Referatai Kursiniai Diplominiai

Argyrio mokslinės idėjos ir jų taikymas šiuolaikinėse organizacijose
Įvadas. Vadovo ir darbuotojų santykiai. Darbuotojų požiūris į organizacijos tikslus. Pagrindinės motyvacijos sąvokos. Valdžios esmė. Vadovo baimės ir nepasitikėjimas pavaldiniais. Konfliktai organizacijoje. Stresas darbe. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Lūkesčiai. Psichologinė sutartis. Kaip spręsti konfliktus? Įmonės psichologinio klimato tyrimas. Netinkamas bendravimas - paskata keisti darbą. Vadovo emocinis intelektas. Kaip valdyti stresą darbe? Išvados. Santykiai sistemoje "vadovas - pavaldinys" atrodo nesudėtingi: vadovas turi teisę įsakinėti, reikalauti ir kontroliuoti, pavaldinys privalo sąžiningai dirbti. Vadovas turi teisę skatinti ir bausti, o pavaldinys - kritikuoti ir skųstis...
Logistikos referatas (21 pus.)


Darbo procesų organizavimas vaistų sandėlyje
Įvadas. Bendra sandėliavimo tvarka. Išteklių sandėliavimas bendrojoje sandėliavimo zonoje. Vaistų sandėliavimas specialiose sandėliavimo zonose. Sandėliavimas karantino zonoje. Sandėliavimas netiektinų išteklių zonoje. Sandėliavimas išdavimo zonoje. Detalizuota sandėliavimo procedūros eiga. Vaistų sandėliavimas. Medicininės paskirties gaminių sandėliavimas. Sandėliavimo sąlygų tikrinimas. Vaistų sandėliavimas specialiose sandėliavimo vietose ir patalpose. Sandėliavimas grąžintų ir atšauktų iš rinkos vaistų sandėliavimo vietoje. Sandėliavimas netiektinų vaistų sandėliavimo patalpoje. Farmacinių atliekų tvarkymas. Gabenimo taros laikymas ir priežiūra. Išvados. Literatūra.
Logistikos kursinis darbas (16 pus.)


ES transporto politika ir jos įtaka Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams
Įvadas. ES transporto politika. ES politikos įtaka Lietuvos transporto sistemai. Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais. ES transporto politikos įtaka Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams. ES reguliuojančių normų įtaka transporto efektyvumui. Pagrindinės transporto rūšys ir jų raida ES ir Lietuvoje. Geležinkeliai. Kelių transportas. Oro transportas. Jūrų transportas. Išvados. Naudota literatūra.
Logistikos referatas (22 pus.)


Gamybinės praktikos ataskaita: UAB "Jumisa"
Užduotis. Įvadas. Praktikos bazė. Praktikos bazės informacija. Nuomonė apie įmonę. Įspūdžiai. Mano veikla praktikos metu. Darbo įmonėje organizavimas ir metodai. Dalyvavimas įmones veikloje ir bendravimas su kolektyvu, integravimasis. Ką naujo sužinojau. Užduoties punktų vykdymas. Įmonės struktūra, padalinių veiklos analizė. Transporto dokumentai, jų rengimas. Informacinės sistemos ir kompiuterinės programos. Mano praktikos nauda įmonei. Pastabos. Išvados. Literatūros sąrašas. Išanalizuoti ir apibūdinti transporto įmonę (struktūra, transporto priemonių parkas, veikla, siūlomos paslaugos). Išnagrinėti transporto įmonės struktūrą, valdymą, organizavimą. Susipažinti su transporto įmonės darbu, įmonės veiklos principais, kurie naudojami konkrečioje įmonėje. Išnagrinėti pagrindinius įmonės dokumentus, išmokti juos įforminti. Išsiaiškinti, kokios kompiuterinės programos ar taikomieji informaciniai paketai naudojami transporto įmonėje. Trumpai apibūdinti transporto įmonėje naudojamų informacinių sistemų naudojimą, kompiuterines programas.
Logistikos ataskaita (18 pus.)


Gamybos logistika
Įvadas. Gamybos logistikos turinys. Išdėstymo planavimas. Elementai. Išdėstymo planavimo etapai. Gamybos planavimas ir valdymas. Pagrindinė struktūra. Gamybos programos planavimas. Kiekio planavimas. Terminų ir pajėgumo planavimas. Užduočių tvarkymas. Pajėgumo ir užduočių kontrolė. Organizavimo koncepcija. Kortų sistema. Sistemos rūšys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos kursinis darbas (16 pus.)


Gamybos logistikos principai ir turinys
Įvadas. Gamybos logistikos tikslas. Gamybos strategija. Gamybos principai. Cechų gamyba. Srautinė gamyba. Gamyba statybos aikštelėje. Grupinė gamyba. Gamybos partijos gaminių kiekis. Gamybos segmentavimas. Gamybos logistikos turinys. Išvados. Literatūra. Darbo objektas - gamybos logistikos principai ir turinys. Uždaviniai. Išsiaiškinti, kas yra gamybos logistika. Išnagrinėti gamybos logistikos turinį. Išnagrinėti gamybos logistikos principus.
Logistikos pristatymas (11 pus.)


Gamybos logistikos samprata, tikslai
Įvadas. Gamybos logistikos tikslas. Gamybos strategija. Gamybos logistikos įtaka. Gamybos partijų gaminių kiekis. Išvados. Literatūra. Gamybos logistika yra susijusi su įmonės logistika bei yra visuma užduočių ir su jomis susijusių priemonių, padedančių užtikrinti optimalų gamybos proceso transformacijoms reikalingą informacijos, medžiagų ir vertybių srautą. Gamybos logistika gamybos ekonomikoje atlieka su srautais susijusias koordinavimo funkcijas. Gamybos logistikos tikslas yra siekimas, kad į gamybą būtų diegiamos tobulinimo, supaprastinimo bei taupymo priemonės.
Logistikos referatas (6 pus.)


IĮ "Zetra" automobilių pervežimo tarptautiniais maršrutais plėtros įvertinimas
Įvadas. Situacijos analizė. IĮ "Zetra" charakteristika. Automobilių pervežimo tarptautiniais maršrutais paslaugos. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Rinkos apžvalga. Konkurentų apžvalga. IĮ "Zetra" SSGG analizė. Teorinis sprendimų pagrindimas. Įmonės plėtros samprata ir reikšmė. Transporto reikšmė. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Transporto grandinės ir jų logistika. Pervežimai kelių transportu. Krovinių vežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais. Kelių transporto veiklos licencijavimas. Kelių transporto kodeksas. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (cmr). Kelių transporto priemonių, vežančių krovinius tarptautiniais maršrutais. Darbo ir poilsio reglamentavimas (aetr). Tarptautinio gabenimo su tir knygelėmis veikimo principas. Tyrimai ir jų rezultatai. Veiklos tobulinimo priemonės ir tikslai. Projekto tikslas. Siūlomo projekto įgyvendinimas. Maršruto sudarymas sausumos ir jūros keliais. Sąnaudų sąmatų sudarymas. Sąmatos sudarymas sausumos keliais. Sąmatos sudarymas jūros keliais. Transporto maršrutų palyginamoji analizė. Siūlomo projekto ekonominis pagrindimas ir atsipirkimo laikas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedai.
Logistikos diplominis darbas (66 pus.)


Kroviniai ir jų gabenimas kelių transportu
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Transporto reikšmė. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Transporto grandinės ir jų logistika. Įmonės vidaus transporto organizavimas. Užsienio prekyba. Užsienio prekybos pagrindai. Pristatymo ir mokėjimo sąlygos. Tarptautinės prekybos sąlygos "incoterms". Importo ir eksporto procedūros Lietuvos respublikoje. Praktinė dalis. Vežimai kelių transportu. Kelių transporto kiekybiniai bruožai. Trampiniai vežimai. Linijiniai vežimai. Kombinuotas krovinių transportavimas. Multimodaliniai pervežimai. Krovinių vežimo sutarties vykdymas. Krovinio vežimo sutarties sudarymas. Reikiami lydimieji dokumentai. Pristatymo terminų reguliavimas pagal cmr. Krovinio perdavimas vežėjo dispozicijon. Papildomi disponavimo kroviniu pavedimai. Vežimo ir pristatymo kliūtys. Vežimo sutartyje numatyta atsakomybė. Tir knygelės veikimo principas. Kroviniai ir jų srautai. Krovinių klasifikavimas. Krovinių vežimų apimtys, jų apyvarta, srautai. Krovinių srautų optimizavimas. Atsargų valdymas ir vežimų partijų optimizavimas. Krovinių partijų formavimas ir kaupimas. UAB "pakeleivis" ekspedicinė bendrovė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Logistikos diplominis darbas (57 pus.)


Krovinio logistika maršrutu Rusija - Lietuva
Įvadas. Transporto priemonės pasirinkimas. Maršruto pasirinkimas. Vežamų krovinių dokumentavimas. Išlaidos maršrutuose. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti proceso vežimo veiklos teisinį reguliavimą. Parinkti tinkamą transporto priemonę produkto vežimui. Sudaryti maršrutą vežamam kroviniui. Sudaryti sąmatą maršrutui. Atlikti maršrutų lyginamąją analizę. Parinkti dokumentus reikalingus produkto vežimui. Suformuluoti išvadas.
Logistikos namų darbas (16 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |