įrodo jo sudarymas, rimavimas, žodžių galūnių derinimas ir strofų suskirstymas.
Lietuvių kalbos interpretacija (1 pus.)


Samprotavimo temos, literatūra argumentavimui, citato
Samprotavimas gyvenimo prasmės temomis. Samprotavimas apie žmonių santykius. Samprotavimas pop-temomis. Samprotavimas apie literatūrą. Samprotavimas apie kalbą. Samprotavimas apie tėvynę. Samprotavimas jaunimui aktualiomis temomis. Samprotavimas apie moralines vertybes. Šiuolaikinės visuomenės vertybės. Tolerancija. Samprotavimas apie gamtą.
Lietuvių kalbos pavyzdys (4 pus.)


Saulės įvaizdis Irenos Vaičikauskaitės, S. Nėries kūryboje ir M. K. Čiurlionio mene
Saulės įvaizdis Salomėjos Nėries kūryboje. Saulės įvaizdis Čiurlionio mene. Saulės įvaizdis Irenos Vaičikauskaitės kūryboje.
Lietuvių kalbos rašinys (4 pus.)


Sauliaus Šaltenio kūrinio "Amžinai žaliuojantis klevas" analizė
Sauliaus Šaltenio novelė "Amžinai žaliuojantis klevas" pasakojamas pirmuoju asmeniu. Lyrinio pasakojimo impulsyvumas yra kupinas ironijos. Novelė prasideda mergaitės svajonėmis. Ji svajoja apie Korsiką ir ilgus plaukus, nors namuose neturi nė veidrodžio. Ryškiausiu komunikacijos ženklu kūrinio pradžioje yra veiksmažodis "norėčiau": šiuo veiksmažodžiu pažymima ne pagrindinės veikėjos realybės pasaulis, o vaizduojamu momentu herojės vaizduotėje vyravusios svajonės, kurios skaitytojui perteikiamos tariamosios nuosakos veiksmažodžiu. Vėliau yra daromas laiko "šuolis": mergaitė tarsi atsibunda iš svaigaus svajonių pasaulio, nupasakoja skaitytojams esamą realybę ir grįžta vėl į praeitį tam, kad tarsi skaitytojui, tarsi sau papasakotų šeimos, kurioje gyvena, istoriją. Tai, ką ji puikiausiai žino.
Lietuvių kalbos analizė (2 pus.)


Saulius Šaltenis
Saulius Šaltenis. Biografija. Apsakymai ir apysakos. Riešutų duona. Duokiškis. Pjesės. Miuziklai.Pasakojimo ypatybės. Temos. Problemos. Konfliktai. S. Šaltenio kuriamas žmogaus paveikslas nėra tradicinis. Rašytojas dažnai prisidengia lengva ironija, skepticizmu, kai ką ir sąmoningai šaržuoja. Tačiau iš tų kūrinių į mus žvelgia graudžiai besišypsančio ir slapta ašarą braukiančio humanisto veidas.
Lietuvių kalbos pristatymas (21 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |