Referatai Kursiniai Diplominiai

Gamybinės praktikos ataskaita: UAB "Jumisa"
Užduotis. Įvadas. Praktikos bazė. Praktikos bazės informacija. Nuomonė apie įmonę. Įspūdžiai. Mano veikla praktikos metu. Darbo įmonėje organizavimas ir metodai. Dalyvavimas įmones veikloje ir bendravimas su kolektyvu, integravimasis. Ką naujo sužinojau. Užduoties punktų vykdymas. Įmonės struktūra, padalinių veiklos analizė. Transporto dokumentai, jų rengimas. Informacinės sistemos ir kompiuterinės programos. Mano praktikos nauda įmonei. Pastabos. Išvados. Literatūros sąrašas. Išanalizuoti ir apibūdinti transporto įmonę (struktūra, transporto priemonių parkas, veikla, siūlomos paslaugos). Išnagrinėti transporto įmonės struktūrą, valdymą, organizavimą. Susipažinti su transporto įmonės darbu, įmonės veiklos principais, kurie naudojami konkrečioje įmonėje. Išnagrinėti pagrindinius įmonės dokumentus, išmokti juos įforminti. Išsiaiškinti, kokios kompiuterinės programos ar taikomieji informaciniai paketai naudojami transporto įmonėje. Trumpai apibūdinti transporto įmonėje naudojamų informacinių sistemų naudojimą, kompiuterines programas.
Logistikos ataskaita (18 pus.)


Praktikos ataskaita: tarptautinių krovinių pervežimo įmonėje
Įmonės padaliniai ir jų veikla, funkcijos. Įmonės valdymas ir darbo rezultatai. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos trumpa analizė. Krovinių srautų analizė. Maršrutų analizė. Personalo analizė. Transporto priemonės. Pasirinktos krovinių grupės vežimo technologinio proceso projektavimas. Krovinių grupės savybės, pakavimas, markiravimas. Krovinių krovimo technologijos aspektai (įranga, jų techninė charakteristika,. stipruminis skaičiavimas, krovimo frontų nustatymas). Krovinių tvirtinimo principai transporto priemonėse. Reikalingų dokumentų parengimas. Teisės aktų bei norminių dokumentų taikymas vežimo procese. Maršrutų projektavimas. Pasirinktų kelių maršrutų ekonominis įvertinimas. Pasirinkto maršruto eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Naujų pažangių technologijų taikymas, projektuojant krovinio vežimo procesą. Eismo saugumo reikalavimai gabenant pasirinktą krovinį.
Logistikos ataskaita (26 pus.)


Praktikos ataskaita: transporto įmonėje UAB "DL Logistika"
Įvadas. Trumpai apie UAB dl logistika. UAB dl logistika darbo saugos reikalavimai. Įmonės vizija,misija, tikslai ir strategijos. UAB dl logistika vertybių politika. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonės tikslai. Įmonės pasiekimai. Tikslinė rinka. Krovinių gabenimas. Krovinių gabenimas žemės transportu. Baltijos šalys. Tiriamoji dalis. UAB dl logistikos mikroaplinka. Klientai. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Rizika. Makroaplinkos analizė. Lietuvos demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai. Uždaviniai. Susipažinti su darbo saugos reikalavimais įmonėje. Apibūdinti įmonės viziją, misiją, tikslus, strategiją. Susipažinti su įstatymais, nuostatais, įsakymais bei nutarimais. Susipažinti su įmonėje įdiegtais standartais bei jų reikalavimais. Susipažinti su įmonės valdymo organizacine struktūra, padaliniais, gaminama produkcija. Įvertinti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, plėtros galimybes. Apibūdinti įmonės kapitalą, jo struktūrą, susipažinti su įmonės ūkiniais-finansiniais rodikliais. Pateikti savo nuomonę apie įmonės veiklos rezultatyvumą.
Logistikos ataskaita (22 pus.)


Praktikos ataskaita: transporto įmonėje UAB "Girteka"
Įmonės UAB "Girteka" charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės pristatymas. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų paslaugų pristatymas. Turimos transporto priemonės. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Pagrindinės UAB "Girtekoje" naudojamos programos. Darbo apmokėjimo sistema ir motyvacinė sistema. Įmonės finansinė analizė. Individualios užduoties nagrinėjimas. Eksporto skyriaus vežami kroviniai. Krovinių tipai. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaka įmonės krovinių apyvartai. Sezoniškumas. Įmonės "Girteka" tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio transporto kompanijomis. Bendradarbiavimo pagrindas su klientais. Įmonės veiklos perspektyvos. Išvados. Literatūra. Logistikos centre ne tik pakraunami ir iškraunami kroviniai, bet ir teikiama daug kitokių paslaugų. Įkurtas Vilniaus apskrities ir pasienio maisto ir veterinarijos tarnybos gydytojų postai, išduodami veterinariniai ir fitosanitariniai krovinių sertifikatai bei leidimai, atliekami veterinarijos patikrinimai įvežamiems ir išsiunčiamiems kroviniams. Modernūs A tipo ir vidaus rinkos šaldomi ir sausi muitinės sandėliai leidžia klientams sandėliuoti tranzitines ir ES vidaus vartojimo prekes, sutvarkomos visos importo ir eksporto procedūros.
Logistikos ataskaita (22 pus.)


Puslapiai  1 |