Referatai Kursiniai Diplominiai

PASLAUGŲ MARKETINGO KOMUNIKACIJOS PRAKTIKOS ANALIZĖ VIEŠBUTYJE
ĮVADAS. SITUACIJOS ANALIZĖ. PASLAUGŲ MARKETINGO KOMUNIKACIJOS PRAKTIKOS ANALIZĖ VIEŠBUTYJE „LINEJA“. Nagrinėjamos įmonės tikslinė orientacija. Vartotojų analizė. PASLAUGOS DIFERENCIACIJA IR KOMUNIKACINIS PROCESAS. VIEŠBUČIO “LINĖJA” STRATEGINĖ POZICIJA RINKOJE. Alternatyvios rinkodaros komunikacijos strategijos. Komunikavimo strategija. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI. VIEŠBUČIO PASLAUGŲ PRAKTINĖ ANALIZĖ. Nagrinėjamos įmonės tikslinė orientacija. Vartotojų analizė. PASLAUGOS DIFERENCIACIJA. VIEŠBUČIO “LINĖJA” STRATEGINĖ POZICIJA RINKOJE. Alternatyvios rinkodaros strategijos. Įėjimo į rinką strategija. VIEŠBUČIO „LINĖJA“ POTENCIALIŲ KLIENTŲ EMPIRINIS TYRIMAS. EMPIRINIO TYRIMO METODIKA. Empirinio tyrimo tikslas, uždaviniai. Empirinio tyrimo metodas ir duomenų rinkimo metodas. Empirinio tyrimo imtis ir imties atranka. Empirinio tyrimo instrumentas. Duomenų analizės metodai. EMPIRINIO TYRIMO VYKDYMAS IR REZULTATAI. Empirinio tyrimo eiga. Empirinio tyrimo rezultatai ir jų vertinimas. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Marketingo diplominis darbas (72 pus.)


Praktikos ataskaita kelionių agentūroje
Įvadas. Įmonės struktūra ir veiklos sritys. Įmonės techninė bazė. Įmonėje naudojami informacijos šaltiniai. Kelionių agentūros turizmo vadybininko pareigybės specifika. Įmonės klientų sudėtis. Kelionių agentūros "Viatora" marketingo programa. Įmonės teikiamos paslaugos ir jų įvairovė. Paslaugų kainodara. Kelionių agentūros paslaugų rėmimas. Marketingo komplekso mikro ir makro aplinka. Marketingo mikroaplinka. Marketingo komplekso makroaplinka. Saugaus darbo reikalavimai. Kelionių draudimas. Išvados. Naudota literatūra. Praktikos tikslas: pritaikyti praktikoje turizmo pagrindų, turizmo įmonių veiklos, Lietuvos turizmo rinkodaros, vadybos, psichologijos ir kitų dalykų studijų metu įgytas teorines žinias. Praktikos uždaviniai. Išanalizuoti įmonės struktūrą ir veiklos sritis. Susipažinti su įmonės pareigybių specifika, jas išanalizuoti. Išanalizuoti įmonės klientų sudėtį ir jų poreikius, išmanyti su klientais sudaromas sutartis. Išanalizuoti įmonės marketingo programą (kompleksą). Išanalizuoti paslaugų marketingo komplekso aplinką. Suvokti darbo saugos svarbą, vykdyti įmonės darbo saugos reikalavimus. Išsiaiškinti draudiminius nedraudiminius.
Marketingo ataskaita (17 pus.)


Praktikos ataskaita. Rinkodaros priemonės UAB "Tele2"
Įvadas. Rinkodaros komunikacijų rūšys. Reklamos sąvoka, samprata ir esmė. Pardavimų skatinimo turinys bei priemonės. Populiarinimo sąvoka bei ypatumai. Asmeninio pardavimo samprata bei galimybės. UAB „Tele2“ taikomų rinkodaros komunikacijų ypatumai. Įmonės veikla ir istorija. UAB „Tele2“ skyriai ir jų veikla. UAB „Tele2“ taikomos rinkodaros komunikacijų priemonės. Praktikos eiga. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo ataskaita (23 pus.)


