Referatai Kursiniai Diplominiai

Reklamos priemonių taikymo tyrimas turo organizatorių įmonėse
ĮVADAS. TURIZMO PRODUKTAS LIETUVOJE. TURIZMO PRODUKTO REKLAMA IR RĖMIMAS. Spaudos reklama. Transliuojamoji reklama. Išorinė reklama. Reklama internete. Reklamos internete tikslai ir funkcijos. Pagrindinės reklamos formos internete. LIETUVOS TURO ORGANIZATORIŲ REKLAMOS INTERNETE TYRIMAS. Tyrimo aprašymas. Gautų rezultatų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai, kaip tobulinti reklamą internete. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS
Marketingo kursinis darbas (18 pus.)


Rėmimo įtaka įmonei teoriniu aspektu
Įvadas. Rėmimo įtaka įmonei teoriniu aspektu. Strateginio marketingo valdymo ir rėmimo tarpusavio ryšys. Paslaugų rėmimo komplekso samprata bei pagrindinės paslaugų teikėjų ir vartotojų komunikacijos. Pagrindiniai rėmimo strategijos planavimo aspektai. Rėmimo tikslų ir rėmimo komplekso planavimas. Biudžeto nustatymas. Kontrolės galimybės. Rėmimo komplekso efektyvumo įvertinimas. Rėmimo įtaka "N" maitinimo įmonės veiklai. Įmonės pristatymas. Rėmimo tyrimo procesas. Lankytojų nuomonės vertinimas. Išvados ir siūlymai. Naudota literatūra. Tyrimo tikslas: remiantis mokslininkų teoriniais tyrinėjimais, išnagrinėti svarbiausius veiksnius ir priežastis, įtakojančias rėmimo įtaką "N" maitinimo įmonės veiklai. Darbo problema: nepakankamas dėmesys rėmimui. Uždaviniai. Apžvelgti literatūros šaltinius susijusius su darbo tema. Įvertinti reklamos vaidmenį rėmime. Įvertinti restorano naudojamus rėmimo būdus. Pateikti išvadas ir siūlymus, siekiant rėmimo įtaką padaryti efektyvesne.
Marketingo kursinis darbas (35 pus.)


Rinka
Plati rinka būdinga prekėms, kurios turi visuotinę paklausą, patvarios, transportabilios ir lengvai dalomos. Tai svarbu norint paimti pavyzdžius ir tiksliai apibūdinti prekę. Tokias prekes gali pirkti ir parduoti toli vienas nuo kito ir nuo pačių prekių gyvenantys žmonės. Iš tiesų, pirkėjai ir pardavėjai gali būti nei matę, nei lietę tų prekių, kuriomis operuoja; o taip dažnai būna didžiosiose medvilnės, kviečių ir kaučiuko rinkose. Norint nuspėti, kokią prekę vartotojas pripažins ir pirks, būtina ištirti vartotojo elgseną rinkoje. Tikslinės rinkos nustatymo esmė yra ta, kad įmonė segmentavimo būdu suskaido rinką į atskirus segmentus ir, žinodama kiekvieno segmento ypatumus, gali tikslingai veikti vartotoją. Kadangi taikant diferencijuotą marketingą didėja pardavimo apimtys, o kartu ir išlaidos, įmonei reikia vengti rinkos dalijimo į mažus segmentus. Rinkos segmentavimo pagrindas taipogi gali būti ir tautybė bei rasė.
Marketingo referatas (14 pus.)


Rinkodara ir verslo strategijos formavimas
Pasirodo, kad rinkoje dėl konkurencijos parduoti prekes yra kur kas sudėtingiau negu jas pagaminti. Pelningai parduoti savo gaminius gali tik tas verslininkas, kuris turi pakankamą rinkodaros išsilavinimą. Rinkodara – daugybe veiksmų ir sprendimų, priimamų ir atliekamų laiko tarpsniu nuo produkto pagaminamo iki jo pardavimo vartotojui, siekiant patenkinti konkrecius pirkėjų poreikius ir gauti pelno. Laiko tarpas produkcijos pagaminimo iki jos pardavimo vartotojui labai priklauso nuo to, kaip veiksmingai dirba įmonės rinkodaros tarnyba. Čia dirbantys žmonės atlieka šiuos darbus...
Marketingo referatas (5 pus.)


Rinkos tyrimai
Įvadas. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Pagrindinės rinkos tyrimų rūšys. Rinkos tyrimų klasifikavimas ir formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimų etapai. Pirminių duomenų rinkimo metodai. Rinkos pažinimas, tyrimas ir analizė. Rinka, jos samprata, klasifikavimas. Rinkos egzistavimo sąlygos, subjektai ir objektai. Rinkos funkcijos. Informacinės visuomenės plėtros Lietuvos regionuose tyrimo apžvalga. Išvados. Literatūra.
Marketingo referatas (20 pus.)