Prekybos įmonės "Žygio batai" asortimento politika
Įvadas. PREKYBOS ĮMONĖS ASORTIMENTO POLITIKA TEORINIU ASPEKTU. Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. prekių asortimentui keliami reikalavimai. Prekių asortimento politikos aspektai. Asortimento kontrolė ir vertinimas. Asortimento politikos strateginės orientacijos. Asortimento politikos operatyvinės gairės. Asortimento analizė. PREKYBOS ĮMONĖS ,,ŽYGIO BATAI“ ASORTIMENTO VERTINIMAS. Prekybos įmonės ,,Žygio batai” pristatymas. Prekių asortimento vertinimas pirkėjų požiūriu. Prekių asortimento vertinimas lyginant su konkurentais. IŠVADOS IR SIŪLYMAI. Žmonės yra skirtingi ir jų poreikiai keičiasi. Prekė ar paslauga tenkinanti vieną vartotoją, kitam pirkėjui gali pasirodyti bevertė, todėl įmonės turi atsižvelgti į pirkėjų poreikius ir jų keliamus reikalavimus prekių asortimentui. Juk prekė – tai galingas ginklas, kurį tinkamai panaudojus galima tikėtis maksimalaus pelno, o tai yra kiekvienos įmonės pagrindinis tikslas. Taip pat prekė gali sužlugdyti įmonę. Daugelis gaminių dažnai pateikiami kaip jau esamų prekių pakaitalai, o ne kaip galingi prekių ženklai...
Marketingo kursinis darbas (18 pus.)


Prekybos tinklo "Norfa" rėmimo politikos analizė
Įvadas. Rėmimo politika. Reklama. Pagrindinės reklamos priemonės ir jų panaudojimo kryptys. "Norfos" reklamos politika. Prekybos centro "Norfa" tyrimo analizė. Apklaustųjų išsilavinimas. Respondentu pasiskirstymas, pagal lankomuma prekybos centre. "Norfos" reklamos konkurentai. Literatūra. Tyrimo objektas: Prekybos centras "Norfa". Tyrimo tikslas: ištirti reklamos politiką "Norfoje". Tyrimo uždaviniai. Apibrėžti rėmimo politikos sampratą ir jos reikšmę teoriniu aspektu. Pateikti prekybos centro "Norfos" naudojamus reklamos metodus. Ištirti "Norfos" klientų nuomonę, ar prekybos centras teikia pakankamai reklamos.
Marketingo kursinis darbas (22 pus.)


Prekių pateikimo metodai
Įvadas. Prekės samprata. Prekių klasifikavimas. Prekių žymėjimas. Prekių pateikimo kanalai. Pateikimo kanalų organizacinės sistemos. Pateikimo kanalų valdymas. Prekių judėjimas. Prekių pateikimo metodai. Didmeninė prekyba. Mažmeninė prekyba. Prekybos salės ploto paskirstymas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Kuo geriau ir išradingiau prekė bus pateikta pirėkjui, tuo didesnė garantija, kad jos paklausa ir gyvavimas rinkoje bus ilgesnis, nei tikėta. Šiame darbe bus apžvelgta prekės samprata bei viskas kas susiję su prekės pateikimu.
Marketingo referatas (15 pus.)


R. Berukštienės IĮ "Berukšta" rinkodaros veiklos planavimas
Parduotuvė R. Berukštienės „Berukšta“ yra nedidelė individuali įmonė, įsikūrusi Elektrėnuose, kuri įregistruota 2000 metais birželio 3 dieną. Jos veiklos sritis – prekyba tortais ir kitais kepiniais. Įmonė specializuojasi tortų, pyragų, sausainių gamyboje, priima užsakymus pagaminti kepinius įvarioms progoms t.y. įvairiems gedulingiems, vestuviniams bei proginiams renginiams. Problema – silpnai planuojama rinkodaros veikla. Tikslas – išanalizuoti įmonės verslo aplinką, atlikti vartotojų nuomonių tyrimą ir parengti rinkodaros veiklos planą. Darbo uždaviniai: . Išanalizuoti mokslinę literatūrą rinkodaros veiklos planavimo klausimais. Išnagrinėti IĮ "Berukšta" įmonės veiklos kryptis, misiją ir tikslus. Atlikti įmonės produkcijos ir paslaugų vartotojų segmentavimą. Apibrėžti įmonės tikslinę rinką. Parengti rinkodaros planą.
Marketingo kursinis darbas (35 pus.)