Ryšiai su visuomene
Įžanga. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene raida. Ryšių su visuomene aspektai. Ryšių su visuomene tikslai. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšiai su visuomene ir socialinė atsakomybė. Ryšiai su visuomene ir marketingas, reklama, propaganda, lobizmas. Ryšių su visuomene modeliai. Įmonės įvaizdis. Organizacinė kultūra. Organizacinės kultūros lygmenys. Organizacinės kultūros tipai ir charakteristikos. Subkultūros ir multikultūrinė aplinka. Įmonės identitetas ir profilis. Ryšiai su visuomene ir organizacijos vadyba. Tyrimas. Planavimas. Organizacijos vizija, misija, tikslai ir siekiai. Ryšių su visuomene programa. Pranešimas. Organizacijos publikos. Ryšių su visuomene priemonės ir metodai. Ryšiai su žiniasklaida. Organizacijos leidiniai ir suvenyrai. Renginiai ir programos. Ryšių su visuomene organizacija įmonėje. Reikalavimai ryšių su visuomene specialistui. Komunikacijos įgūdžiai. NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. Ryšių su visuomene Lietuvos valstybės valdymo institucijose būtinumas akivaizdžiai ateina iš išorės – tai yra paaštrėjęs bendruomenės susidomėjimas jai tarnaujančia institucija, kitaip tariant visuomenė nori viską žinoti apie valdžios institucijų ir pareigūnų veiklą, nes tik skaidri valdžios politika padeda surasti geriausius sprendimus ir apsisaugoti nuo nesąžiningų valdininkų. Iš kitos pusės pačios valstybinės institucijos vis labiau suvokia ryšių su visuomene svarbą, siekiant pritarimo ir palankumo jų veiklai. Tad pirmiausia reikėtų išsiaiškinti kas yra ryšiai su visuomene?
Marketingo konspektas (52 pus.)


Ryšiai su visuomene – teorinis aspektas
ĮVADAS. RYŠIŲ SU VISUOMENE APIBRĖŽIMAS IR APIBŪDINIMAS. RYŠIŲ SU VISUOMENE FUNKCIJOS, UŽDAVINIAI IR TIKSLAI. RYŠIAI SU VISUOMENE IR MARKETINGAS. RYŠIŲ SU VISUOMENE VEIKLOS ELEMENTAI. Populiarinimas. Reklama. Spaudos agentūros. Visuomenės reikalai. Vyriausybės sprendimų įtakojimas. Šaltinių menedžmentas. Vystymasis. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Marketingo referatas (14 pus.)


Skatinimo strategija. Naujos prekės įvedimas į rinką
Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. "N" įmonės esamos situacijos analizė. "N" įmonės charakteristika. "N"įmonės marketingo komplekso elementų analizė. Prekės. Kainos. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. Automobilinių dažų rinkos analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką teoriniai sprendimai. Naujos prekės įvedimas į rinką. Rėmimo strategijos teoriniai aspektai. Rėmimo komplekso taikymas įvedant naują prekę į rinką. Įmonės "N" naujo produkto įvedimo į rinką empyrinis tyrimas. Metodika. Empyrinio tyrimo tikslas ir uzdaviniai. Tyrimo metodo ir duomenų rinkimo būdų atranka. Kiekybinio tyrimo eiga. Anketos sudarymas. Tyrimo imties atranka. Duomenų analizė. Rėmimo strategijos įgyvendinimas. Rėmimo strategijos priemonių parikimas. Rėmimo strategijos įgyvendinimo etapų apibrėžimas. Sukurtos rėmimo strategijos įvertinimas ir jos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo konspektas (61 pus.)


STOMATOLOGINIŲ PASLAUGŲ RINKOS TYRIMAS
Įžanga. Bendra rinkos charakteristika. Stomatologinių įmonių įvairovė ir jų išsidėstymas. Rinkos veiksniai, formuojantys pasiūlą ir paklausą. Savikaina. Vartotojų pajamos. Sezonas. Kaina. Pasiūlos tyrimas. Stomatologinių paslaugų teikėjų kiekybinis įvertinimas ir jų galimybių analizė. Svarbiausios paslaugų grupės, jų charakteristinė analizė ir kainos. Dantų gydymas. Protezavimas. Chirurginis gydymas. Higienistų paslaugos. Naujos stomatologinės paslaugos, jų perspektyvos. Kainų tyrimas. Paklausos tyrimas. Gyventojų poreikis paslaugai. Paklausos priklausomybė nuo gyventojų perkamosios galios. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai
Marketingo tyrimas (18 pus.)


Strateginis marketingo planas: UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla"
Įvadas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Rinkos pelningumas. Esminiai sėkmės faktoriai. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Space analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. Ivs rinkos segmentų išskyrimas. Vartotojų motyvacija. Nepatenkinti klientų poreikiai. Konkurentų analizė ir identifikavimas. Konkurentų įvertinimas. Tiekėjai, pardavimo pagalbininkai. Marketingo komplekso elementų analizė. Swot analizė. UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla" marketingo tikslai. UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla" marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija vidaus rinkoje. Pozicionavimo strategija vidaus rinkoje. Konkurencinio pranašumo pasiekimo strategija vidaus rinkoje. Marketingo komplekso elementų strategija vidaus rinkoje. Išvados.
Marketingo kursinis darbas (30 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 |