Reklama. Jos ypatumai ir poveikis visuomenei
TURINYS. ĮŽANGA. REKLAMOS ISTORINĖS IŠTAKOS. REKLAMOS REIKŠMĖ IR TIKSLAI. REKLAMOS REIKŠMĖ. REKLAMOS TIKSLAI. REKLAMOS PROCESAS, JO YPATUMAI. REKLAMOS DAVĖJAS. REKLAMOS AGENTŪRA. REKLAMOS PLATINIMO PRIEMONĖS. VARTOTOJAS. REKLAMOS PROCESO SUDĖTINĖS DALYS. REKLAMOS RŪŠYS, TIPAI, JŲ NAUDOJIMAS. REKLAMOS EFEKTYVUMO NUSTATYMAS. REKLAMA PREKYBOS VIETOJE. REKLAMOTOS PREKĖS PREKYBOS VIETOJE ANALIZĖ. VARTOTOJŲ NUOMONĖ APIE REKLAMĄ. IŠVADOS IR SIŪLYMAI. NAUDOTA LITERATŪRA. ANKETA. Temos aktualumas. Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės kartais randame reklaminį bukletėlį. Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekvienas savaip vertiną reklamą. Todėl yra įdomu žinoti įvairių žmonių reklamos vertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai. Šiais laikais reklamos industrija labai sparčiais plečiasi ir atsiranda vis naujų reklamos priemonių.
Marketingo kursinis darbas (22 pus.)


Reklama. Nauda ir etika
ĮŽANGA. REKLAMOS SAMPRATA. REKLAMOS REIKŠMĖ. REKLAMOS NAUDA. Ekonominė reklamos nauda. Politinės ir kultūrinės reklamos nauda. REKLAMOS DAROMA ŽALA. Ekonominė reklamos žala. Politinės ir kultūrinės reklamos žala. ETIKA IR MORALĖ REKLAMOJE. REKLAMOS REGLAMENTAVIMAS. ATVEJŲ ANALIZĖ. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Tarp daugybės naujovių, audringai besiveržiančių į mūsų gyvenimą, ypatinga vieta priklauso reklamai. Reklama įsitvirtino spausdintuose leidiniuose, radijuje, televizijoje, tapo neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Profesionaliai parengta reklamos produkcija, tekstai, klipai atvėrė naujas galimybes prekių gamintojams ir vartotojams. Tačiau eiliniam stebėtojui gali pasirodyti, kad reklamuotojai ir vartotojai kariauja tarpusavyje. Vartotojai kaltina, kad reklama yra paplitusi kiekviename jų asmeninės erdvės centimetre su puolamosiomis ir nereikšmingomis žinutėmis.
Marketingo kursinis darbas (25 pus.)


Reklaminio pranešimo poveikis vartotojams
Įvadas. Reklama. Reklamos tikslai ir finkcijos. Reklamos būdai ir tipai. Reklamos esmė. Populiariausios reklamos. Radio reklama. Televizijos reklama. Internetinė reklama. Lauko reklama. Įpakavimo reklama. Reklamos pranešimo poveikis vartotojui. Teigiamos ir neigiamos reklamos savybės vartotojui. Reklamos nauda vartotojui. Reklamos būtinumas vartotojui. UAB "Omnitel" reklamos poveikis pirkėjui. Bendra informacija apie įmonę. UAB "omnitel" prekybinės reklamos įtaka pirkėjui. "omnitel" prekybinės reklamos poveikio pirkėjams anketinis tyrimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Marketingo kursinis darbas (29 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 |